Spotkanie z żoną laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego. Zaprasza prof. Radosław Kaleta

Aleś Bialacki w Senacie RP / Fot. Michał Józefaciuk, WIkimedia Commons

Spotkanie organizuje Katedra Białorutenistyki UW, której kierownikiem jest prof. Kaleta.

Zachęcamy do przeczytania pozostałych artykułów!

Kapcewicz: na Białorusi mamy jedną wielką grupę przestępczą. Tworzy ją Łukaszenka wraz ze swoimi ludźmi

Komentarze