Dmytro Antoniuk: wróg próbuje atakować w obwodzie charkowskim, ale wciąż nie udaje mu się przebić

Nasze wojsko niszczy rosyjskie zaopatrzenie. Robi wszystko, by ocalić jak najwięcej ludzi mieszkających na Ukrainie – mówi korespondent. Relacjonuje też doniesienia o ataku Rosji na Pokrowsk.