Andrzej Delekta: Sądy rodzinne w Polsce szukają odpowiedzi na niewłaściwe pytanie- kto jest lepszym rodzicem

Andrzej Delekta o problemie alienacji rodzicielskiej, opiece naprzemiennej, dyskryminacji mężczyzn w sądach rodzinnych oraz dramacie dzieci będących zakładnikami rozwodu swych rodziców.

Andrzej Delekta wyjaśnia, czym jest alienacja rodzicielskiej. Jest to sytuacja, w której dzieci rozwodzących się rodziców stają się zakładnikami ich rozwodu. Dzieciom ogranicza się kontakt z drugim rodzicem, który przedstawiany jest im w najgorszych barwach.

W Polsce, jak wyjaśnia Delekta, problem ten dotyczy głównie relacji dzieci z ojcami. Dodaje, że alienacja dotyczy także dalszych członków rodziny: dziadków, wujostwa.

Administrator profilu Szczyty Alienacji Rodzicielskiej tłumaczy, jakie kroki należy podjąć wobec alienacji rodzicielskiej.

Rodzic może w pierwszej kolejności wystąpić o sądowe zabezpieczenie kontaktu.

Sąd jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek w pilnym trybie. Brakuje jednak narzędzi do szybkiego wyegzekwowania zabezpieczenia sądowego kontaktów z dzieckiem.

Rodzic izolowany może wystąpić najpierw o zagrożenie nakazaniem zapłaty pieniężnej.

Następnie może wystąpić o nakazanie zapłaty. Cała procedura sądowa trwać może jednak aż dwa lata! Przez ten czas alienowany rodzić może nie mieć żadnego kontaktu z dzieckiem.

Delekta dodaje, że udało się poświęcić jedno spotkań komisji ds. dzieci problemowi alienacji rodzicielskiej.

Mamy w Polsce kryzys psychiatrii dziecięcej.

Rodzice podnoszą negatywny wpływ alienacji rodzicielskiej na psychikę dzieci. Rozwiązaniem jest zagwarantowanie udziału obu rodziców w wychowaniu. Jak zauważa gość Kuriera w samo południe, Konstytucja RP gwarantuje prawo do wychowania dziecka, a nie tylko do kontaktów z nim. Obecnie zaś

Sądy rodzinne w Polsce szukają odpowiedzi na nich właściwe pytanie, to znaczy próbują sobie odpowiedzieć, kto jest lepszym rodzicem i zazwyczaj ta odpowiedź brzmi mama.

Wskazuje, że sądy powołują się na orzeczenie Sądy Najwyższego z 1952 r. zgodnie z którym matka ma lepsze predyspozycje do bycia rodzicem.

Rozmówca Adriana Kowarzyka wskazuje, że obecnie piecza naprzemienna jest orzekana w Polsce w zaledwie promilu przypadków. Tymczasem na świecie idzie się w tym kierunku. Dodaje, że stereotypowo ojciec jest przemocowcem lub alimenciarzem. Częścią pakietu rozwodowego są nieraz oskarżenia o przemoc domową i pedofilię.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Komentarze