22 września 2017 / Zapraszamy na Poranek Wnet z Wilna

Patrzymy na wileńską katedrę i rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym.

Prof. Vytautas Landsbergis – głowa państwa litewskiego w latach 1990–1992;

Jarosław Niewierowicz – polityk, ekonomista, były minister energetyki Republiki Litewskiej;

Andrius Tučkus – polityk litewski, jeden z liderów Sajudisu;

Czesław Okińczyc – polityk, adwokat, szef Radia z nad Willi;

Leonardas Vilkas – tłumacz, publicysta;

Edyta Maksymowicz – portal wilnoteka.lt;

Walenty Wojniłło – portal wilnoteka.lt;

Ks. Tadeusz Jasiński – proboszcz parafii p.w. Ducha Świętego w Wilnie;

Marcin Łapczyński – dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Realizator: Karol Smyk

Wydawca: Antoni Opaliński

Wydawca techniczny: Konrad Tomaszewski


Część pierwsza:

Polak mieszkający w Wilnie opowiedział o znaczeniu Litwy dla Polski.

Andrius Tučkus o polityce energetycznej białorusko-rosyjskiej, który nie jest na rękę państwu litewskiemu. Mówił również o porcie LNG w Kłajpedzie. Zbudowanie jego sprawiło, że Litwa – wreszcie – kupuje gaz od Stanów Zjednoczonych po cenie rynkowej. Wcześniej bowiem ten kraj musiał kupować surowiec od Rosjan, którzy to windowali cenę gazu. Skomentował również manewry Zapad 2017.

 

Część druga:

Czesław Okińczyc o scenie politycznej na Litwie oraz migracji mieszkańców tego kraju do państw Europy Zachodniej w celu znalezienia pracy. Ponadto opowiadał o stosunkach polsko-litewskich po wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Stwierdził, że relacje między oboma państwami obecnie się poprawiają.

 

Część trzecia:

Marcin Łapczyński stwierdził, że Litwini coraz przyjaźniej spoglądają na Polaków a relacje pomiędzy dwoma narodowościami stale się polepszają. Niemniej w podręcznikach do historii nadal znajduje się wiele fałszywych informacji dotyczących zagadnień polsko-litewskich.

Wspólna historia polsko-litewska nie zawsze przedstawiana jest w pozytywnym świetle, bowiem jest wiele przekłamań, pominięć wspólnych polsko-litewskich osiągnięć – powiedział Marcin Łapczyński.

Edyta Maksymowicz i Walenty Wojniłło opowiadali o portalu wilnoteka.lt. Strona internetowa skupia się głównie na kwestiach dotyczących relacji polsko-litewskich.

 

Część czwarta:

Serwis informacyjny Radia Warszawa.

 

Część piąta:

Jarosław Niewierowicz o litewskim pływającym terminalu LNG, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne w tym kraju. Mówił również o rafinerii Możejki oraz manewrach Zapad 2017.

Ponad 70% energii elektrycznej Litwa importuje z zagranicy, w większości ze Szwecji, bo tam jest najtaniej – mówił Jarosław Niewierowicz, b. minister energetyki na Litwie, w Poranku WNET z Wilna.

Cykl ekonomiczny w Radiu Wnet – Mikołaj Kopernik.

 

Część szósta:

Leonardas Vilkas o swojej działalności w Solidarności Walczącej. Mówił także o swojej fascynacji Józefa Mackiewicza, którego dzieła tłumaczy na język litewski.

Powiedział, że Litwini wypierają ze swojej świadomości historię unii polsko-litewskiej. Zatruci są „nowoczesnym” nacjonalizmem. Uważają, że unia z Polską doprowadziła do zaniku języka litewskiego. Według Leonardasa Vilkasa są to tak naprawdę dziewiętnastowieczne uprzedzenia, a język polski uratował język litewski przed rutenizacją, która wcześniej bardzo szybko postępowała.

Ks. Tadeusz Jasiński wspominał pielgrzymkę świętego Jana Pawła II na Litwę oraz przedstawiał kościoły usytuowane w centrum Wilna.

Jeśli chodzi o relacje polsko-litewskie, to ksiądz jest zdania, że ogólna tendencja jest dobra. „Ostrzejsze sytuacje”, które były po uzyskaniu przez Litwę niepodległości już wygasają. To co ważniejsze zaczyna łączyć, choć daleka jest droga do jedności.

 

Część siódma:

Prof. Vytautas Landsbergis o stosunkach Polski i Litwy na początku lat 90. oraz w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mówił również m.in. o: potrzebie powrotu „Starego Kontynentu” do chrześcijańskich korzeni, niewłaściwej imperialnej polityce Rosji oraz powiązaniach państwa Władimira Putina z Koreą Północną.Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej?

Zdaniem profesora Rzeczpospolita Obojga Narodów była preludium do Unii Europejskiej. Nie pozwolono jej przetrwać, żeby nie dawała przykładu uciemiężonym narodom. Okres unii polsko-litewskiej Vytautas Landsbergis ocenia pozytywnie, gdyż dzięki niej mogliśmy przeciwstawić się „potopowi ze Wschodu”.

 


Posłuchaj całego Poranka Wnet!

Komentarze