Rajd Meksyk 2023. Relacja Piotra Mateusza Bobołowicza

Rajd Meksyk 2023 / Fot. Piotr Mateusz Bobołowicz, Radio Wnet

W reportażu możemy posłuchać wypowiedzi przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Karola Siergieja, konsul generalnej RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz oraz harcerzy uczestniczących w rajdzie.

Wysłuchaj całego reportażu już teraz!

Mazurczak: uczestnicy akcji pod Arsenałem byli wielkimi patriotami. Akcja była manifestacją przyjaźni i solidarności