Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej

Posłowie głosowali 7 wniosków Prokuratury Okręgowej w Warszawie o pozbawienie posła Konfederacji immunitetu. Każdy z nich znalazł poparcie znacznej większości Izby.