Dmytro Antoniuk: nawet Putin powiedział, że oni się nie spieszą

Dziennikarz w swojej korespondencji z Ukrainy zwraca uwagę między innymi na to, iż rosyjska armia działa stosunkowo wolno.