Program Wschodni – ograniczenia w tranzycie towarów przez Litwę, wywiad z ministrem Pawłem Jabłońskim – 02.07.2022

Wojciech Jankowski i Artur Żak wraz ze swymi gośćmi opisują rosyjsko – litewski spór o tranzyt towarów. Mówią o sytuacji na Ukrainie. Komentują tureckie działania na arenie międzynarodowej.

Prowadzą:

Wojciech Jankowski

Artur Żak 

Goście:

Olga Siemaszko – szefowa Sekcji Wschodniej Radia Wnet

Bartosz Chmielewski – ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich

Paweł Bobołowicz – dziennikarz Radia Wnet

Dr Konrad Zasztowt – ekspert do spraw Turcji i islamu z Uniwersytetu Warszawskiego


Olga Siemaszko – mówi, że oddala się ryzyko białoruskiego ataku na Ukrainę. Choć żołnierzy Białorusi będzie miało przedłużone manewry na granicy do 9 lipca, ale wiele wskazuje, że nie zostaną oni wykorzystani do walki. Na granicy stacjonuje jednak nie tylko wojskowi. Znajdują się tam ukraińscy uchodźcy. W Homlu zorganizowano dla ich dzieci imprezę. Jej organizatorka została aresztowana na 7 dni przez władze Białorusi.
Opisane wyżej działanie jest raczej typowe dla rządów Aleksandra Łukaszenki. Potrafi on podjąć również dobrą decyzję. Od 1 lipca Polacy będą mogli jeździć na Białoruś bez potrzeby posiadania wizy.


Bartosz Chmielewski – opisuje jak wygląda rzekoma blokada tranzytu rosyjskich towarów przez Litwę. Zwraca uwagę, że termin ten jest nieadekwatny do zaistniałej sytuacji, a do obiegu wprowadzili go Rosjanie. W rzeczywistości przez terytorium Litwy do Kalingradu nie mogą być transportowane jedynie towary objęte unijnymi sankcjami. Nie zaliczają się do nich np. artykuły żywnościowe. Te bez problemu docierają do Obwodu Królewieckiego.


Paweł Bobołowicz – opisuje swoją podróż na wschód Ukrainy. Zwraca uwagę na na tempo, w jakim Ukraińcy odbudowują zniszczoną przez Rosjan infrastrukturę.


Dr Konrad Zasztowt – komentuje decyzję o wycofaniu tureckiego weta w sprawie poszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję. Jego zdaniem Turcja nie mogła sobie pozwolić na dalsze pogarszanie stosunków z niektórymi krajami NATO, głównie Stanami Zjednoczonymi, gdyż od 2016 i tak nie są one najlepsze.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!

Rosjanie porównują działania Litwinów do blokady Leningradu – ekspert OSW o ograniczeniu tranzytu rosyjskich towarów

Flagi Ukrainy i Litwy/Fot. Vydas Dolinskas

Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw krajów Bałtyckich komentuje litewsko – rosyjski spór o tranzyt towarów do obwodu królewieckiego.

Jakiś czas temu Litwa ograniczyła tranzyt rosyjskich towarów przez swoje terytorium. Rosjanie nazwali takie działanie blokadą, sugerując, jakoby nie mogli przesyłać niczego do obwodu królewieckiego. Bartosz Chmielewski podkreśla, że strona rosyjska kłamie.

Litwa nie wykracza poza unijne sankcje. Tylko towary nimi objęte nie mogą być transportowane do Królewca. Przez litewskie terytorium normalnie można przewozić np. żywność.

Rosyjskiej propagandzie zdają się ulegać Niemcy. Skrytykowali oni Litwę za jej działania. Zdaniem Gościa Radia Wnet niemiecka reakcja może być podyktowana strachem. Berlin posiada bowiem na Litwie swoich żołnierzy. Boi się więc prowokować Rosji.

K.B.