Dmytro Antoniuk: nawet Putin powiedział, że oni się nie spieszą

Dziennikarz w swojej korespondencji z Ukrainy zwraca uwagę między innymi na to, iż rosyjska armia działa stosunkowo wolno.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Dmytro Antoniuk zauważa, że obecnie ważne walki toczą się na południu Ukrainy. Korespondent przyznaje, że mimo, iż działania Rosjan nie są szybkie, to jednak cechuje je pewna skuteczność.

Trzeba powiedzieć otwarcie, że armia rosyjska jest takim walcem, który powoli, powoli jedzie do przodu i okupuje coraz większy teren Ukrainy.

Dziennikarz zwraca uwagę na obawę rosyjskiego reżymu przed atakiem na most Krymski, który jest jednym z możliwych celów ukraińskiego wojska. Dmytro Antoniuk uznaje postęp po stronie Federacji Rosyjskiej  za bardzo niepokojący dla Ukrainy.

Mimo wszystko, politycy świata zachodniego mówią o odbudowywaniu zniszczonych terenów Ukrainy.

Społeczeństwo z wielkim entuzjazmem przyjmuje fakt, że Zachód chce pomóc w odbudowie Ukrainy.

Korespondent uważa, że większość miast, które ucierpiały na skutek działań wojskowych, potrzebują stworzenia planu odbudowy przy współpracy z miejscowymi władzami.

Czytaj także:

Jerzy Jurczyński: Dostęp do wody w Charkowie jest ograniczony. Są całe osiedla, które są pozbawione wody

K.P.

 

Komentarze