Kapcewicz: na Białorusi mamy jedną wielką grupę przestępczą. Tworzy ją Łukaszenka wraz ze swoimi ludźmi

Postkomuniści nie tolerują Polaków, którzy mają jakiekolwiek ambicje narodowe – mówi przedstawiciel fundacji „Młode Kresy”.