Paweł Bobołowicz: Lwy stoją dalej zasłonięte. Ukraińcy powołują się na porozumienie zawarte z Polską

Strona ukraińska powołuje się na uzgodnienia zawarte ze stroną polska w protokole z dnia 6 czerwca 2005 roku, które jednoznacznienie stwierdza, że na cmentarzu lwy nie zostaną ustanowione.