15. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Audycja specjalna na antenie Radia Wnet

Audycja specjalna poświęcona rosyjskiej agresji na Ukrainę. Komentarze, analizy, korespondencje i rozmowy ze świadkami wojny.

Małgorzata Wołczyk

Małgorzata Wołczyk zauważa, że Hiszpania zawsze była prorosyjska. Hiszpanie podziwiają Rosjan za to, że udało im się zachować swoje imperium. To ostatnie stracili Hiszpanie, jak uważają, z winy Anglosasów. Rosja jest postrzegana jako siła która może się przeciwstawić „jankesom”.

Widać także przejawy sympatii wobec broniącej się Ukrainy. Przyznaje, że elektorat Voxu jest prorosyjscy, podobnie jak hiszpańscy katolicy. Widzą oni w Putinie katechona.


Teatr w Tarnopolu / Fot. Pixabay.com (Pixabay License)

Władysław Stemkowski mówi, że nie czują się bezpieczni w Tarnopolu, gdyż nie wiadomo jak się rozwinie sytuacja wojenna. W mieście jest dużo uchodźców.


Marek Ast / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mówi na temat specustawy dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Marek Ast stwierdza, że praca przebiega ponad politycznymi podziałami.  Według ustawy przewidziane jest 300 zł na osobę. Mają służyć one zaspokojeniu podstawowych potrzeb po przybyciu do kraju.


Dyrektor Centrum Monitorowania Wolności Prasy SDP o pomocy, jakiej udziela stowarzyszenie Ukraińcom.


Kolejna korespondencja z Kijowa.


Marcin Makowski / Fot. Jaśmina Nowak, Radio WNET

Marcin Makowski cieszy się, że Polska staje się graczem na arenie międzynarodowej, a nie jedynie przedmiotem gry. Ocenia, że Joe Biden zmienił optykę wobec Europy i NATO zaczynając prowadzić bardziej asertywną politykę wobec Rosji. Konflikt wokół MIG-ów pokazuje, że jesteśmy bardziej niezależni.

Redaktor portalu Interia wskazuje, że relacje polsko-amerykańskie są lepsze na konferencjach prasowych niż w realnym działaniu.


Ks. Stanisław Swórka z Tomaszpola na wschodnim Podolu o pomocy ludziom uciekającym przed wojną. Mówi o sytuacji w okolicy.