Prezes fundacji Dobra Fabryka: musimy pamiętać, że cała Ukraina potrzebuje wsparcia; pomoc musi być krojona na miarę

Od początku inwazji rozdysponowaliśmy 100 generatorów prądu, by mieszkańcy Ukrainy mieli jak się ogrzać – mówi Mateusz Gasiński.