Wąsik: zarzuty kierownictwa NIK ws. rzekomych cyberataków są zmyślone

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji o sprawie Pegasusa, sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, budowie muru na granicy z Białorusią oraz agresywnej polityce Federacji Rosyjskiej.

Maciej Wąsik mówi, że w Nowym Ładzie znalazło się kilka błędów, które rząd musi skorygować. Współpracę ze zdymisjonowanym ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim ocenia pozytywnie.

Błędów nie popełnia ten, kto nie robi nic. […] Myślę, że nasze ugrupowanie dobrze wyjdzie z tej sytuacji.

Polityk mianem „żenującego” określa zachowanie senatora Jana Marii Jackowskiego, który stwierdził ostatnio, że że PiS jest na „kursie schyłkowym”. Ubolewa nad tym, że swoją krytykę senator postuluje w mediach, a nie na spotkaniach partyjnych.

Nasz gość komentuje również sprawę  rzekomych ataków cybernetycznych wymierzonych w Najwyższą Izbę Kontroli. Sądzi, że całą aferę rozpętało kierownictwo Izby.

Wszyscy, którzy uważają, że byli zaatakowani, powinni jak najszybciej złożyć doniesienie do prokuratury. Im dłużej tego nie zrobią, tym bardziej będzie prawdopodobne, że wszystko zostało wymyślone.

Ardanowski: do ewentualnej komisji ws. Pegasusa PiS powinien skierować swoich najlepszych ludzi

Polityk deklaruje, że zagłosuje za uchyleniem immunitetu Mariana Banasia.

Poruszony zostaje również temat budowy muru na granicy z Białorusią. Rozmówca Magdaleny Uchaniuk zapewnia, że zostanie on ukończony w pierwszej połowie 2022 r. Ocenia, że ekolodzy sprzeciwiający się inwestycji mijają się z prawdą.

Wiceszef MSWiA ocenia ponadto, że wycofanie przez niektóre państwa dyplomatów akredytowanych na Ukrainie jest działaniem przedwczesnym. Podkreśla, że Zachód musi w obliczu zagrożenia ze strony Rosji działać twardo i jednomyślnie.

Czytaj też: Jest decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Waszczykowski: to pierwszy krok do powstrzymania imperializmu Putina

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Minister Kościński o Polskim Ładzie: Nie planujemy podwyższać podatków i ciąć kosztów. Chcemy rozkręcić gospodarkę

W nowym „Poranku WNET” minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński, mówi m.in. o tym skąd Polska weźmie pieniądze na realizację Nowego Ładu.


[related id=145018 side=left]W porannej audycji Tadeusz Kościński mówi o tym, skąd Polska weźmie pieniądze na realizację Nowego Ładu. Według ministra program ma być finansowany ze zwiększonych wpływów z podatku PIT i CIT:

Nie planujemy ani podwyższać podatków ani ciąć kosztów. Chcemy rozkręcić gospodarkę, a jeśli ona będzie rosła i my będziemy więcej kupować – będą też większe przychody z podatku VAT. Więcej osób będzie też pracować, więc dojdą do tego jeszcze wpływy z PIT i CIT.

Jak komentuje minister finansów – rząd chce, aby zmiany były neutralne dla osób zarabiających między 6 a 11 tys. zł. Na nowym Ładzie skorzystać za to mają osoby otrzymujące miesięczne wynagrodzenie poniżej 6 tys.:

Koncepcja jest taka, żeby dla tych co zarabiają ok. 6-11 tys. zmiany te były kompletnie neutralne. Korzyść za to będzie dla tych, którzy zarabiają do 6 tys. Ci, zarabiający powyżej 12 tys. będą dopłacać – zaznacza minister Tadeusz Kościński.

Minister podkreśla, że poprzez utworzone w 2020 r. poduszki finansowe Polska nie będzie się borykać z niekorzystnym deficytem budżetowym w tym roku. Kościński nie jest zwolennikiem wycofania gotówki z rynku:

Tak jak w ostatnim roku skorzystaliśmy z okazji żeby zbudować poduszkę finansową, w ostatnim miesiącu stworzyliśmy różne rezerwy – komentuje polityk.

Rozmówca Magdaleny Uchaniuk przybliża również część tegorocznej strategii Ministerswa Finansów. Tadeusz Kościński podkreśla dużą rolę tzw. „poduszek finansowych”, czyli rezerw:

Nie wykluczam, że w tym roku będzie bardzo podobnie, (…) że deficytu nie będziemy wykorzystywać na finanse publiczne, a raczej tworzyć rezerwy. Te pieniądze wejdą w rezerwę w tym roku, ale nie będziemy wydawać w tym roku. Będziemy wydawać później.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy!

N.N.

Morawiecki: Zwalniamy ze składek ZUS za listopad przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami epidemicznymi

Rząd zrobi wszystko, by w tych trudnych miesiącach nikt nie stracił dorobku całego życia – mówi Prezes Rady Ministrów.

 

Idziemy wąską ścieżką między niekontrolowanym wybuchem epidemii, a bardzo trudnymi wyborami gospodarczymi. Wirus nie pozostawia nam pola manewru.

Premier Mateusz Morawiecki mówi o rządowym wsparciu dla branż dotkniętych restrykcjami antyepidemicznymi. Wskazuje, że najbardziej zagrożone są usługi, zwłaszcza sektory: gastronomiczny i fitness oraz wszelkie rozrywki. Mocno ucierpią sklepy i targowiska

Postanowiliśmy zwolnić przedsiębiorców z  ZUS za listopad, wprowadzić postojowe i wypłacić bezzwrotne dotacje na rzecz utrzymania zatrudnienia w tych firmach. Zwalniamy również z opłaty targowej na 2021 r.

Warunkiem tej pomocy będzie spadek dochodu w porównaniu z tym, jaki on był 12 miesięcy temu. o 40%.

Jeżeli obostrzenia będą przedłużone na kolejne miesiące, podejmiemy takie decyzje po raz kolejny. Życzyłbym jednak wszystkim, żeby już niedługo było dopuszczenie tych branż do funkcjonowania w reżimie sanitarnym.

Szef rządu dodaje, że przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o bezzwrotne decyzje:

Rząd zrobi wszystko, by w tych trudnych miesiącach nikt nie stracił dorobku całego życia. Nasze wsparcie dotyczy ponad 170 tys. firm, w których zatrudnienie ma ponad 370 tys. osób.  Wartość tej pomocy może przekroczyć 2 mld zł.

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiada, że Rada Ministrów będzie kontynuować szerokie konsultacje społeczne na temat rozwiązań ratujących polską gospodarkę przed skutkami COVID-19.

Niezależnie od działań doraźnych, pracujemy nad rozmaitymi strategiami uwzględniającymi różne scenariusze rozwoju pandemii. Dialog z przedsiębiorcami będzie kontynuowany bezustannie. Myślimy w perspektywie wieloletniej.

Minister finansów, funduszy  i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zapewnia, że budżet państwa wytrzyma obciążenia związane z pomocą polskim przedsiębiorcom. Wskazuje, że wsparcie państwa będzie miało charakter punktowy.

Do tej pory nasza pomoc była rozdzielana dywanowo, obecnie potrzebujemy chirurgicznej precyzji.

Szef resortu finansów informuje, że deficyt budżetowy w tym roku jest planowany na poziomie 109 mld zł, tak jak rząd zapowiadał już wcześniej.

Na koniec września deficyt był dwa razy niższy niż w marcu. Gospodarka powoli wraca na właściwe tory.

Rząd przyjął projekt budżetu państwa na rok 2021. Deficyt ma wynieść 82,3 mld zł. Prognozuje się wzrost PKB o 4%

Minister finansów Tadeusz Kościński mówi, że przyjęty dziś projekt jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

W budżecie na rok 2021 mamy środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne dom dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii.

Resort finansów opublikował komunikat na temat projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Wynika z niego, że:

 • dochody budżetu wyniosą 403,7 mld zł
 • wydatki są planowane na sumę 486 mld zł
 • deficyt wyniesie 6% PKB, zaś dług publiczny osiągnie poziom 64,7% PKB

Rząd spodziewa się wzrostu dochodów kasy państwa, wynikającego z poprawy wskaźników makroekonomicznych. Produkt krajowy brutto, zgodnie z rządowymi założeniami, ma wzrosnąć 0 4%, inflacja ma wynieść 1,8%. Rada Ministrów spodziewa się wzrostu przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% i wzrostu spożycia prywatnego w  ujęciu nominalnym 0 6,3%.

Przewiduje się także: dochód z podatku od sprzedaży detalicznej  w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę do budżetu pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł.

Wśród wydatków opiewających na 486 mld zł znajduje się m.in.:

 • finansowanie Programu „Rodzina 500+” ( 41 mld zł )
 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB ( o 12 mld zł )
 • waloryzację rent i emerytur ( 9,6 mld zł )
 • realizację świadczenia „Dobry Start” ( 1,4 mld zł )
 • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB
 • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki
 • wzrost wydatków w obszarze mieszkalnictwa
 • zdania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych

Jak powiedział minister finansów Tadeusz Kościński:

Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym COVID-19.

Wiceminister Piotr Patkowski uzasadnił prognozę wzrostu PKB w przyszłym roku:

Przyrost PKB w 2021 będzie m.in. efektem wzrostu inwestycji, o około 4% w ujęciu rok do roku. Mieścimy się tu z naszymi szacunkami w przedziale szacunków rynkowych i prognoz Komisji Europejskiej. W kolejnych latach sytuacja na światowych rynkach powinna się unormować, co będzie sprzyjać stabilizacji tempa wzrostu PKB.

Wysłuchaj konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Finansów już teraz!

 

Piotr Woyciechowski: Obawiam się, że pandemia koronawirusa na trwałe pozbawi nas prywatności

Niepokojący jest stan aparatu państwowego, który wprowadza takie ograniczenia kultu religijnego, jakie mamy w Polsce – mówi ekspert ds. bezpieczeństwa i służb specjalnych Piotr Woyciechowski.


Piotr Woyciechowski mówi o swoich wątpliwościach co do słuszności wprowadzonego ograniczenia liczby wiernych uczestniczących we Mszach świętych. Jego zdaniem, przepisy te stanowią „nieracjonalną dyskryminację katolików”:

Dla Kościoła katolickiego Msza święta i karmienie się ciałem Pańskim jest centrum życia. Niepokojący dla mnie jest stan aparatu państwowego, który przygotowuje takie zarządzenia.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego stwierdza, że urzędnikom opracowujących takie zasady zabrakło empatii i wrażliwości.

Jestem ciekaw, kto z imienia i nazwiska takie propozycje sformułował.

Jak dalej mówi Piotr Wojciechowski,  nakaz dla kapłanów nakładania maseczki w czasie Mszy świętej jest wobec duchownych „ośmieszający”.

Należy zniuansować ograniczenia w zależności od wielkości kościołów.

W opinii eksperta obawy o trwałość utracenia przez obywateli prywatności  są uzasadnione. Za istotną przesłankę na rzecz takiej tezy Piotr Woyciechowski uznaje dążenia na rzecz wyeliminowania obrotu bezgotówkowego. Gość „Popołudnia WNET” ocenia, że narracja o tym, że gotówka może być źródłem zakażenia koronawirusem, jest fałszywa. Zwraca uwagę, że minister finansów Tadeusz Kościński od dawna jest entuzjastą obrotu bezgotówkowego.

Światowa finansjera chce, wykorzystując strach, zabrać nam gotówkę. Na naszych oczach rozgrywa się wielka bitwa.

Piotr Woyciechowski stwierdza, że w Polsce jeszcze nie ma epidemii, a w kraju trwa walka z zagrożeniem epidemicznym.

Mamy stan walki prewencyjnej, by nie dopuścić do sytuacji takiej, jaka występuje we Włoszech czy Hiszpanii.

Gość Popołudnia WNET mówi również o wojnie informacyjnej, jaką Federacja Rosyjska toczy przeciwko Europie. Jednym z jej elementów jest szerzenie strachu przed koronawirusem. Zdaniem Piotra Woyciechowskiego teraz jest najlepszy moment na penalizację zjawiska fake newsów.

Rosjanie mają kapitalne narzędzie wykształcone w ostatnich latach; mowa tutaj  fermach trolli zarządzanych przez odpowiednie departamenty wywiadu wojskowego czy cywilnego Federacji Rosyjskiej.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

 

Potwierdzono 125 przypadki koronawirusa w Polsce. Szumowski: Spodziewamy się wzrostu zachorowań [AKTUALIZACJA 22:01]

Są trzy ofiary śmiertelne, wyleczono 13 przypadków. Pierwsi Polacy powrócili z Wielkiej Brytanii w ramach akcji #LOTdodomu. Minister Zdrowia chwali Polaków za wysoką dyscyplinę.

>>Czytaj dalszą relację<<

22:01

Służby wojewody śląskiego poinformowały, że szpital w Raciborzu jest przygotowany, aby od poniedziałku pełnić funkcję zakaźną.

21:35

Wiceminister spraw zagranicznych zapowiada kolejne operacje w ramach akcji #Lotdodomu.

21:30

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła do 125.

.

21:18

Poznańskie Muzeum Broni Pancernej zostało czasowo przekształcone w centrum logistyczne dla żołnierzy WOT dystrybuujących wyroby zaopatrzenia medycznego dla wielkopolskich szpitali.

21:11

Tymczasem we Włoszech, tamtejsze MSW informuje, że policja spisała 20 tys. osób w związku złamaniem rządowego dekretu o ograniczeniu możliwości wychodzenia z domu.

20:56 

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w niedzielę na polskich granicach służbę pełniło tysiąc żołnierzy. Od jutra ta liczba ma wzrosnąć do 2,5 tys. Wojskowi należą m.in. do jednostek inżynieryjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

20:46

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podjął decyzję o tymczasowym zniesieniu opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Ma to ułatwić poruszanie się po mieście tym, którzy normalnie korzystają z komunikacji miejskiej. drugim celem jest ograniczenie dotykania parkomatów. Prezydent Szczurek zaapelował ponadto do wszystkich, którzy nie muszą opuszczać domów, w nich pozostali.

20:22

Informację na temat sytuacji na przejściach granicznych podał również śląski oddział Straży Granicznej.

20:15

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat na temat nadzwyczajnych zasad udzielania świadczeń medycznych. Na czas stanu zagrożenia epidemicznego Fundusz zalecił ich ograniczenie do niezbędnego minimum.

20:04

Premier Morawiecki powiedział również, że możliwe jest wydłużenie przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkół w Polsce: Decyzję podejmiemy w stosownym czasie – zakomunikował.

19:56

Urzędy miejskie w Kielcach i Białymstoku poinformowały o całkowitym przejściu na tryb pracy zdalnej. W stolicy województwa świętokrzyskiego osobiście będzie można załatwić formalności związane z wydaniem aktu zgonu.

19:48

Na razie zakładamy, że wybory prezydenckie odbędą się w przewidzianym wcześniej terminie – stwierdził szef rządu.

19:37

Premier  Mateusz Morawiecki udzielił dzisiaj wywiadu youtuberowi Blowkowi. Zdementował pogłoski o możliwym zamknięciu Warszawy i wyprowadzeniu wojska na ulice. Stwierdził, że nie ma w tej chwili powodu do przekładania matur. Nie wykluczył za to wyłączenia wewnątrzkrajowego ruchu lotniczego.

19:08

Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Wszyscy pacjenci są w stanie dobrym.

18:47

Małopolska: Liczba osób hospitalizowanych wzrosła z 31 do 33. Już 325 osób jest objętych kwarantanną. Potwierdzono jak dotąd jeden przypadek zachorowania na koronawirusa. Chodzi o ponad 60-letniego mieszkańca, który wrócił z pobytu w północnych Włoszech. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Leczony jest w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie – informuje biuro prasowe urzędu wojewódzkiego.

18:40

Województwo kujawsko-pomorskie:  Wciąć 19 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W tym regionie nie ma na ten moment ani jednego potwierdzonego zakażenia kroronawirusem – informuje rzecznik wojewody Adrian Mól.

18:20

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski: Musimy spodziewać się wzrostu zachorowań w najbliższych dniach. Jednak za ok. 10 dni powinny pojawiać się pozytywne efekty restrykcji, które wprowadziliśmy.

Postawa Polaków jest budująca, jesteśmy zdyscyplinowani. Bardzo dziękuję sportowcom, klubom piłkarskim, aktorom, którzy poparli akcję #ZostańWDomu – dodaje Szumowski.

18:00

Jak informuje Ursula von der Leyen na swoim twitterze, KE wprowadza ograniczenia w eksporcie wyposażenia medycznego poza Unię Europejską. Od teraz potrzebna będzie do tego zgoda państw członkowskich.

Decyzja zostałą podjęta w trybie pilnym. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, które potrzebują maseczek, rękawic i odzieży ochronnej. Tylko w ciągu doby we Włoszech liczba zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem wzrosła do 1809. To wzrost o 368 przypadków w ciągu 24 godzin. W całym kraju zakażonych jest już ponad 20 tysięcy osób.

17:20

Ministerstwo Zdrowia publikuje dzienny raport o koronawirusie

16:53

Przypominamy, że Ministerstwo Zdrowia obala mity na temat koronawirusa i odpowiada na najważniejsze pytania – FAKTY I MITY NA TEMAT KORONAWIRUSA.

16:23

Straż Graniczna przypomina, które przejścia graniczne są czynne. Z kolei rosną korki samochodów ciężarowych szczególnie na granicach z Ukraina i Białorusią.Na niektórych przejściach samochody ciężarowe na wyjazd z Polski czekają 38 godzin, auta osobowe 15, a autokary 11 godzin.

Straż Graniczna wprowadziła uproszczoną kontrolę w celu skrócenia kolejek – mówi mjr Pikor.

16:14

”Kraj jest w zawieszeniu, wszyscy mają siedzieć w domach, a nas wciskają do pełnych samolotów i każą robić regularny serwis” – w mocnych słowach akcję #LOTdodomu skomentował Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego.

Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, iż załogi samolotów PLL LOT wyposażone są m.in. w maski z filtrami, rękawiczki i żele antybakteryjne.

16:02

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie wprowadził obowiązkowe, profilaktyczne badanie temperatury u wszystkich pracowników, w tym prowadzących autobusy i tramwaje. Osoby, u których zostanie zaobserwowana temperatura powyżej 38 stopni, zostaną odesłane do domu z zaleceniem kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,

15:13

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu kolejnych ośmiu przypadków koronawirusa.

14:41

Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr Joanna Konieczniak,  na przejściu granicznym z Niemcami w Jędrzychowicach na wjazd do Polski trzeba poczekać ponad trzy godziny.

14:32

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa PKP Intercity Katarzyna Grzduk, zwrot biletów kolejowych na połączenia krajowe, w przypadku tych kupionych 5 marca br. i później, jest możliwy, ale po potrąceniu 15-proc. odstępnego. Pełen zwrot przysługuje wszystkim, którzy wykupili bilety na połączenia międzynarodowe. Szczegółowe informacje wszyscy zainteresowani znajdą tutaj

14:00

Rzecznik PLL LOT Michał Czernicki poinformował, że naarodowy przewoźnik zaplanował 6 kolejnych operacji mających na celu umożliwienie powrotu do kraju Polakom pozostającym poza jego granicami. @ samoloty polecą do Stanów Zjednoczonym, po jednym zaś do Kanady, Wielkiej Brytanii, Portugalii i na Sri Lankę.

13:55

Prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że stacje paliw należące do spółki funkcjonują, i będą funkcjonować normalnie.

13:53

Na pokładzie samolotu z Londynu, który wylądował niedawno na warszawskim Lotnisku Chopina znajdowało się 230 pasażerów.

13:49 

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o możliwych sposobach powrotu Polaków do kraju w związku z zawieszeniem lotów międzynarodowych z i do Polski. Są to: powrót lotem czarterowym, specjalnym czarterem i lot według zapotrzebowania

13:13

Ministerstwo Zdrowia dementuje fałszywe informacje kolportowane wśród społeczeństwa drogą smsową.

 

12:24

Za pośrednictwem watykańskich mediów podczas modlitwy Anioł Pański do wiernych zwrócił się z krótkim orędziem papież Franciszek. Zapewnił o swej bliskości ze wszystkimi chorymi i personelem medycznym, a także wolontariuszami niosącymi pomoc tym, którzy nie mogą wyjść z domu w związku z pandemią koronawirusa.

12:20

Z londyńskiego lotniska Heathrow wystartował w niedzielę przed południem pierwszy lot z Polakami, wracającymi do kraju w ramach operacji LOTdoDomu, zorganizowanej przez PLL LOT oraz polski rząd. Samolot ma wylądować w Warszawie około godz. 13.

12:10

Łódzki lokal „Agrafka” na swoim profilu na Facebooku przekazał komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z tym, że 6 marca między 20.30 a 24.00 przebywały tam osoby, u których później stwierdzono zakażenie koronawirusem.

11:58

Wojewoda dolnośląski poinformował, że w jego województwie w związku z podejrzeniami zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 59 osób, 438 jest objętych kwarantanną lub izolacją, a 1402 nadzorem epidemiologicznym.

11:53

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zaapelował o zachowanie spokoju i czujności.. Poinformował, że od zeszłego tygodnia tylko z portalu Allegro udało się wyeliminować ok. 40 tys. ofert wprowadzających konsumentów w błąd.

11:17

Michał Dworczyk (Szef KPRM): Będziemy mieć znaczący wzrost osób, które zostaną poddane kwarantannie. Liczba takich osób może wynieść nawet 100 tys.

Wszystkie osoby, które do wczoraj były objęte kwarantanną, zostały poddane testom. Może to spowodować przyrost osób zakażonych.

Dodał także, że pierwsze samoloty za ocean w ramach akcji #LOTdodomu wylatują dzisiaj. Głównie do USA. Dwa będą do Wielkiej Brytanii. Chęć powrótu zgłosiło jak dotąd 12 tysięcy osób.

11:00

Rzecznik Rządu Piotr Müller: Głównym tematem rozpoczynającego się właśnie spotkania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego będzie analiza aktualnych ognisk chorobowych koronawirusa w Polsce oraz stan realizacji zamknięcia granic i przywrócenia kontroli granicznych.

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / Fot. Adam Guz/KPRM / CC 3.0

10:45

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak: Około 1000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej.

Informuje także o doskonałej współpracy żołnierzy Wojska Polskiego i służb MSWiA podczas zabezpieczania granic.
.

10:15

We Wrocławiu odnotowano kolejny przypadek zakażenia koronawirusem – „Nowe zakażenie potwierdzono u żony mężczyzny, który przebywał w Wielkiej Brytanii, i tam się zakaził. Oboje byli już od kilku dni w naszym szpitalu” – przekazała Urszula Małecka, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

10:10

Pierwszy przypadek w Kielcach – „Pacjent jest w sile wieku. Był poddany kwarantannie. Jego stan jest dobry i pozwala na to, by pacjent nie był hospitalizowany, dlatego też pozostaje pod ścisłą kwarantanną” – powiadomiła rzeczniczk wojewody świętokrzyskiego Ewa Łukomska.

9:55

[related id=100750 side=left] „W Amazonii wystarczy jeden komar… pyk i już ciebie nie ma. Jeżeli masz wątłe zdrowie, możesz nie przeżyć. A człowiek mówi: jestem bogiem mojego życia; wszyscy muszą się mnie słuchać i mi służyć.” – przeczytaj artykuł Lecha Rusteckiego.

Ciekawe, że ten wirus nazywa się „koronawirus”. Niech świat się dowie kto tu króluje. Nie pieniądz, nie człowiek, nie nasze plany, projekty… czy nasze bluźnierstwa, czy nasze grzechy, tak bezwstydnie praktykowane na okrągło – tylko, że Jezus Chrystus nam daje mocno do myślenia w tym okresie. To są prawdziwe rekolekcje. Także nie buntujmy się. Jestem pewny, że niedługo się objawi miłosierdzie Pana. Ale naprawdę to jest pewien wiwat ze strony Pana Boga byśmy naprawdę się zastanawiali się nad sobą.

9:45

Dziś o 11 ponownie odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / Fot. Adam Guz/KPRM / CC 3.0

9:40

Zakończyła się kwarantanna ponad 120 osób, w tym kuracjuszy oraz obsługi uzdrowiska w Krynicy Zdroju (Małopolskie). Wynik podejrzanej o koronawirusa jest ujemny – poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

9:30

Przypominamy, że biskupi zachęcili osoby objęte dyspensą, które w czasie epidemii nie uczestniczą w Mszach św., do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

ZOBACZ GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ TRANSMISJE MSZY ŚW.

Fot. Przykuta (domena publiczna, Wikipedia)

9:15

Ministerstwo Zdrowia informuje o wykryciu 7 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą osoby z woj. podkarpackiego (Leżajsk), 2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 osoby z woj. świętokrzyskiego (Kielce), 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego (Ostróda), 1 osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław),1 osoby z woj.lubelskiego.

9:00

Badanie IBRIS dla Onetu: Polacy mają zaufanie do Ministra Zdrowia. Łukaszowi Szumowskiemu ufa 41,3% respondentów, 16,9% jest nieufnych a 26,4% wykazało postawę obojętną.


22:39

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym przypadku zakażenia koronawirusem w kraju. Doszło do niego w Opolu.

20:57

Tak wyglądał dzisiaj najpopularniejszy rejon spacerów mieszkańców stolicy Polski. Warszawiacy przestrzegają zasad ogólnonarodowej kwarantanny.

Zamek Królewski w Warszawie / Fot. Adam Gniewecki
Warszawska Starówka / Fot. Adam Gniewecki
Plac Zamkowy w Warszawie / Fot. Adam Gniewecki
Plac Zamkowy w Warszawie / Fot. Adam Gniewecki

20:21

Rząd opublikował wytyczne dla  Polaków chcących wrócić do kraju zza granicy. Wszystkie informacje znajdują się tutaj.

20:16

Sanepid poszukuje osób, które podróżowały pociągiem z kobietą, która wysiadła na stacji w Ruszowie z objawami koronawirusa, a rozpoczęła podróż na stacji Zgorzelec-Miasto.  Chodzi o wszystkie osoby jadące w sobotę, 14 marca br. o godzinie 11.07 pociągiem nr 67633 relacji Görlitz – Zielona Góra, wsiadające na stacji Zgorzelec i wysiadające na stacjach: Jędrzychowice, Lasów, Pieńsk, Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów. Wszyscy ci pasażerowie proszeni są o pilny kontakt ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgorzelcu pod nr telefonu 691 770 919.

20:12

Niech kochający Bóg chroni nasz naród i naszą Ojczyznę – zakończył abp Gądecki.

20:09

Przewodniczący KEP podziękował wszystkim mediom, które jutro przeprowadzą transmisje Mszy świętych.

20:07

Ze względu na zdrowie własne i bliźnich proszę o przyjęcie zaleceń KEP – dodał metropolita poznański. Zapewnił, że każdego dnia o 20.30 będzie modlił się za wiernych.

20:05

Łączę się z wami, duchem jestem blisko z wszystkimi, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy niosą pomoc – powiedział hierarcha.

20:03

Rozpoczęło się orędzie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego.

20:00

Apel o zdrowy rozsądek w obliczu epidemii wystosował rektor Warszawskiej Akademii Medycznej , prof. Mirosław Wielgoś:

Nie należy hospitalizować wszystkich osób zakażonych SARS-Cov-2, a jedynie chorych na COVID-19. Pozostałe zakażone osoby muszą być izolowane i poddane obserwacji w warunkach domowych. W przeciwnym razie nastąpi kompletny paraliż placówek, dedykowanych do leczenia chorych!

19:35

Liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 103.

19:33

Zmarł 66-letni mężczyzna przebywający w szpitalu w Lublinie. To trzeci przypadek śmierci osoby chorej na COVID-19 w Polsce.

19:10

Trudno oszacować, ilu Polaków teraz jest za granicą i chce wrócić do kraju. Wiemy, że za granicą przebywa 1.5 mln Polaków, którzy uważają, że są na pobycie krótkotrwałym, w naszych szacunkach to 200-500 tys. osób – powiedział premier.

18:55

Premier Morawiecki zagwarantował, że świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ będą wypłacane.

18:54

Recesja w w strefie euro będzie trudna do uniknięcia – ocenił szef rządu.

18:52

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że w bankomatach nie zabraknie gotówki. Zalecił jednak do stosowania płatności bezgotówkowych.

18:49

Prezes zarządu PLL LOT Rafał Milczarski wyraził przekonanie, że narodowy przewoźnik podoła wyzwaniu przetransportowania do kraju Polaków, których epidemia koronawirusa zastała za granicą.

18:48

Robimy bardzo wiele testów, więc na pewno pacjentów zarażonych będzie przybywało – powiedział Jarosław Pinkas.

18:47

Szef GIS poinformował, że 13 osób zarażonych koronawirusem w Polsce już wyzdrowiało.

18:46

Odpowiedzialność, rozwaga i rozsądek – to prawdziwe lekarstwa na koronawirusa – powiedział wiceminister zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

18:44

Osobne podziękowania zostały skierowane do pracowników służby zdrowia.

8:40

Premier zapewnił, że nie istnieją żadne ograniczenia w ruchu wenątrzkrajowych. Podziękował pracownikom sklepów spożywczych za pomoc w opanowaniu lekkiej paniki, która gdzieniegdzie się pojawiła

18:39

Decyzja o kontrolach granicznych nie była łatwa, ale musieliśmy ją podjąć – przyznał Mateusz Morawiecki.

18:37

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / Fot. Adam Guz/KPRM / CC 3.0

Oferujemy specjalne przeznaczone loty liniami LOT i to będzie dotyczyło tych państw: USA, Wielka Brytania, Malta, Cypr – poinformował prezes Rady Ministrów.

18:35

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki:Zamykamy granice dla wirusa, ale chcemy, by obywatele Polski pozostający za granicą mogli do Polski wrócić.

18:32

Liczba zgonów i zarażeń wzrasta w Europie bardzo szybko.  W tym kontekście bardzo ważne jest to, by spowalniać rozpowszechnianie się koronawirusa. W tym przypadku nasza służba zdrowia będzie mogła w lepszym stopniu z nim walczyć – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

18:02

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na Twitterze dzienny raport nt. sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

17:57

Grupa Ryanair odwołuje wszystkie loty „do” i „z” Polski. Jak poinformowano w komunikacie firmy, ograniczenie wchodzi w życie dziś o godzinie 24:00 i potrwa do wtorku 31 marca. Ograniczenia mają związek z wprowadzeniem przez rząd Mateusza Morawieckiego stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego chorobą COVID-19. Przedsiębiorstwo wzywa do niekontaktowania się z jego przedstawicielami drogą telefoniczną. Zamiast tego, prosi o wysyłanie maili.

17:46

Jak przekazuje Centrum Informacyjne Rządu, od soboty konferencje prasowe organizowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczące działań rządu w związku z koronawirusem, będą odbywały się – co do zasady – bez stacjonarnego udziału mediów.

17:43

W związku z możliwym szybkim rozwojem koronawirusa jednostki wojskowe na terenie całego kraju przystosowywane są na potrzeby przyjęcia osób objętych kwarantanną” – czytamy na portalu Defence24.

17:32

Polskie Koleje Państwowe: W wyniku zawieszenia połączeń w ruchu międzynarodowym będą dokonywane zwroty należności za bilety w pełnej wysokości (bez potrącenia odstępnego) – poinformowała rzecznik prasowa spółki Katarzyna Grzduk.

17:22

Warmińsko-mazurska Straż Graniczna: Dziś na polsko-rosyjskich przejściach granicznych panuje niewielki ruch. Większość podróżnych to mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego wracający z Polski z ostatnich zakupów.

17:08

Łódzki lokal informuje o obecności na środowym Jam Session osoby, u której wykryto koronawirusa.

17:03

Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów Wiesław Pióro: Niepokojące objawy u jednej z pacjentek uzdrowiska.

Aż 120 kuracjuszy oraz 10 osób z persolenu placówki zostało poddanych kwarantannie w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju.

16:53

Picie alkoholu chroni przed koronawirusem, a osoba bez objawów choroby nie zakaża. W jakie mity o tym wirusie wierzymy? Poznaj sprawdzone informacje na temat COVID-19 na WNET.FM.

16:18

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie dla Onetu: Nie ma możliwości realnego wyboru. Wybory trzeba przełożyć.

16:10

Lek Arechin, używany od blisko 70 lat w walce z malarią ma znaleźć zastosowanie u pacjentów zakażonych koronawirusem.
Jak informuje reporter TOK FM Michał Janczura, Ministerstwo Zdrowia skupiło cały zapas z rynku i ma dzielić ten lek między szpitale.

15:44

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski informuje o zmianach zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych.

15:06

Przypominamy apel premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący solidarności i odpowiedzialności.

14:55

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik: Prawdopodobnie od przyszłego tygodnia wstrzymamy możliwość odwiedzin w zakładach karnych. Chodzi o bezpieczeństwo osadzonych, ich bliskich oraz funkcjonariuszy.

14:48

Andrzej Duda podczas briefiengu w Garwolinie: Kampania wyborcza nie jest de facto prowadzona. Zaniechałem spotkań bezpośrednich z rodakami. Byłoby to nieodpowiadzialne w sytuacji zagrożenia.

14:40

Od kilku godzin trwa Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jednym z poruszanych tematów jest bezpieczny powrót Polaków do kraju.

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / Fot. Adam Guz/KPRM / CC 3.0

14:35

TVP INFO: Wielokilometrowe korki na granicach polski.

14:14

Prokuratura w Poznaniu nie będzie badać sprawy śmierci pacjentki, która zmarła po zakażeniu koronawirusem.

13:54

Teresa Konstanciak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej w piątek przekazała rodzicom informację o wykryciu w szkole przypadku zakażenia koronawirusa. To drugie takie zdarzenie w placówce oświatowej w stolicy. W komunikacie szkoły czytamy: Wszystkie odpowiednie instytucje zostały natychmiast powiadomione. Czekamy na ich decyzje i instrukcje dalszego postępowania w tej trudnej sytuacji”

13:51

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że dotychczas wykonano 4414 testów na obecność koronawirusa, co oznacza, że w ciągu ostatniej doby wykonanych zostało ponad 1,5 tysiąca testów.

13:48

Minister Piontkowski powiedział również, że w dalszym ciągu nie są zagrożone terminy egzaminów. Nie wykluczył, że szkoły niedługo będą musiał całkowicie przejść na tryb zdalny:  Uczniowie już przepracowali już praktycznie cały materiał, jaki może być na egzaminie ósmoklasisty, a ten czas kwarantanny mogą wykorzystać na powtórzenie materiału. Dla starszych uczniów to szansa, żeby z nieco innej strony spojrzeć na szkołę i rozwinięcie swoich zainteresować. Dla nauczycieli to szansa na zdobycie innej wiedzy o nauczaniu

13;43

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski po raz kolejny zdementował plotki na temat planów wprowadzenia stanu wyjątkowego : Taki scenariusz nie jest rozważany – powiedział.

13:40

Serwis gov.pl udostępnił mapę zakażeń koronawirusem w naszym kraju.

13:36

Kolejne 9 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce.

Pomorsko-wielkopolski biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego wydał specjalny komunikat dla wiernych parafii Najświętszego Zbawiciela w Sopocie. Poinformował o zawieszeniu do odwołania niedzielnych nabożeństw w tamtejszej świątyni: Bardzo proszę o korzystanie z wirtualnych kanałów nabożeństwowych. Proszę też o przekazanie tej informacji możliwie największej liczbie naszych parafian, by nikt niepotrzebnie nie jechał w niedzielę do kościoła”

12:31

Część mediów informuje, że pod osiedlowymi sklepami gromadzą się rzesze starszych ludzi. Ma to dotyczyć m.in. Poznania i Gdańska.

12:29

W ramach funduszu Unii Europejskiej przeznaczono 32,64 mld zł. Dokument Coronavirus Response Investment Initiative (Inicjatywa Inwestycyjna w Reakcji na Koronawirusa) został opublikowany w piątek przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu UE.

12:02

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od 14 marca do czasowo swoją działalność zawieszają uzdrowiska. . Jeżeli pacjent posiada potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się po 14 marca 2020 r. – powinien pozostać w domu.

Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących – poinformowała Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego oddziału NFZ w Kielcach.

 

11:57

Były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej zaapelował o przełożenie wyborów prezydenckich, w związku z niemożliwością kontynuowania kampanii.

11:55

Dwie kobiety z Pomorza, u których zdiagnozowano koronawirusa, niedawno wróciły do Polski z zagranicy . Poczuły się źle, i same zgłosiły się do szpitala zakaźnego. Ich stan zdrowia jest obecnie dobry. Przebywają w szpitalu zakaźnym w Gdańsku.

11:18

Wczoraj wieczorem na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Bezledach doszło do zawrócenie autobusu jadącego z Kaliningradu. U 6 z 11 pasażerów zanotowano podwyższoną temperaturę.  Jadący autobusem Niemiec i Rumun zostali przetransportowani do szpitala w Ostrodzie. Pozostałym podróżnym odmówiono wjazdu do Polski.  O sprawie poinformowała rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej kpt. Mirosława Aleksandrowicz.

11:00

Przypominamy, sklepy spożywcze pozostają otwarte.

10:54

MSWiA: Od 15 do 24 marca przywrócona zostaje kontrola graniczna osób przekraczających polską granicę państwową, stanowiącą granicę strefy Schengen.

Będzie funkcjonowało 15 przejść granicznych na granicy z Niemcami i Czechami.

10:44

Kampania prezydencka w Polsce praktycznie zamarła. Szefowa kampani prezydenckiej Andrzeja Dudy rezygnuje z pełnienia obowiązków ze względu na stan zdrowia.

10:33

Przypominamy o ograniczeniach w funkcjonowaniu galerii handlowych. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu!

10:00

Rzecznik MSZ: Ministerstwo Spraw Zagranicznych otwiera specjalną infolinię dla Polaków chcących wrócic do kraju. Wszelkie informacje uzyskaja oni pod numerem: +48 22 523 8880.

9:40

Audycja „Urodziłem się w roku 1920” z Dublina odwołana. Nasi radiowcy Piotr i Karol wracają do kraju przez Amsterdam. Wszystkie loty bezpośrednie wczoraj wieczorem były już wykupione.

9:30

Resort Zdrowia informuje o kolejnych 3 przypadkach zakażeń.

9:20

Michał Dworczyk (KPRM): Dziś o godz. 11 odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

8:50

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło rano kolejne 13 przypadków zakażenia koronawirusem. Wyniki dotyczą 2 osób z woj. świętokrzyskiego (Starachowice), 3 z woj. dolnośląskiego (2 Wrocław i 1 Bolesławiec), 5 z woj. lubelskiego (Lublin) oraz 3 z woj. łódzkiego (Łódź).


21:51

Kwarantanną został objęty wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który miał konakt z lekarzem z Zawiercia, u którego wykryto kornawirusa.

21:28

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci drugiej osoby zarażonej koronawirusem.

19:59

Minister Mariusz Kamiński pochwalił postawę polskiego społeczeństwa wobec zagrożenia epidemicznego:

Mamy do czynienia z ogromną dyscypliną naszego społeczeństwa. Sprawdzono ponad 1500 osób objętych kwarantanną. Tylko w 14 przypadkach odstąpiono od tych zasad. To bardzo wysoki wskaźnik odpowiedzialności społecznej.

19:48

Minister spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił dokładne zasady postępowania wobec cudzoziemców chcących  przekroczyć granice Polski. Od zakazu wjazdu będą wyjątki:

Zamknięcie granicy dla cudzoziemców będzie miało odstępstwa. Służby celne wpuszczą do Polski osoby, które np. pracują w Polsce. Te osoby będą jednak musiały odbyć 14-dniową kwarantannę. Rząd opublikuje listę konkretnych przejść granicznych, w których w takich sytuacjach będzie można przekroczyć granicę,

19:43

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił uwagę na ofiarną pracę lekarzy i pielęgniarek.

19:37

Premier zaapelował do pracodawców o odpowiedzialność i udostępnienie pracownikom możliwości pracy zdalnej.

19:33

Morawiecki: Ograniczamy możliwośc zgromadzeń do maksymalnie 50 osób. Ograniczamy możliwe ogniska koronawirusa.

Sklepy nie zostaną zamknięte. Działalność restauracji ograniczona do sprzedaży na dowóz.

Od soboty ograniczamy działalność galerii handlowych do działania sklepów spożywczych czy aptek.

Podejmujemy decyzje o tymczasowym przywróceniu granic na 10 dni z mżzliwością przedłużenia. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.

Naszym podstawowym zadaniem jest powstrzymanie szybkiego tempa przyrostu jakie odnotowali nasi sąsiedzi.

19:00

Prezydent Andrzej Duda na briefingu z wojewodą małopolskim zapewnił, że władze mają 100% kontrolę nad sytuację epidemiologiczną w kraju.

17:02

Ministerstwo Zdrowia podaje najnowsze dane na temat liczby zarażonych koronawirusem w Polsce. 4 nowe przypadki w stolicy.


16:35

Dziennikarka Kamila Biedrzycka relacjonuje swoją rozmowę z szefem BBN Pawłem Solochem. Poinformował on, że władze państwowe poważnie rozważają zamknięcie granic.

 

15:29

15:27

Jak podaje Gdańska Organizacja Turystyczna Nawet 70 procent rezerwacji na marzec zostało odwołanych w gdańskich hotelach. Odwoływane są zarówno rezerwacje indywidualne, jak i przyjazdy grupowe np. na konferencje.

15:20

Narodowy Bank Polski zapewnia w komunikacie, że gotówki wystarczy dla wszystkich klientów banków. Jak dalej czytamy:

Gotówka do banków komercyjnych jest wydawana przez NBP na bieżąco, w całym kraju, bez żadnych opóźnień i ograniczeń. Z powodu zwiększonych wypłat klientów, w niektórych miejscach, mogą występować opóźnienia w dostawie gotówki z centrów logistycznych banków komercyjnych i firm obsługujących gotówkę.

15:02

Jak informuje nasz korespondent Paweł Bobołowicz, na Ukrainie zmarła chora na koronawirusa. 71-latka była wcześniej w Polsce.

Trwa posiedzenie Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Władze w Kijowie postanowiły, że za 48 godzin Ukraina zamknie swoje granice dla cudzoziemców.

Posłuchaj całej korespondencji:

 

14:55

Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogranicza kursowanie pociągów  w związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań, mających na celu zapobieganie zarażeniom koronawirusem. Jak informuje rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska, ograniczenia w kursach pociągów obowiązywać będą od 17 do 25 marca.

14:37 

Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski wydał komunikat dla wiernych w związku z epidemią koronawirusa.

14:25

Pełniąca obowiązki rzeczniczki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Joanna Chłądzyńska potwierdziła, że dwunastym pacjentem z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w woj. śląskim jest lekarz pracujący w tym szpitalu. To jeden z trzech nowych zakażonych,, o których po 13 poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

14:11

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje , że konsultanci infolinii dot. koronawirusa odebrali 32 tys. połączeń. Na stronie NFZ znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań (z odpowiedziami).

13:59

Jak  poinformował w piątek rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,  st. kpt. Krzysztof Batorski, ratownicy PSP w ramach profilaktyki związanej z pandemią koronawirusa skontrolowali 40 200 osób oraz 11 918 pojazdów.

13:53

Minister Piontkowski zapewnił, że nie są zagrożone terminy egzaminów maturalnych.

13:50

Trwa konferencja ministrów edukacji i cyfryzacji.

13:43

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski poinformował o przekazaniu przez miasto  szpitalowi wojewódzkiemu  w Opolu 4,5 tys. maseczek, 24 sztuk płynu do dezynfekcji rąk, ośmiu opakowań po 100 sztuk rękawic nitrylowych, 15 pięciolitrowych baniaków alkoholu izopropylowego 99 proc. oraz 20 kombinezonów ochronnych.

13:36

Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych zakażeniach.

13:34

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zwrócił się z apelem do rodziców, aby zadbali o odpowiednią ilość czasu poświęconą na naukę przez ich dzieci w okresie zamknięcia szkół.

13:28

Inspekcja Transportu Drogowego ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem koronawirusa zmieniła godziny otwarcia Punktów Obsługi Klienta viaToll.

13:27

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zawiesił dziś do odwołania planowe zabiegi . Wcześniej placówka zamknęła poradnie specjalistyczne. Szpital czeka na uzupełnienie zapasów środków higienicznych.

13:23

Prezydent Duda zapewnił, że Rada Ministrów nie rozważa wprowadzenia stanu wyjątkowego.

13:16

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdecydował, że cały jego urząd przejdzie na tryb pracy zdalnej, o ile nie wystąpi bezwzględna konieczność obecności w biurze.

13:15

Z dziennikarzami spotkał się również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak powiedział: „Doniesienia o wyprowadzeniu wojsk na ulice oraz zamykaniu miast to fake newsy”. Zaapelował o czerpanie informacji z oficjalnych stron rządowych. Poinformował, że Wojska Obrony Terytorialnej  w przyszłym tygodniu uruchomią infolinię dla osób poddanych kwarantannie.

13:04

Prezydent RP Andrzej Duda na briefingu w Ciechanowie zapewnił, że w kraju nie zabraknie żywności. Zaapelował, by osoby, które będą miały problem z zaopatrzeniem w żywność, kontaktowały się z ośrodkami pomocy społecznej. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że poprosił o wsparcie Polski Czerwony Krzyż. Przypomniał, że zbliża się okres nowalijek, kiedy to do sprzedaży wejdą młode warzywa. Prezydent Duda zaapelował  o otoczenie szczególną opieką osób w podeszłym wieku.

13:00

Trzy stacje I linii metra zostały zamknięte w związku z koronawirusem. Jeden z pasażerów na stacji Kabaty nagle źle się poczuł. Mężczyzna przyznał, że wrócił niedawno z Londynu.

Rossmann wprowadził dziś w swoich sklepach w całej Polsce zasadę, że klienci mogą kupić maksymalnie trzy sztuki wybranych towarów. Chodzi o środki higieny, takie jak: żele, mydła antybakteryjne, papier toaletowy, ręczniki kuchenne.

12:49

Polska Policja w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kandydatów do służby postanowiła zawiesić postępowania kwalifikacyjne.

 

12:43

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie poinformowała o wprowadzeniu przez amerykańskie placówki dyplomatyczne w Polsce ograniczeń w przyjmowaniu interesantów.

 

12:35

Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, poinformowała o prewencyjnym zamknięciu stacji: Kabaty, Imielin i Natolin. Na terenie stacji Kabaty źle poczuł się mężczyzna, który wszedł na jej obszar po schodach. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz inspektorów sanepidu. Mężczyzna poinformował służby, że niedawno był w Londynie.

12:33

Rzecznik ministerstwa zdrowia przestrzega, że pod koniec przyszłego tygodnia liczba zarażonych w Polsce przekroczy tysiąc.

12:27

Władze Szczecina  podjęły decyzję o odwołaniu Jarmarku Wielkanocnego. Wydarzenie planowano na 4-5 kwietnia.

12:23

Urząd wojewody opolskiego od dziś nie będzie organizował briefingów dla mediów w związku z zagrożeniem koronawirusem. Nastąpi przejście na komunikaty medialne. Rzeczniczka wojewody Martyna Kolemba-Gaschka uzasadniła taką decyzję troską o zdrowie wojewody, jego współpracowników, i oczywiście dziennikarzy.

12:18

Urząd Miasta Łodzi poinformował o uruchomieniu  usługi teleporad w celu zminimalizowania obecności pacjentów w przychodniach. Przez telefon uzyskać można zalecenia lekarskie, e-zwolnienie i e-receptę oraz ewentualną sugestię dotyczącą kontaktu z sanepidem. Lista poradni udzielających teleporad dostępna jest na stronie urzędu miejskiego.

12:00

Poczta Polska poinformowała, że wszyscy listonosze mający kontakt z klientami otrzymają płyny dezynfekcyjne.

11:55

Poznańskie prokuratury: okręgowa i rejonowa, wydały zakaz wstępu do swoich siedzib. Przyjmowani są jedynie świadkowie wezwani na przesłuchania.

11:50

Metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, w odpowiedzi na zalecenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do 29 marca.  Dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolna oraz ich bezpośredni opiekunowie oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz pracownicy służby zdrowia.

11:48

Przypominamy apel dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicza o załatwianie wszystkich spraw podatkowych drogą telefoniczną lub elektroniczną. Funkcjonują specjalne infolinie, których konsultanci udzielą wsparcia w wypełnieniu formularza PIT:

• Białystok – +48 538 632 162
• Bydgoszcz – + 48 (52) 58 56 131
• Gdańsk – + 48 (58) 30 02 432
• Katowice – + 48 (32) 35 81 842
• Kielce – + 48 (41) 36 42 610
• Kraków – + 48 (12) 25 47 621
• Lublin – + 48 (81) 45 22 595
• Łódź – + 48 538 814 880
• Olsztyn – +48 (89) 53 24 015
• Opole – +48 (77) 42 50 630
• Poznań – + 48 (61) 85 86 345
• Rzeszów – + 48 (17) 85 03 670
• Szczecin – + 48 (91) 48 03 484
• Warszawa – + 48 (22) 51 04 868 (ws. rozliczenia PIT), + 48 (22) 51 04 888 (ws. usługi Twój e-PIT)
• Wrocław – +48 (71) 36 52 544, +48 (71) 36 52 531, +48 (71) 36 52 553
• Zielona Góra – + 48 660 557 015

11:35

Kierownictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego postanowiło zamknąć teren parku aż do odwołania. Decyzja została podjęta w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia  związanego z epidemią koronawirusa w Europie.

11:22

„Zapisy specustawy pozwalają zmienić organizację roku szkolnego. Jeżeli będzie taka potrzeba to z nich skorzystamy” – poinformował w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

11:18

Pacjenci zakażeni koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, będą leczeni od dzisiaj m.in. lekami na HIV i malarię – powiedział dziennikarzom ordynator oddziału zakaźnego tego szpitala prof. Krzysztof Simon.

11:13

Oto pełna lista jednoimiennych szpitali zakaźnych w Polsce

1.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Koszarowa 5 we Wrocławiu

2.  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17

3.  SPZOZ Puławy, ul. Bema 1, Puławy

4.  Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42

5.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

6.  Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie (NSSU)

7.  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

9.  Centrum Medyczne w Łańcucie

10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

11. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ

12. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy-Wejherowo, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10

13. Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. ul. Bialska, Częstochowa

14. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3

15. Szpital w Starachowicach, ul. Radomska 70

16. Szpital w Ostródzie 17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UW im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

18. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w z siedzibą w Poznaniu ul. Szwajcarska 3

19. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4.

11:09

W całej Polsce na tryb walki z koronawirusem przestawiono 19 szpitali. Od poniedziałku wszystkie jednoimienne placówki będą w pełnej gotowości.

11:05

Rząd Czech ogłosił stan wyjątkowy. Ograniczone zostały godziny otwarcia restauracji i kawiarni, zamknięte mają być m.in. siłownie i obiekty sportowe.

11:03

Rozpoczęła się produkcja płynu do dezynfekcji rąk; pierwsze jego partie trafią do Agencji Rezerw Materiałowych i w ciągu paru dni także na stacje – powiedział dzisiaj prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Powtórzył, że paliwa nie zabraknie, a ceny na stacjach koncernu będą spadać.

„My jesteśmy firmą, która ma w swoim biznesie społeczną odpowiedzialność. Dla nas ważne jest zdrowie i życie Polaków, naszych klientów” – podkreślił Obajtek w wywiadzie dla „Radia Gdańsk”.

11:02

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zostanie przekształcony w szpital jednoprofilowy. Poinformował o tym dyrektor placówki Marcin Jędrychowski, zapewniając jednocześnie, że nie będzie tam prowadzona ewakuacja pacjentów. Jak tłumaczył, na oddział zakaźny tego szpitala będą trafiały najcięższe przypadki pacjentów zakażonych koronawirusem.

11:00

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, wprowadzamy ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA do niezbędnego minimum. Ograniczenie dotyczy zarówno centrali, oddziałów wojewódzkich i pozostałych jednostek terenowych” – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

10:56

Trzy nowe potwierdzone przypadki dotyczą dwóch osób z woj. zachodniopomorskiego (Szczecin) i jednej osoby z w woj. mazowieckiego (Warszawa).

10:47

Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 3 przypadkach zakażenia koronawirusem.

10:38

Kraków: Zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej od poniedziałku 16 marca. Więcej informacji na oficjalnej stronie miasta.

10:20

Mateusz Iżakowski (rzecznik szpitala w Szczecinie): W placówce przebywają trzy osoby zarażone koronawirusem. Dwie w stanie dobrym i jedna w stanie ciężkim, ale stabilnym.

9:49

Zmiana organizacji odpraw na przejściach granicy polsko-rosyjskiej. Ruch samochodów osobowych ma odbywać się jednym pasem.

9:39

Michał Dworczyk (KPRM): Rządowy zespół zarządzania kryzysowego ma debatować m.in. na temat ewentualnego zamknięcia granic.

Posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego / Fot. Krystian Maj, KPRM / Domena Publiczna

9:15

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel do resortu zdrowia o radykalne zwiększenie dostępu do badań na wykrycie koronawirusa.

8:50

W obecnej sytuacji nie ma możliwości przesunięcia wyborów prezydenckich, chyba że w Polsce zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Wybory odbędą się w maju.

8:31

Resort zdrowia obala mity na temat koronawirusa i odpowiada na najważniejsze pytania – FAKTY I MITY NA TEMAT KORONAWIRUSA

8:15

Sąd Najwyższy odwołuje rozprawy, oraz wybór następcy prof. Małgorzaty Gersdorf.

8:04

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 7 nowych przypadków zarażeń w Polsce.

Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej osoby z w woj. lubelskiego (Lublin), jednej osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław), i 3 osób z woj. łódzkiego (Łódź).


Czwartek 21:12

PILNE. Mamy dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: 2 osób z woj. wielkopolskiego (Poznań).

Na temat sytuacji polskich finansów publicznych wypowiedział się minister Tadeusz Kościński:

Mogę powiedzieć że sytuacja finansów publicznych jest bardzo dobra. Dzisiaj rano miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu u pana prezydenta z prezesami banków i wszyscy prezesi większych banków, potwierdzili, że sytuacja banków jest normalna, systemy informatyczne, obrót gotówkowy oraz bezgotówkowy są stabilne

Minister Michał Dworczyk przypomniał, jakie są prawne konsekwencje nieprzestrzegania kwarantanny:

Do 5 tys. zł kary może zapłacić osoba, która w nieuzasadnionym przypadku złamie nakaz kwarantanny .Dotychczas było kilkanaście przypadków nieprzestrzegania nakazu, na blisko tysiąc policyjnych kontroli.

Uniwersytet Jagielloński poinformował, że Małopolskie Centrum Biotechnologii jest cora bliżej opracowania ultraszybkiego testu na obecność koronawirusa. Po czterech tygodniach od rozpoczęcia współpracy naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z firmą SEnsDx wyselekcjonowali białka charakterystycznych dla wirusa CoV-2. Ich celem jest opracowanie szybkiej i konkretnej diagnozy koronawirusa. Kolejnym etapem w badaniach będzie znalezienie cząstek, które będą w stanie reagować wyłącznie z tymi białkami.

Szef KPRM zakomunikował, że termin wyborów prezydenckich nie jest na ten moment zagrożony. Stanowisko to zostało uzgodnione na spotkaniu wszystkich ugrupowań parlamentarnych:

W naszym przekonaniu zamykanie granic i przesunięcie daty wyborów prezydenckich, to działania przedwczesne.

W naszym przekonaniu zamykanie granic i przesunięcie daty wyborów prezydenckich, to działania przedwczesne.

Minister zdrowia zakomunikował, że rząd analizuje możliwe scenariusze doraźnych  zmian prawa o zgromadzeniach publicznych:

Nikt nie planuje zamykania miast, nikt nie planuje zakazu przemieszczania się. Rozważamy i analizujemy zakazanie zgromadzeń. Musimy zanalizować, które zgromadzenia, gdzie i jaki i jakie liczby wprowadzimy do rozporządzenia.

W Szczecinie i Opolu stwierdzono dwa nowe przypadku zarażenia koronawirusem, co daje 48 pacjentów przebywających w szpitalu.

Dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące wystąpienia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z zapowiedziami, zmieni się też sposób reagowania służb w trakcie epidemii. Wszyscy idący do kwarantanny będą poddawani testowi na obecność koronawirusa.

W trakcie konferencji ministra zdrowia Episkopat wydał komunikat Rady Stałej. W związku z koronawirusem wprowadza on „prewencyjne środki ostrożności w sytuacji zagrożenia”. Episkopat rekomenduje udzielenie dyspensy od niedzielnego uczestnictwa w mszach świętych do 29 marca:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski:

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Biskupi ustalili również, że:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

W komunikacie zawarto również apel do

Łukasz Szumowski na konferencji po godz. 13 stwierdził, że istnieje możliwość, że część zaplanowanych zabiegów w szpitalach zostanie przełożonych:

Analizujemy, które typy zabiegów będą najkorzystniejsze dla pacjentów, którzy będą potrzebować respiratora.

Jak dodał, “dostarczamy najprostsze maseczki do wojewodów”.  Stwierdza, że większość pacjentów jest w stanie dobrym. Zapowiada, że testów będzie więcej.

Każdy pacjent, który wymaga testu będzie jednocześnie kwarantannowany.  Liczba testów zwiększy się tak jak liczba pacjentów w sposób wykładniczy. […] Mamy kilkadziesiąt tysięcy testów.

Po śmierci 57-letniej kobiety z Poznania, władze miasta ogłosiły, że

Na obserwacji w poznańskim szpitalu pozostaje 16 osób. Dwie zakażone koronawirusem czują się dobrze.

Wcześniej, przed pierwszym śmiertelnym przypadkiem Covid-19, minister zdrowia  stwierdził, że epidemia rozwija się w sposób zgodny z przewidywaniami, oraz że rząd ma kontrolę nad sytuacją.

Dziennie możemy zrobić 2 tysiące testów. Zrobienie testu trwa osiem godzin. Na razie nie mamy potwierdzonej skuteczności szybszych testów. Testy spływają, zakupiliśmy znacznie więcej niż mamy ich teraz.

Minister Szumowski po raz kolejny przypomniał, jak należy postępować w przypadku podejrzenia koronawirusa.

Jeżeli ktoś ma objawy, to powinien dzwonić na infolinię.  W tej chwili prosiłem rektorów uniwersytetów, żeby studenci starszych lat. wspomogli sanepid.

Szef resortu zdrowia nie wykluczył również zweryfikowania rządowych zaleceń odnośnie uczestnictwa w Mszach świętych.

Na porannej konferencji prasowej wypowiedział się również szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk:

Podejmujemy szereg działań, by koronawirus rozprzestrzeniał się wolniej.

Minister Dworczyk zapewnił również, że rząd aktualnie nie rozważa możliwości zamknięcia sklepów. Dodał, że trwają prace nad  zapewnieniem szpitalom większej ilości ochronnych środków medycznych.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił informację nt. odbywających się kontroli osób podjętych kwarantanną:

Policja sprawdza codziennie, czy ludzie są w domu w czasie kwarantanny domowej. Wyniki pierwszych godzin sprawdzania są dobre.

Zalecenia policji w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną przekazał Rzecznik Komendy Głównej Policji, insp. Mariusz Ciarka.

O 11.3o zakończyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Minister Dworczyk i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zaapelowali o „spokojne, ale stanowcze wdrażanie wszelkich środków ostrożności. Zakomunikowali, że administracja rządowa stopniowo przestawia się na tryb pracy zdalnej. To samo zarekomendowali pracodawcom prywatnym. Powtórzono apel o niepodejmowanie panicznych prób gromadzenia zapasów produktów pierwszej potrzeby.

Nie planujemy zamykania sklepów, placówek handlowych, nie planujemy odcinania kordonem sanitarnym dużych miast w Polsce.

Minister Emilewicz zwróciła uwagę, że dookoła jest wielu ludzi starszych, którzy w obliczu epidemii szczególnie potrzebują pomocy ze strony rodziny i sąsiadów

Rekomendujemy Państwu rozsądne i odpowiedzialne działania.

Jak powiedział szef KPRM, na wszystkich polskich przejściach granicznych odbywają się kontrole sanitarne. Kilka osób poddanych takiej kontroli miało podwyższoną temperaturę. Przedstawiciele Rady Ministrów poruszyli również kwestię zasiłków opiekuńczych dla rodziców zajmującymi się dziećmi. Zagwarantowano, że świadczeniem objęci zostaną wszyscy pracownicy płacący składki ZUS.

A.W.K./A.P.

200 mld zł oszczędności w kieszeniach Polaków. Minister proponuje by wydali je na obligacje skarbowe na zero procent

Ministerstwo Finansów rozważa nową formę obligacji skarbowych, które mają zachęcić Polaków do zasilenia swymi pieniędzmi budżetu. Obligacje będą nieoprocentowane, ale będzie można wygrać nagrodę.

Minister finansów Tadeusz Kościński potwierdził w rozmowie z portalem Money.pl, że analizowany jest nowy projekt obligacji skarbowych na zero procent. W zamian za darmową pożyczkę dla rządu wśród posiadaczy tych obligacji rozlosowywana byłaby nagroda, której wielkość nie jest jeszcze ustalona. Mogłoby to być nawet milion złotych. Jak powiedział:

Tu nie powinien nas odstraszać brak oprocentowania, gdyż chciałbym, żeby były to obligacje, które dają coś innego, możliwość wygrania ciekawej, atrakcyjnej nagrody.

W zamyśle ministerstwa projekt taki miałby zachęcić Polaków do przekazania rządowi pieniędzy, które „trzymają w skarpecie”. Chodzi nawet o 200 mld zł. Obecnie bowiem pieniądze te „nie pracują”, a przecież mogłyby zasilić budżet państwa. Kościński wypowiadał się wcześniej przeciwko gotówce, przez którą pieniądze zostają wyłączone z obiegu i której rząd nie może kontrolować. Minister mówiąc o możliwej do wygrania nagrodzie dodał, że:

Może to oczywiście być spora suma pieniędzy, np. milion złotych albo zupełnie inna nagroda, której tak po prostu nie można kupić w żadnym sklepie. Mam tu pewne pomysły, ale na razie jeszcze nie chcę ich zdradzać. Chciałbym, żeby takie obligacje zerokuponowe były na dowolnie długi czas. Może to być rok, ale także 5, 10 czy nawet 50 lub 100 lat. A każdy kolejny okres, to nowe szanse na wygranie ciekawych nagród.

Jak zauważył dziennikarz portalu Dezprawnik.pl, mankamentem tego pomysłu jest nieuwzględnienie inflacji przez którą otrzymywalibyśmy z powrotem faktycznie mniej pieniędzy niż pierwotnie daliśmy.

Portal Money.pl przypomina, że w Japonii, Finlandii, Austrii, Holandii, Danii, Niemczech i Szwajcarii funkcjonują ujemnie oprocentowane obligacje skarbowe. W przypadku dwóch ostatnich państw są one oprocentowane odpowiednia na 0,3 i ponad 0,5 proc. na minusie. Inwestorzy kupują je wiedząc z góry, że otrzymają mniej pieniędzy niż za nie zapłacili. Obligacje te są jednak bezpieczne, co skłania przedsiębiorców do kupna ich.

A.P.

 

Ministerstwo Finansów chce zmniejszyć ilość „gotówki” w obiegu

Resort Tadeusza Kościńskiego pracuje nad przepisami zmniejszającymi próg obrotu bezgotówkowego.

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt ustawy obniżającej próg obrotu bezgotówkowego z 15 do 8 tys. zł. Celem obniżenia limitu ma być m.in. uszczelnienie podatkowe i intensyfikacja walki z szarą strefą (wydatki opłacone gotówką powyżej 15 tys. zł nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, co ma chronić przed fikcyjnymi fakturami na duże kwoty). Skutkiem tej zmiany ma być również obniżenie kosztów generowanych przez „gotówkę” ( produkcja i zabezpieczenie banknotów oraz spadek wartości pieniądza), które obecnie sięgają 20 mld zł.

Dyskusja na temat obniżenia progu obrotu bezgotówkowego ma charakter ogólnoeuropejski, a dynamika zmian jest tak duża, że nawet w stosunkowo nowych oficjalnych opracowaniach limity obowiązujące w poszczególnych państwach są już nieaktualne.

A.W.K

Rząd nie chce gotówki w obrocie gospodarczym. Resort Morawieckiego oraz banki będą wspierał pieniądz elektroniczny

Uniemożliwienie płacenia gotówką uderzy w zwykłych uczestników rynku. Społeczeństwo stanie się zakładnikiem karteli bankowych – ostrzegał w rozmowie z Radiem Wnet autor bloga Independent Trader.

Rząd wykonuje kolejny krok w kierunku ograniczenia obrotu gotówkowego. W poniedziałek 12 czerwca Ministerstwo Rozwoju podpisało porozumienie ze Związkiem Banków Polskich i przedstawicielami Visa i Mastercard w sprawie współpracy i uruchomienia Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego oraz powołania fundacji Polska Bezgotówkowa.

W Polsce nie będzie konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacjach bez szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych płatności. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby w sklepie czy urzędzie zapłacić kartą lub telefonem. Chcemy w Polsce znacząco zwiększyć obrót bezgotówkowy, a do tego niezbędne jest rozszerzenie systemu akceptacji kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych – powiedział na uroczystości podpisania porozumienia wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Jeżeli wyeliminujemy gotówkę i wszystkie transakcje będą musiały odbywać się za pomocą serwera bankowego, nic nie będzie stać na przeszkodzie, aby banki w ramach kartelu poniosły koszty za przeprowadzenie transakcji czy przechowywanie pieniędzy– podkreślił Trader21, autor bloga ekonomicznego Independent Trader.

Trend, by zwiększyć liczbę operacji bezgotówkowych kosztem operacji gotówkowych, występuje w Europie już od jakiegoś czasu. Jednak z punktu widzenia praw obywatelskich i praw jednostki jest to niebezpieczne zjawisko, ponieważ banknot daje nam poczucie anonimowości i uniemożliwia śledzenie – powiedział w Poranku Wnet Piotr Woyciechowski, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Projekt ograniczania obrotu gotówkowego znalazł się już w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w innych programach rządowych. 18 marca wicepremier Mateusz Morawiecki przekazał dziennikarzom najważniejsze dla polskiej strony ustalenia szczytu G-20 w Baden-Baden, m.in. na temat walki z praktykami uciekania z podatkami do „rajów podatkowych” czy uszczelniania podatkowego, a także wprowadzenie nad Wisłą programów „paperless” oraz „cashless”, które zakładają nie tylko cyfryzację administracji publicznej, ale również odchodzenie do pieniądza papierowego w gospodarce.

W Polsce obrót bezgotówkowy pojawił się na szerszą skalę dopiero pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy zaczynała się budowa komercyjnego systemu bankowego. Pieniądz bezgotówkowy to środki na indywidualnych rachunkach bankowych i na kontach własnych banków. Rozwój obrotu bezgotówkowego od lat pilotuje i wspiera Narodowy Bank Polski, chociaż – jak podkreślają eksperci – w łonie samego banku istnieje konflikt między departamentami odpowiedzialnymi za wprowadzenie gotówki do obiegu a działającymi na rzecz rozwoju pieniądza drukowanego.

Chociaż pierwsze rządowe programy wspierania obrotu bezgotówkowego opracowywały jeszcze rządy koalicji PO-PSL, to program powolnego wypierania gotówki realnie zaczął wprowadzać rząd Prawa i Sprawiedliwości. W myśl założeń programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, rząd stawia sobie za cel ograniczenie udziału gotówki w gospodarce z 21,5 do 15 procent, a koszty utrzymywania gotówki z tego powodu mają spaść do 0,5 procent polskiego PKB.

Założony cel rząd zamierza osiągnąć w pierwszej kolejności przez wprowadzenie zmian w administracji publicznej. Obecnie tylko około 10 procent urzędów dopuszczało płatności bezgotówkowe. Mimo burzliwego rozwoju możliwości płatności kartą w przestrzeni komercyjnej, administracja państwowa nadal pozostaje w sferze pieniądza papierowego. Teraz to ma się zmienić.

Od 1 kwietnia rząd wprowadził pilotażowy program umożliwiający płatności kartą w urzędach, instytucjach państwowych i samorządowych oraz na policji. Ministerstwo Rozwoju i Krajowa Izba Rozliczeniowa pilotują ten program, który docelowo ma objąć całą administrację, i wspierają obrót bezgotówkowy w urzędach. Urzędy, które zgłoszą się do programu, nie poniosą kosztów wynikających z instalacji terminali typu POS i uruchomiena platformy WebPOS Paybynet.

To jest dopiero początek działań na rzecz rozwoju pieniądza bezgotówkowego –  podkreśla Tadeusz Kościński, wiceminister rozwoju odpowiedzialny za prowadzenie programu „cashless”. Chcemy, żeby obywatel do końca 2017 roku mógł płacić kartą w urzędach – mówił minister Kościński.

Zdaniem byłego wiceministra finansów Cezarego Mecha obecnie rozwój obrotu bezgotówkowego jest wskazany także ze względu na jego bezpieczeństwo. Dodatkowo „jednym z niewielkich pozytywów wejścia do UE było zmniejszenie opłat za korzystanie z kart płatniczych” – uważa.

„Dlatego obrót bezgotówkowy staje się coraz bardziej opłacalny, bo o ile jeszcze parę lat temu […] mógły przełożyć się na znaczne zwiększenie dochodu banków komercyjnych”, to „przy obecnej skali opłat za korzystanie z usług bankowych (np. kart płatniczych czy kredytowych) nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia takiego zjawiska” – podkreślił dr Cezary Mech.

Jednak część ekspertów i znawców rynku w pomyśle wprowadzenie do gospodarki obrotu bezgotówkowego widzi zagrożenie dla wolności gospodarczej jednostki. – Jeżeli nie mamy gotówki, to bank centralny może wprowadzić ujemne stopy procentowe. Wtedy trzymanie pieniędzy na koncie będzie nas kosztowało nawet do 5 procent. Bank nie będzie nam płacić odsetek za to, że trzyma nasze pieniądze na koncie. W tej sytuacji banki będą miały jeszcze większy wpływ na kształtowanie cyklu gospodarczego – podkreślił Trader21.

 

Do wprowadzenia terminali płatniczych wurzędach rząd planuje również dodać wprowadzenie zachęt w postaci ulg w podatku VAT dla klientów płacących kartą lub przelewem. Jednak oprócz przysłowiowej marchewki rząd szykuje również legislacyjny kij na tych, którzy będą chcieli dalej używać bez ograniczeń gotówki.

Rząd planuje wprowadzenie obowiązku posiadania urządzenia umożliwiającego przyjmowanie płatności bezgotówkowych początkowo w wybranych sektorach gospodarki, z jednoczesnym wymogiem zapewnienia możliwości zapłaty w formie bezgotówkowej oraz wprowadzeniem sankcji za nieprzestrzeganie przepisów.

Niesamowicie wzrośnie kontrola nad jednostką. Dzisiaj możemy iść i zrobić zakupy, nikt nie będzie widział, na co wydaliśmy nasze pieniądze. Nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy ktoś, mając informacje o naszych wydatkach, będzie miał niesamowitą przewagę – podkreślił Trader21.

Szef PWPW zwrócił uwagę, że operacje bezgotówkowe, wymuszone przepisami prawa na obywatelach, powodują jedynie powiększanie się „oka wielkiego brata”.

Dochodzi wówczas do profilowania marketingowego klienta, a wszystkie te informacje zbierają banki ponadnarodowe, co znaczy, że bazy danych wędrują za ocean bądź do ośrodków zapasowych, o których klient nie ma pojęcia – powiedział na antenie Radia Wnet Woyciechowski. Jego zdaniem argument, że to ma służyć bezpieczeństwu obywateli, jest złudny, gdyż największe afery ostatnich 25 lat związane z bankowością, począwszy od afery Amber Gold, a skończywszy na „matce matek afer w Polsce, to jest na aferze FOZZ”, były związane z wyprowadzaniem funduszy za granicę, co „rozwiązywane było obrotem bezgotówkowym”. Następnym krokiem będzie limitowanie płatności gotówkowych w obiegu gospodarczym w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, a w dalszej przyszłości – również w obrocie pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Równocześnie z działaniami rządu na rzecz obrotu bezgotówkowego Narodowy Bank Polski podjął decyzję o wypuszczeniu nowego nominału w postaci banknotu 500 złotych. Ponieważ większość przestępczej działalności opiera się na transakcjach gotówkowych, to wypuszczenie tego nominału może być wręcz zachętą dla działań przestępczych – zwraca uwagę ekonomista Cezary Mech.

Pierwsza ustawa ograniczająca obrót bezgotówkowy w Polsce została wprowadzona już w 2016 roku. Ministerstwo Finansów, jeszcze pod kierownictwem Pawła Szałamachy, przeprowadziło ustawę ograniczającą górny limit obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy, ale złotych polskich.

Zdaniem autora bloga Independent Trader pomysły wicepremiera Morawieckiego wzmocnią tylko pozycję instytucji finansowych – Banki komercyjne poczują się jeszcze bardziej pewne, bo nie będzie możliwości przeprowadzenia runu na banki, czyli wypłaty zgromadzonych środków z kont bankowych. Nic nie będzie ograniczało banków przed jeszcze większym lewarowaniem swoich aktywów.

 

ŁAJ