Rajmund Klonowski, Bartosz Chmielewski – Program Wschodni z 21 grudnia 2019 r.

Wojciech Jankowski jest na Jarmarku Wnet, gdzie rozmawia z Rajmundem Klonowskim oraz Bartoszem Chmielewskim.

Goście Programu Wschodniego:

Witold Repetowicz – polski dziennikarz na Bliskiego Wschodu, defance24.pl;

Rajmund Klonowski — redaktor „Magazynu Kurier Wileński”;

Bartosz Chmielewski – portal „Przegląd Bałtycki”.


Prowadzący: Wojciech Jankowski

Realizator: Paweł Chodyna


Rajmund Klonowski / Fot. Radio WNET

Rajmund Klonowski opowiada o obchodzeniu Świąt Bożego Narodzenia na Wileńszczyźnie. Jak twierdzi: Jest to czas bardzo wyczekiwany. To nie tylko wigilia, pasterka, ale również rocznica urodzin Adama Mickiewicza. O tej postaci pamięta się jako o autorze tekstu programowego współczesnego narodu polskiego, a także jako człowieku, który działał na rzecz obalenia carskiej okupacji.

Gość Programu Wschodniego wspomina również o sytuacji politycznej Polaków na Wileńszczyźnie, twierdząc, że sytuacja jest stabilna. Jednak w opinii publicznej doczekano się negatywnych komentarzy i nagonek.

Polska partia jest w koalicji z partią rosyjską na Litwie. „Koalicja jest marksistowskim sojuszem wszelakich mniejszości, który wynika z 5% progu wyborczego” – mówi Rajmund Klonowski. Wciąż istnieją szkoły mieszane: polsko-rosyjskie. W tych szkołach przewodnim językiem jest rosyjski. Na Litewskich kanałach puszczane są rosyjskie fake newsy. „Uważam, że rosyjskie telewizje powinny być zablokowane na terenie całej Unii Europejskiej” – dodaje.

Bartosz Chmielewski opowiada o mniejszościach rosyjskich na Litwie. Jest to druga, największa mniejszość od razu po mniejszości polskiej.

Raporty, które wydawane są przez Litwinów, opisują przykłady i historie. WSB próbuje pokazać metody pracy rosyjskiego i białoruskiego wywiadu na Litwie. Jak dodaje: Nasze organy nie mówią o tym publicznie. Jednym z celów podawanych w raportach to działania inspiracyjne i wpływ na polityków. Jeśli chodzi o zbieranie informacji, jest to mniej zauważalne. 

Bartosz Chmielewski opowiada również o Wisaginii, mieście na północnym wschodnie Litwy, związanym z mniejszościami rosyjskimi. „Tendencje centralizacyjne w Kaliningradzie trwają na kilku poziomach. Nie jest to tylko kwestia polityczna, ale również ideologiczna” – zaznacza.


Posłuchaj całego „Programu Wschodniego” już teraz!


 

Był przeciw współpracy filii UwB z Rosją. Zwolnili go. Prof. Wołkonowski: Europeistyka ma uczyć rozwiązań zachodnich

Prof. Jarosław Wołkonowski o współpracy wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku z uczelniami rosyjskimi, o tym czemu jej się sprzeciwiał i jakie go za jego sprzeciw spotkały konsekwencje.

Prof. Jarosław Wołkonowski o kulisach swojego zwolnienia z wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Jak mówi, po II wś. na Wileńszczyźnie zostali najmniej wykształceni przedstawiciele przedwojennej polskiej społeczności- robotnicy i chłopi. Byli oni przez to podatni na sowieckie manipulacje.  Słabe wykształcenie wileńskich Polaków utrzymało się aż do odzyskania przez Litwę niepodległości. Od 200 7 r. na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia Polaków na Litwie działa Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Od początku związany z nim był gość „Studia Wilno”. Podkreśla on, że „w 2012 r. władze rektorskie dużo zrobiły by Wydział się rozwijał”.

Pojawia się pomysł sprowadzenia na europeistykę profesorów z Kaliningradu.

Problemy zaczęły się w 2016/2017, kiedy to wybrano nowe władze rektorskie na czele z prof. Zdanowiczem. Postanowił on rozwinąć współpracę filii polskiego uniwersytetu z uczelniami rosyjskimi. Prof. Wołkanowski był od początku  przeciwny temu pomysłowi:

Napisałem notatkę służbową, że tego nie wolno robić, bo władze litewskie tego nie zrozumieją.

Wspomina jak jeden ze studentów mówił mu, że nie chce jechać na wymianę do Rosji, bo byłoby to obciążające, a i tak by się niczego tam nie nauczył. Kaliningradzcy wykładowcy mieli tłumaczyć studentom europeistyki, że Euroazjatycka Unia Gospodarcza to to samo, co Unia Europejska, tylko lepsza, bo nie ma takich problemów jak np. Brexit. Tymczasem jak mówi nasz gość, „na europeistyce mamy uczyć rozwiązań zachodnich”. Głośny sprzeciw historyka wobec współpracy z Kaliningradem poskutkował jego zwolnieniem z uczelni.

W końcu października rektor zastosował wobec mnie rozwiązanie dyscyplinarne. Twierdził, że złamałem prawo.

Od decyzji rektora prof. Wołkonowski odwołał się do sądu pracy w Białymstoku. Dodaje, iż ostatecznie de facto przyznano mu rację, gdyż Wydział zapowiedział wycofanie się ze współpracy z Rosjanami. Podkreśla przy tym, że na razie jest to tylko zapowiedź.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

 

A.P.

Studio Wilno – 25 kwietnia 2019 roku

O 25 rocznicy podpisania traktatu polsko-litewskiego o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej, o Ułanach Zaniemeńskich…

… konsultacjach kariery oraz sferze ludowej Wileńszczyzny, czyli wileńskie palmy z Wojwodziszek i Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ojcowizna”

Naszymi gośćmi w „Studio Wilno” w Hospicjum bł. Michała Sopoćki są:
Rajmund Klonowski — redaktor prowadzący Magazynu Kuriera Wileńskiego
Marian Wiszniewski — przedsiębiorca, coach, konsultant kariery
Jarosław Miłosz — reprezentant Pułku 4-tego Ułanów Zaniemeńskich
Stanisława i Renata Rynkiewicz — Palmiarki z Wojwodziszek
Wioletta Leonowicz — Kierownik Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ojcowizna”

Realizator: Agata Antoniewicz i Ewa Szturo

Posłuchaj całej audycji już teraz!

Damian Finer

Studio Wilno – 25 kwietnia 2019 roku

O 25 rocznicy podpisania traktatu polsko-litewskiego o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej, o Ułanach Zaniemeńskich…

… konsultacjach kariery oraz sferze ludowej Wileńszczyzny, czyli wileńskie palmy z Wojwodziszek i Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ojcowizna”

Naszymi gośćmi w „Studio Wilno” w Hospicjum bł. Michała Sopoćki są:
Rajmund Klonowski — redaktor prowadzący Magazynu Kuriera Wileńskiego
Marian Wiszniewski — przedsiębiorca, coach, konsultant kariery
Jarosław Miłosz — reprezentant Pułku 4-tego Ułanów Zaniemeńskich
Stanisława i Renata Rynkiewicz — Palmiarki z Wojwodziszek
Wioletta Leonowicz — Kierownik Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ojcowizna”

Realizator: Agata Antoniewicz i Ewa Szturo

Posłuchaj całej audycji już teraz!

Damian Finer