Zaktualizowano cele polskiej polityki energetycznej do 2040 r. Ważna rola OZE i energii atomowej

Ministerstwo Klimatu zakończyło etap konsultacji projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Jego główne filary to fundusze unijne, rozwój zeroemisyjnej energetyki i poprawa jakości powietrza.

Zgodnie z założeniami projektu w ciągu najbliższej dekady 60 mld zł z funduszy unijnych ma być skierowane do regionów, których gospodarka uzależniona jest od wydobycia paliw kopalnych- informuje wnp.pl. Cytowany przez portal minister klimatu Michał Kurtyka stwierdził, że

Dodatkowy cel przewiduje obniżenie do 2030 r. o 30 proc. ubóstwa energetycznego, oraz powstanie 300 tys. nowych miejsc pracy, dzięki rozwojowi energetyki odnawialnej w tym morskiej energetyki wiatrowej, jądrowej, czy elektromobilności, poprzez odpowiednie ustawienie priorytetów w polityce energetyczne.

Minister zauważył, że w porównaniu do poprzedniej wersji, w obecnym projekcie wprowadzono szereg zmian dotyczących nowoczesnych technologii. W ciągu 20 lat nasz kraj ma stworzyć równoległy do obecnego zeroemisyjny system energetyczny oparty na morskich farmach wiatrowych i blokach jądrowych:

Ten system musi powstać, bo bez niego nie utrzymamy ciągłości zaopatrzenia w energię elektryczną. To ogromne wyzwanie, ponieważ musi być on co najmniej wielkości obecnego systemu, a a obecnie ok. 70 procent mocy ma ponad 30 lat. Zadanie to oparte jest na dwóch strategicznych elementach – energetyce jądrowej i morskiej energetyce wiatrowej.

Elementem drugiego filaru strategii będzie stworzenie ok. 300 lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie. Trzecią podstawą rządowego programu jest jakość powietrza, która ma zostać podniesiona przez rezygnację z używania węgla w ciepłownictwie indywidualnym- do 2030 r. na terenach miejskich, a do 2040 r. na terenach wiejskich. Bardziej przyjazne dla środowiska ma stać się także budownictwo i komunikacja publiczna. W efekcie zmian do 2030 r. udział OZE w produkcji elektrycznej ma wynieść 32 proc., 14 proc. w transporcie i 28 proc. w ciepłownictwie.

A.P.