Lucyna Podhalicz: Pula środków rządowych i unijnych była dzielona niesprawiedliwie dla miast takich jak Przemyśl

Dzień 64. z 80 / Przemyśl / Poranek WNET – O tym, czy Przemyślowi zagraża utrata dotychczasowej pozycji, oraz o perspektywach rozwojowych miasta w rozmowie z przewodniczącą Rady Miasta.

Lucyna Podhalicz, przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla, była gościem Łukasza Jankowskiego w Poranku WNET.

Zdaniem Lucyny Podhalicz bywa tak, że władza „schematycznie patrzy na rzeczywistość”. Dlatego w Przemyślu zorganizowano akcję, w ramach której mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły na to, co lokalny samorząd mógłby uczynić dla miasta. Zgłoszoną ideą, którą szczególnie popiera radna miasta, jest zorganizowanie ośrodka terapii uzależnień nie tylko od alkoholu i narkotyków, ale też hazardu i internetu. [related id=35911]

Lucyna Podhalicz mówiła też o miejskich inwestycjach i perspektywach rozwoju. Przemyśl znalazł się dość wysoko na liście 122 miast, które według raportu sporządzonego przez naukowców z PAN zagrożone są utratą swoich funkcji społecznych i gospodarczych. Pani radna uważa, że paradoksalnie to, że Przemyśl znalazł się na tej liście, może być dla niego korzystne, gdyż w związku z tym otrzyma większe wparcie finansowe na rozwój miasta niż do tej pory. Według rządowych zamierzeń środki finansowe z części programów będą przeznaczane wyłącznie dla miast średnich. Dzięki temu miasta duże nie będą mogły o nie aplikować.

Dotychczas duża część środków na Podkarpaciu przypadała Rzeszowowi jako największemu ośrodkowi w regionie. „Mocna stolica to jest dla regionu korzyść” – powiedziała Lucyna Podhalicz, jednakże zaznaczyła, że pula środków rządowych i unijnych była dzielona niesprawiedliwie, na korzyść stolic województw.

Przemyśl prowadzi dość oszczędną politykę budżetową. Obecnie ma nadwyżkę budżetową. Lucyna Podhalicz jest zdania, że można było gospodarować nieco inaczej, na przykład mocniej stawiać na rozwój turystyki. Jednak docenia starania prezydenta Przemyśla, żeby spłacać zadłużenie miasta, które obecnie wynosi około 50% sumy jego dochodów.

Łukasz Jankowski zwrócił uwagę, że w wielu miejscach Polski stawia się na turystykę, w związku z czym nie każda inwestycja miejska idąca w tym kierunku (np. budowa fontanny) może przynieść wymierny zwrot. Z tym Lucyna Podhalicz się zgodziła i powiedziała, że Przemyśl nie stawia tylko na turystykę, ale stara się tworzyć warunki dla dużych inwestycji mogących znacząco wpłynąć na wzrost gospodarczy w regionie.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy w Poranku WNET w części szóstej. A w niej także o tym, co sądzi Lucyna Podhalicz sądzi o pracy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

JS

 

 

 

Komentarze