Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

AKADEMIA WNET

„Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy” (1 Kor 8,2)

Akademia Wnet została powołana pod koniec 2012 roku jako jeden z elementów projektu WNET.

Co dwa tygodnie odbywają się jej spotkania i wykłady, uczestnictwo w których jest płatne. To projekt, który w oparciu o działania Radia Wnet, za sprawą szkoleń, warsztatów w ramach Wolnej Anteny Wnet, a także okolicznościowych odczytów i spotkań autorskich, dociera do potencjalnych „studentów”. To działanie ma na celu przede wszystkim rozbudowanie i wzmocnienie Akademii Wnet i Spółdzielczych Mediów Wnet o własny quasi-wydział dziennikarski.

Program Akademii jest dziełem zespołu, którego filarami są główni wykładowcy Akademii: Lech Jęczmyk – tłumacz, eseista i myśliciel, oraz dr Roman Zawadzki – psycholog (SWPS), inżynier i miłośnik muzyki.

Spotkania odbywają się 1–2 razy w miesiącu w soboty i składają się z wykładu oraz dyskusji przy kawie.

Do doborowego grona naszych pedagogów, prócz dra Romana Zawadzkiego i Lecha Jęczmyka, należą m.in. prof. Grzegorz Kucharczyk i Gabriel Maciejewski (Coryllus). Twórcy Akademii Wnet wciąż poszukują młodych talentów i kształcą je, ucząc sztuki dziennikarskiej.

Ideą powołania Akademii Wnet jest stworzenie głosu doradczego dla Spółdzielczej Agencji Informacyjnej, a także zaszczepianie nowych, obywatelskich inspiracji dziennikarzom Radia Wnet i miesięcznika „Kurier Wnet”.

W poprzednich dziewięciu semestrach w zajęciach Akademii Wnet uczestniczyło ponad 140 słuchaczy różnych zawodów i różnego wieku. Niektórzy zawitali na 1–2 semestry, inni towarzyszą Akademii od początku. Ich udział w dyskusjach wnosi wiele cennych elementów do przemyśleń wykładowców.

Naszą intencją jest próba zrozumienia współczesności, poszukiwanie sprężyn poruszających wydarzeniami i społeczeństwami; staramy się poznać myślicieli, którzy wpłynęli na nasze rozumienie świata, polskie dziedzictwo, wydarzenia, które zmieniły bieg historii nowożytnej; staramy się pomóc człowiekowi sprostać wyzwaniom teraźniejszości.

Poszukujemy odpowiedzi, jak zachować to, co dla nas ważne, tu i teraz, w Polsce.

Do wygłaszania wykładów zaprosiliśmy już ponad 30 specjalistów z różnych dziedzin. Są to osoby nie zawsze znane z głównych mediów: profesorowie, eksperci, publicyści i działacze o nietuzinkowym sposobie myślenia, którym przyświeca chrześcijańskie i polskie widzenie świata.
Tematami wykładów są m.in.: historia, prawo, tematyka międzynarodowa, ekonomiczna, manipulacja medialna i edukacyjna, globalizacja i geopolityka, walka z katolicyzmem czy dziedzictwo Pierwszej Rzeczpospolitej.

Oto nazwiska dotychczasowych prelegentów:

prof. Grzegorz Kucharczyk, dr Ewa Kurek, prof. Marian Ryba, Leszek Żebrowski, Gabriel Maciejewski (bloger Coryllus), prof. Grażyna Ancyparowicz, bloger Pink Panther, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Krzysztof Wielecki, Wiesław Johann, Jacek Jonak, Joanna Potocka, prof. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Michalkiewicz, Jadwiga Chmielowska, Barbara Stanisławczyk, Aleksandra Rybińska, Alfred Znamierowski, Izabela Brodacka-Falzmann, Romuald Starosielec, Radosław Pyffel, Andrzej Szcześniak, Dariusz Grabowski, Stefan Świątkowski, Konrad Świder, Franciszek Bocheński, Paweł Nierada, Grzegorz Braun, ks. dr Leszek Woroniecki, dr Aldona Ciborowska, dr Dominika Oramus, Marek Oramus, prof. Marek Dyżewski.

Warto poszukiwać prawdy oraz wartości, które mogłyby uratować naszą cywilizację.

Kontakt i zapisy pod adresem mailowym: akademia@radiownet.pl.

 

 

Oto niektóre wykłady wygłoszone w Akademii Wnet – można ich odsłuchać ze starego portalu Radia Wnet  lub na You Tube – oto linki – zapraszamy do posłuchania:

 

Leszek Żebrowski

„Post(?)komunizm w natarciu, czyli Ciamajdan u bram” – luty 2017

”Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 roku.”  – grudzień 2015

 

Grzegorz Braun „Strategiczne zarządzanie percepcją
czyli Polska na froncie współczesnej wojny dezinformacyjnej.”  – maj 2016 r.

 

Gabriel Maciejewski (bloger Coryllus)

„Rewolucja jako laboratorium” – marzec 2017

„Polityka zaborców wobec szlachty polskiej w XIX wieku.” – 2016

https://drive.google.com/file/d/0B28gOgO0KOO1MlFqbTVpTEpTWWM/view

„Polska i jej doktryna polityczna” wrzesień 2015

„Czy Brytyjskie imperium kolonialne zniknęło na dobre?„ marzec 2015 r

 

Lech Jęczmyk – 2016 r.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/trwa-walka-o-usmiercenie-narodow-akademia-wnet

do przeczytania wyjątki z wykładu pt. „Spojrzenie z góry” z 2015

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/wyklad-lecha-jeczmyka-na-zakonczenie-semestru-akademii

 

Lech Jęczmyk „Prawo zachowania dobra i zła” z 10 X 2015

w publikacji

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/nowe-wyklady-w-akademii

 

Romuald Starosielec „Dziedzictwo I Rzeczpospolitej” – kwiecień 2016 r.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/dziedzictwo-i-rzeczypospolitej-wyklad-akademii

 

Aleksandra Rybińska „Zdziecinniała Europa i katastrofa imigracyjna –

rzeczywistość i medialny przekaz” – 2015 r. http://www.radiownet.pl/#/publikacje/zdziecinniala-europa-i-emigranci

 

Stanisław Michalkiewicz „Jakiej konstytucji Polska potrzebuje?” – 2015 r.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/wyklad-stanislawa-michalkiewicza

 

Dr Ewa Kurek „Stosunki polsko-żydowskie” 25 kwietnia 2015 r.