Andrzej Delekta: Sądy rodzinne w Polsce szukają odpowiedzi na niewłaściwe pytanie- kto jest lepszym rodzicem

Andrzej Delekta o problemie alienacji rodzicielskiej, opiece naprzemiennej, dyskryminacji mężczyzn w sądach rodzinnych oraz dramacie dzieci będących zakładnikami rozwodu swych rodziców.