Doradca ekonomiczny Polski 2050: jest mało prawdopodobne, byśmy zwalczyli inflację bez obniżania stopy życiowej

Inflacja będzie rosnąć; rozkręcają się spirale: cenowo-płacowa, marżowa i wyborcza – mówi prof. Paweł Wojciechowski.