Prof. Magdalena Gawin: Putin atakując Ukrainę odmówił jej bycia narodem

Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego o dokumentowaniu zbrodni wojennych Rosji.

Prof. Magdalena Gawin informuje o powołaniu Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich na Ukrainie im. Rafała Lemkina, które ma na celu zbieranie świadectw ludności cywilnej i żołnierzy ukraińskich w celu utrwalenia dowodów zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy.

Czytaj także:

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Cały czas musimy przypominać partnerom w jakiej sytuacji się znajdujemy!

Jak mówi nasz gość:

Po raz pierwszy w historii Zachód widzi, czym jest Rosja. Aby ta wojna nie została, w jakiejś perspektywie czasowej odsunięta i zmarginalizowana musimy zebrać duży zasób źródeł.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji.

Komentarze