Dr Sadowski: kwestia handlu w niedzielę powinna być regulowana lokalnie

Prezydent Centrum im. Adama Smitha analizuje zjawisko omijania zakazu handlu w niedzielę. Wskazuje na szkody, jakie wyrządza przedsiębiorcom ten zakaz.

Dr Andrzej Sadowski komentuje działania mające na celu ominięcie zakazu handlu w niedzielę. Zwraca uwagę, że wynikają one z chęci odrobienia strat przyniesionych przez pandemię COVID-19.

Pamiętajmy, że mieliśmy wiele miesięcy twardych ograniczeń, które spowodowały, że wiele firm – zwłaszcza mniejszych – nie podniosło się.

Jak zwraca uwagę ekspert, zakaz handlu niedzielnego w Niemczech przyczynił się swego czas do wyraźnego zwiększenia obrotów w polskich sklepach przygranicznych. Ekonomista ocenia, że radykalnej poprawy wymaga kwestia przestrzegania praw pracowniczych.

We Francji to związki zawodowe domagały się rozszerzenia handlu w niedzielę, bo dawał on pracownikom bardzo dobre możliwości zarobkowe.

Rozmówca Adriana Kowarzyka zaznacza, że decyzje odnośnie ewentualnych ograniczeń w handlu powinny zapadać na poziomie lokalnym.

Rząd centralny w Warszawie nie powinien mieć prawa narzucania szkodliwych rozwiązań.

Zdaniem dr. Sadowskiego rozwój technologii spowoduje, że zakaz handlu w niedzielę nie będzie miał racji bytu.

Poruszony zostaje ponadto temat inflacji. Ekspert zapewnia, że realnie przekroczyła już ona 10%.

Koszyk przyjmowany przez rząd jest często kwestionowany metodologicznie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Olga Semeniuk: Seniorzy jeśli nie muszą wychodzić, niech lepiej zostaną w domach

Olga Semeniuk o ograniczeniach związanych z koronawirusem oraz o zmianach w prawie odnośnie rzemieślnictwa.

Olga Semeniuk wyjaśnia, czym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju w dobie zaostrzenia obostrzeń sanitarnych. Obecnie trwają pracę nad pomocą punktową.

Tarcza 5.0 dotyczy branży turystycznej.

Jedną z kwestii jest zmiana prawa regulującego rzemieślnictwo, tak by bardziej odpowiadało ono wymogom XXI w. Jest 300 tys. przedsiębiorstw, nie należących do Związku Rzemiosła Polskiego. Rozmówczyni Katarzyny Adamiak-Sroczyńskiej wyjaśnia, że

Chcemy wyrównać dysproporcje związane z nauczania praktycznego i teoretycznego.

Nowa ustawa o rzemiośle ma zostać zaprezentowana w przyszłym roku. Obecnie sytuacja w sektorze jest płynna. Pozwala ona jednak zachować „kontrolowany optymizm”.

Seniorzy jeśli nie muszą wychodzić, niech lepiej zostaną w domach.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju wskazuje, że ograniczenia w sklepach, czy klubach fitness są po to, żeby nie robić „lockdownu gospodarczego”. Dodaje, że

Będziemy mogli stopniowo schodzić z ograniczeń.

Tymczasem wśród przedsiębiorców słychać głosy domagające się zniesienia zakazu handlu w niedzielę.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.