Ukryte Skarby – 17.09. 2021

Gościem Elżbiety Ruman jest o. Artur Kołodziejczyk, który opowiada o naturalnych skarbach na terenie Bydgoszczy, skupiając się w szczególności na tych związanych z żywiołem wodnym.

Kolejnym przystankiem na trasie Wielkiej Wyprawy Radia Wnet jest Bydgoszcz, która znana jest m.in. z charakterystycznego układu wód – jedna z nich biegnie tuż obok Kościoła i domu jezuickiego, do którego należy gość Elżbiety Ruman – o. Artur Kołodziejczyk. Podkreśla on rozliczne funkcje, jakie pełni specyficzna struktura wodna w Bydgoszczy – sprzyja ona organizacji zawodów wioślarskich, czy triathlonowych nawet w środku miasta oraz przesądza o jego dużym znaczeniu komunikacyjnym.

Przez Bydgoszcz przebiega kanał bydgoski łączący Wisłę z wodami śródlądowymi całej Europy, pozwalający dotrzeć np. do Kłajpedy, czy dalej na wschód.

Gość „Ukrytych Skarbów” udziela się w Chrześcijańskiej Szkole Pod Żaglami, która – poza nauką umiejętności żeglarskich – kładzie nacisk na ćwiczenie odpowiedzialności, pełniąc tym samym również funkcję dydaktyczną. Okoliczności wypraw wodnych stanowią też, zdaniem o. Kołodziejczyka, pewien bodziec do refleksji na temat Boga. Inicjatywa miała swój początek pod koniec XX wieku.

Podjęliśmy przygodę prowadzenia młodzieży szlakami wodnymi ku ojczyźnie niebieskiej.

Chrześcijańska Szkoła Pod Żaglami nie stroni od odważnych inicjatyw podróżniczych – organizowane były wyprawy poza terytorium Europy.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem był rejs dookoła Ameryki Południowej, który odbywał się na żaglowcu Fryderyk Chopin.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!

PK