Dr Zbigniew Kuźmiuk: Komisja Europejska nie jest zainteresowana propozycjami rozwiązania problemów rolników

„Rząd Zjednoczonej Prawicy jednostronnie wprowadził ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Ukrainy, świadomie narażając się na krytykę ze strony Brukseli. Chcieliśmy bronić własnego rynku”