Rita Tamašunienė – w Studio WILNO – 21.03.2024 r.

O wiecu w obronie szkół mniejszości narodowych, o tym co zagraża szkolnictwu polskiemu na Litwie?