Adamczak: Żelazny most jest najbardziej monitorowanym obiektem na świecie

Marcin Adamczak opowiada o budowie przez KGHM Polska Miedź S.A. największym i jednocześnie najlepiej monitorowanym zbiorniku poflotacyjnym w Europie.

Żelazny most to obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jego zadaniem jest zagospodarowanie odpadów z procesu technologicznego, produkcja wody na potrzeby procesu rotacji oraz zagospodarowanie nadmiaru wód kopalnianych.

Jest to bardzo ważny obiekt w samym procesie technologicznym. Do obiektu trafia 32 mln ton odpadów rocznie. Następnie odpady są składowane – mówi gość „Poranka WNET”.

W tej chwili na jedną tonę odpadu płynie 5 ton wody. Ta woda z powrotem wraca do procesu, a jej nadmiar jest odprowadzany do Odry wodociągami. Wszystko jest zgodne z decyzjami wodno-prawnymi.

Jak podkreśla: Żelazny most jest najbardziej monitorowanym obiektem na świecie. Służy to głównie celom związanym z bezpieczeństwem. Monitorujemy ewentualne przesunięcia zapór, aby nie stworzyć niebezpieczeństwa dla otoczenia.

Obiekt nosi taką nazwę, ponieważ znajduje się w obrębie miejscowości, która nazywa się Żelazny Most. Obiekt główny ma 1400 ha powierzchni. Żelazny Most w ciągu dwóch lat wzrośnie z 1,4 tys. do 2 tys. hektarów.

Słuchaj całej rozmowy już teraz!

M.N.