Minister inwestycji: Jesteśmy gotowi dołożyć więcej do unijnego budżetu, jeżeli dojdzie do twardego brexitu

Liczymy, że nie dojdzie do uregulowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Cały czas istnieje możliwość, że Anglia nie opuści wspólnoty – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

Na oficjalnej konferencji minister inwestycji i rozwoju odniósł się do wczorajszego głosowania w Izbie Gmin, w którym posłowie odrzucili umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – Nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że nie ma umowy z Wielką Brytanią. To wprowadza stan niepokoju w zakresie tego, co się będzie dalej działo. Obecnie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, w tym tego, że społeczeństwo brytyjskie powróć do stanowiska, że warto pozostać w Unii Europejskiej – podkreślił minister Kwieciński.

Minister inwestycji wskazał na znaczne zagrożenia, jakie dla polskiej gospodarki może nieść niekontrolowane wyjście Anglii z UE – Wielka Brytania jest obecnie trzecim partnerem handlowym, której wysokość wyniosła 12 mld euro, do tego mamy bardzo dodatki bilans handlowy z Anglią, ale to oznacza, że wariant z niekontrolowanym wyjściem będzie dla nas dotkliwy. Uporządkowane wyjście, czy nawet pozostanie Wielkiej Brytanii w UE, to będzie dla nas lepsze wyjście, niż bezumowne opuszczenie wspólnoty.

Czekamy na propozycje ze strony Wielkiej Brytanii, no to, co rząd Teresy May będzie miał teraz do zaproponowania stronie unijnej (…) oczekuję, że Teresa May utrzyma rząd, ale ważne jest to, co teraz zaproponuje, bo od tego zależą działania naszego rządu – zaznaczył minister Jerzy Kwieciński.

Przedstawiciel rządu wskazał, na istotne trudności z utrzymaniem finansowania obecnej unijnej perspektyw budżetowej, jeżeli nie uda się wynegocjować wspólnego dokumentu – Bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z unii będzie miało bardzo złe skutki dla wspólnego budżetu, również dla funduszy strukturalnych, których Polska jest największym beneficjentem. (…) W wynegocjowanej umowie są zapisy o wpłacaniu przez Londyn środków do wspólnej kasy, aż do 2023 roku. W taki wariancie bylibyśmy pewni finansowania naszych programów unijnych. Wyjście chaotyczne, będzie skutkowało potrzebą znalezienia nowych środków, albo obcięcie wydatków.

ŁAJ

Studio Dublin – 23 listopada 2018 – Tomasz Wybranowski zaprasza. Gość: Aleksander Sławiński, korespondent WNET z Londynu

Piątkowe Studio Dublin jest poświęcone sprawom związanym z Brexitem. Premier Wielkiej Brytanii pani Teresa May obroniła we wtorek projekt kompromisu z Unią Europejską w sprawie okoliczności Brexitu.

Przypomnę, że w niedzielę odbędzie się specjalny szczyt Rady Europejskiej. Premier Teresa May powiedziała, że to „ostatnia prosta negocjacyjna” przed specjalnym szczytem Rady Europejskiej. Premier Wielkiej Brytanii powiedziała:

Wierzę, że wypracujemy pełne i ostateczne szczegóły tychże ram prawnych, które będą tworzyły podstawę naszych przyszłych relacji. Jestem pewna, że jesteśmy w stanie wypracować  porozumienie, które będę mogła później przedstawić w Izbie Gmin.

Wiemy, że nie będzie łatwo o poparcie projektu porozumienia, ponieważ – jak już podawał nasz portal WNET.fm, premier rządu Hiszpanii oznajmił, że „nie zgodzi się na porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią dotyczącą Brexitu”. Kością niezgody pozostaje status Gibraltaru.

 

 

Teresa May, premier rządu Wielkiej Brytanii. Fotografia z oficjalnego serwisu brytyjskiego rządu.

Teresa May uważa, że do niedzielnego szczytu uda się i tę przeszkodę pokonać. Zdaniem szefowej brytyjskiego rządu Brexit ma zakończyć faworyzowanie imigrantów z UE, oraz pozwolić odzyskać podmiotowość Wielkiej Brytanii:

„Chcemy odzyskać kontrolę nad naszymi granicami, co zwiastuje raz na zawsze koniec ze swobodą przepływu osób; kontrolę nad pieniędzmi, abyśmy mogli zdecydować o tym, jak będziemy je wydawać, w tym na priorytety takie jak publiczna służba zdrowia;

a także kontrolę nad prawodawstwem, zakończenie jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii i zagwarantowanie, że nasze prawo będzie powstawać w tym kraju i będzie w nim egzekwowane”

 

Alex Sławiński, dziennikarz, poeta i literat, korespondent Radia WNET z Londynu.

Zdaniem korespondenta Radia WNET z Londynu, Alexa Sławińskiego „życie w Wielkiej Brytanii toczy się normalnie”. Jak twierdzi problem z Brexitem ma Unia Europejska a nie Londyn.

Premier Morawiecki dzień 11: Polityczny wymiar NATO coraz ważniejszy dla Polski

Wielka Brytania opuszcza Unię Europejska, ale nie opuszcza Europy i utrzymuję ścisła współpracę z Polską – mówił po Polsko-brytyjskich między rządowe konsultacjach z rządem Wielkiej Brytanii.

– Chciałbym podkreślić, że bardzo wyraźnie widzimy możliwości wspólnego działania, wspólne interesy pomiędzy Wielką Brytanią a Polską [są bardzo silne – ŁAJ]. Bardzo wyraźnie też wskazujemy na to, że Wielka Brytania wprawdzie zdecydowała się opuścić Unię Europejską, ale na pewno nie opuszcza Europy i na pewno chcę z Europą mieć jak najbardziej rozbudowane więzi w zakresie polityki obronnej, w zakresie gospodarczym, finansowym ale również wymiany studentów, współpracy na polu edukacji i spraw wewnętrznych – rozpoczął swoją wyprowadzić po międzyrządowych konsultacjach.

Mateusz Morawiecki wskazał na wymiar współpracy wojskowej jako najistotniejszy element konsultacji międzyrządowych – Brexit powinien doprowadzić do możliwie bezproblemowego wyjścia Wielkiej Brytanii, z jednoczesnym utrzymaniem współpracy na wielu polach. Kilka obszarów chciałbym omówić bardziej szczegółowo. Po pierwsze rozmawialiśmy o tematyce obronnej. Cieszymy się z tego, że Wielka Brytania będzie współpracowała w ramach NATO z nami, że NATO staje się coraz ważniejszą platformą polityczną, która poprzez wyjście Wielkiej Brytanii z UE staje się jeszcze bardziej istotna.

Dyskutowaliśmy o stałej współpracy strukturalnej w zakresie polityki obronnej i chcielibyśmy żeby Wielka Brytania była jej częścią, żebyśmy mogli budować na wielu polach wspólną politykę obronną, ponieważ nasze kraje mogą znacznie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie i na świecie – podkreślił polski premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w ramach rozmów z premier Wielkiej Brytanii porusza były sprawy polityki wewnętrznej i kryzysu imigracyjnego – W zakresie spraw wewnętrznych, również nadajemy na bardzo podobnych falach, ponieważ tak w obszarze tematyki uchodźców, jak i dbanie o to żeby rozróżniać pracowników migrujących za pracą spoza Europy do Unii Europejskiej, od rzeczywistych uchodźców. Wspólnie patrzymy na potrzebę świadczenia pomocy [dla ofiar konfliktów zbrojnych] na miejscu ich zamieszkania.

Premier polskiego rząd wskazał na zbieżny wymiar liberalnego podejścia do wolności handlu – Na polu współpracy gospodarczej trudno o bliższych partnerów. Wielka Brytania jest dla Polski bardzo ważnym partnerem handlowym. Wiele naszych dóbr eksportujemy do Wielkiej Brytanii natomiast Wielka Brytania jest potęgą eksportu usług i oczywiście chciałaby ten status utrzymać. Wierzymy w to, że swoboda świadczenia usług [została utrzymana –ŁAJ] zarówno, w takich obszarach jak transport, logistyka, czy usługi budowlane ale również usługi informatyczne ale także w tych usługach, w których Wielka Brytania jest bardzo mocna, jak usługi finansowe i ubezpieczeniowe, konsultingowe czy w zakresie kształcenia, że ta współpraca w zakresie swobody przepływu usług powinna być wzmacniana w najbliższych latach. Wiemy że w Unii Europejskiej jest różnie. Wymienialiśmy się poglądami na temat dyrektywy o pracownikach delegowanych i nasze stanowiska są podobne.

Tematem rozmów była również, szczególnie istotna dla Warszawy, kwestia polityki energetycznej w UE – Wspomniałem Pani premier o wadze w zakresie współpracy na polu energetycznym. Tutaj trzeci pakiet energetyczny, czyli dyrektywa gazowa, która dzisiaj jest omawiana, była przeze mnie wspomniana jako jeden z bardzo ważnych aspektów, któremu staramy się nadać odpowiedni kształt legislacyjny, tak żeby jak największa spójność i solidarności energetyczna przyświecała końcowym zapisanych regulacji.

W ramach między rządowych konsultacji nie mogło zabraknąć kwestii związanych z wpływem Brexitu na aktualną perspektywę finansową UE – Również dyskutowaliśmy o kwestiach finansowych i gospodarczych w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw i to były bardzo istotne obszary, gdzie też widzimy bardzo dużą zbieżność naszych interesów. Również w tym kontekście poruszyliśmy temat [wywiązania się z finansowych zobowiązań w ramach budżetu UE], który jest bardzo ważne dla Polski, jako że kontynuacja projektu w obecnej perspektywie budżetowej 2014-2020 jest ważna z punktu widzenia ciągłości procesów gospodarczych. Kompromis, który został wypracowany poprzez Michela Barnier z zespołem negocjatorów po stronie rządu brytyjskiego jest dla nas jak najbardziej satysfakcjonujący. Oczekujemy może wkrótce zostanie również ubrany w odpowiednie ramy legislacyjne.

Wypracowanie kompromisu co do którego wielokrotnie rozmawialiśmy z wiatrami po stronie brytyjskiej i oczywiście również organizacyjnym pana Michała Bardzo dziękujemy że udało się tutaj wspólnie wypracować jak najbardziej akceptowalny kompromis – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki podkreślił, że stosunki między Polską a Wielką Brytanią, mimo że po Brexicie oparte na innych zapisach prawnych pozostaną bardzo silne – jestem przekonany że utrzymanie podmiotowości jest możliwe w dalszym jednoczeniu Unii Europejskiej już bez Wielkiej Brytanii ale w bardzo ścisłej współpracy z Wielką Brytanią.

Mateusz Morawiecki spotkanie z Teresa May | fot. P. Tracz / KPRM

 

Na konferencji prasowej premier Morawiecki odpowiadał na pytania dziennikarzy o decyzję Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski art. 7 traktatu o UE – Nie sądzę żeby obecny spór wpływał na inne istotne obszary, takie jak Brexit, ale także na wiele innych jak współpraca w zakresie polityki obronnej którą chcemy z naszymi partnerami jak najbardziej rozwijać i współpraca na polu gospodarczym. Wierzę że będziemy w stanie przekonać że system wymiaru sprawiedliwości wymaga głębokiej reformy. Dla naszych partnerów niemieckich mogę przypomnieć że po szczęśliwym zakończeniu komunizmu w NRD tylko 30-35% sędziów przeszło tzw. pozytywną weryfikację. U nas nie było niczego takiego jak weryfikacja sędziów i wszyscy sędziowie stanu wojennego, czasów komunistycznych, stalinowskich weszli jak gdyby nigdy nic w przestrzeń wymiaru sprawiedliwości w ramach już wolnej Polski. Niech to będzie taki mały drobny przykład gdzie nasi partnerzy zachodni, myślę, że coraz lepiej będą rozumieli potrzebę głębokiego zreformowania systemu sprawiedliwości w Polsce – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z premier May.

Rola wojskowej współpracy z Wielką Brytanią została w Warszawie przypieczętowano podpisaniem przez szef MON ministra Antoniego Macierewicza oraz ministra obrony Wielkiej Brytanii Gavina Williamsona polsko-brytyjskiego traktatu obronnego.

Do podpisanej umowy odniósł się premier Morawiecki na wspólnym z Teresą May spotkaniu z weteranami i żołnierzami – Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej ale Wielka Brytania będzie nadal naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO i w ramach struktury zapewniających bezpieczeństwo w ramach polityki obronnej polityki zagranicznej. Aby umocnić te wspólne działania rozmawialiśmy dzisiaj wiele o współpracy dwustronnej, w ramach NATO ale również bilateralnej w zakresie polityki obronnej – podkreślił Mateusz Morawiecki.

 

W czwartek popołudniu premier Morawiecki w Katowicach prezentował założenia regionalnej strategii dla Województwa Śląskiego.

Nie możemy i nie chcemy zostawić ziemi województwa śląskiego samej sobie i dlatego ten program, który ucieraliśmy w bardzo dużym wysiłku, razem z naszymi partnerami społecznymi – powiedział w Katowicach Morawiecki.

Premier wskazał na przewagi rozwojowe regionu – Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13 proc. polskiego PKB. Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że siła regionu będzie topnieć, a jego potencjał pozostanie zmarnowany. Po to jest program dla Śląska: aby wzmacniać to, co dobre i naprawić to, co wymaga naprawy – zakończył premier.

Zmieniamy gospodarkę głównie dla ludzi, aby były godne miejsca pracy, żeby było jak najwięcej mieszkań dla ludzi. Chcemy, żeby wracali też z zagranicy. Dzisiaj wcześniej spotkałem się z premier Wielkiej Brytanii Theresą May i powiedziałem, że mamy prawie wszystkie interesy zbieżne, ale jeden mamy rozbieżny. Ona chce zatrzymać ten nasz milion czy półtora obywateli, a ja chciałbym, aby oni wrócili do swoich żon, mężów, czy matek – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Program dla Śląska ma na celu wspomagać ten proces i doprowadzić w perspektywie długoterminowej do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowego uzupełniania tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo. Kluczowe, wskazane w Programie dla Śląska, będą zatem dla regionu: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

Komitet sterujący Programu powstał przy Wojewodzie Śląskim, w jego skład wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, NSZZ „Solidarność” Śląsko-Dąbrowska, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W obszarze wspierającym wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie zostanie przeznaczone 3,91 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu wesprą przedsięwzięcia warte 911 mln zł. Na poprawę jakości środowiska przyrodniczego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł. Na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej zaplanowano 21,5 mld zł. W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w śląskiej energetyce zostanie przeznaczone 9,7 mld zł. Z poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego uzyska finansowanie na poziomie 2,65 mld zł.

ŁAJ

 

Premier Morawiecki dzień 5: Lectio prima brevis est… vel nulla

Piąty dzień premierostwa Mateusza Morawieckiego upłyną pod znakiem spotkań na Radzie Europejskiej, szczególnie na rozmowie z prezentem Francji i niespodziewanym, przyspieszonym powrocie do Warszawy.

W piątek premier Morawiecki tylko raz publicznie zabrał głos, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie wracającego do Warszawy samolotu. W swoim wystąpieniu premier podsumowywał zakończony w piatem szczyt Rady Europejskiej, na którym debiutował jako szef rządu – W zakresie strukturalnej współpracy w polityce obronnej osiągnęliśmy porozumienie. Polska będzie brała udział w tej inicjatywie i w tych projektach, które najbardziej nam odpowiadają. Chcemy oczywiście wzmocnić siły obronne Unii Europejskiej, ale w pełnym porozumieniu z NATO, które jest głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa – zaznaczył Mateusz Morawiecki, odnosząc się do uczestnictwa Polski w projekcie stałej współpracy w zakresie obronności PESCO.

 

Mateusz Morawiecki mówił również o polityce unii wobec Rosji Władimira Putina – Wczoraj rozmawialiśmy również na temat postępowania wobec Kremla, co pokazało, że z wyjątkiem paru mniejszych krajów południa Europy, wszyscy rozumieją, że sankcje wobec Rosji muszą zostać przedłużone. Ponieważ stanowią nie tylko element polityki nacisku na Rosję, ale również są pewnym symbolem, że Unia Europejska nie godzi się na aneksję Krymu, nie godzi się na wojnę we wschodniej części Ukrainy. Dążymy do tego, żeby Porozumienia Mińskie był w pełni respektowane.

W podsumowaniu szczytu nie mogło zabraknąć polskiego stanowiska wobec uzgodnionych warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, które w piątek przyjęła Rada Europejska – Również wszystkie uzgodnienia dotyczące Brexitu są bardzo pozytywne. Wczoraj jeszcze pani premier May, biorąc udział do końca w posiedzeniu Rady Europejskiej, pokrótce przedstawiła to, co dzisiaj już bez jej udziału było potwierdzone, a tak naprawdę zostało wynegocjowane wcześniej. To jest bardzo duży sukces również Polski, ale w szczególności oczywiście unijnych negocjatorów pod kierunkiem pana Michela Barnier.

Dla nas najważniejszy był los naszych obywateli w Wielkiej Brytanii. Utrzymanie praw nabytych w ramach polityki społecznej, ale również walczyliśmy o pewne okresy przejściowe akceptowalne dla polskiej strony. Najbardziej chodziło nam o to, żeby te rozpędzające się projekty w samorządach, realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, nie były zagrożone od strony finansowania. W tym aspekcie Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z nami i z całą Unią Europejską, co do finansowania wszystkich projektów, które do tej pory są prowadzone w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020 – podkreślił premier Morawiecki.

Pominiętym  przez polskie media tematem szczytu, były ustalenia dotyczące polityki społecznej. Przywódcy krajów UE dyskutowali m.in. nad projektem europejskiego filaru praw socjalnych. Program zakłada ustanowienie jednolitych standardów praw społecznych w całej UE, a najdalej idące pomysły mówią o przeniesieniu większości kompetencji w tej materii z rządów do instytucji UE. Takie rozwiązanie silnie uderzyłoby w proces konwergencji polskiego gospodarki i w tempo wzrostu gospodarczego. Premier uspokajał, że w ramach dyskusji na Radzie Europejskiej, ustalono, że zakres zmian w prawie specjalnym UE nie naruszy prerogatyw państw narodowych – kompetencje krajów członkowskich, w odniesieniu do polityki społecznej, są w pełni utrzymane, a to, że chcemy nad standardami społecznymi pracować jak najbliżej ze sobą nawzajem, to oczywiście całą mocą potwierdzamy – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Pod koniec premier odniósł się do porannego spotkania z Emanuelem Macronem – W ramach spotkania bilateralnego z prezydentem Francji poruszyliśmy kilka bardzo ważnych tematów m.in: temat zmian klimatycznych, tematy energii i bezpieczeństwa energetycznego, również bezpieczeństwa gazowego, ale także dyrektywy o pracownikach delegowanych czy pakiet mobilności. To były dobre rozmowy. Zaprosiłem pana prezydenta do Polski na stulecie rocznicy odzyskania niepodległości.

Premier Mateusz Morawiecki | fot. P. Tracz/KPRM

Zainteresowanie mediów i komentatorów wzbudziło niespodziewane przyspieszenie wylotu premiera z Brukseli po porannej serii rozmów. W mediach pojawiły się spekulacje, że Morawiecki skrócił wizytę na unijnym szczycie, aby zdążyć na wigilię klubu PiS w Warszawie.
Jak tylko dam radę, to może późniejszym popołudniem chciałbym się spotkać z częścią klubu, jeżeli jeśli będzie, po zakończeniu Sejmu. Jest szereg innych tematów, które mnie bardzo pilnie ściągnęły do Polski. To ostatnia godzina, bo wylecieliśmy o 12, a o 13 kończy się posiedzenie. Już kilka osób też opuszczało to posiedzenie – mówił dziennikarzom na pokładzie samolotu Mateusz Morawiecki.

W czwartek (21 grudnia 2017) w Warszawie odbędą się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz premier Królestwa Wielkiej Brytanii Teresy May.

ŁAJ