Mazurczak: uczestnicy akcji pod Arsenałem byli wielkimi patriotami. Akcja była manifestacją przyjaźni i solidarności

Spośród uwolnionych wtedy 21 więźniów większość zgłosiła się z powrotem do gestapo – mówi historyk.