Raport z Kijowa 27.07.2023: „Losowe ostrzały trafiają wszędzie tam, gdzie jest blisko frontu”

Powiedział Jakub Stasiak, współpracownik Radia Wnet, który aktualnie jako wolontariusz uczestniczy w ewakuacjach ludności cywilnej w okolicach Bachmutu.