Prof. Magdalena Gawin: Putin atakując Ukrainę odmówił jej bycia narodem

Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego o dokumentowaniu zbrodni wojennych Rosji.