Kapcewicz: na Białorusi mamy jedną wielką grupę przestępczą. Tworzy ją Łukaszenka wraz ze swoimi ludźmi

Postkomuniści nie tolerują Polaków, którzy mają jakiekolwiek ambicje narodowe – mówi przedstawiciel fundacji „Młode Kresy”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Białorusini nie są kolesiami Łukaszenki / Piotr Mateusz Bobołowicz, Franek Wiaczorka, „Kurier WNET” 104/2023

Komentarze