Ks. prof. Dariusz Oko: Genderyzm na miejscu Boga stawia seks. Ma być on bombą, która rozsadzi stary porządek

Czy ideologia gender jest nowym marksizmem, jakie zagrożenia może przynieść, po co go stworzono oraz kto za tym stoi? Odpowiada Ks. prof. Dariusz Oko.


Ks. prof. Dariusz Oko o zagrożeniach, które pojawiają się ze strony wielu współczesnych ideologii. Jedną z nich jest gender. Jest zagrożeniem dla człowieka, ponieważ, jak mówi nasz gość, jest absurdalna, choć w pewnym, ograniczonym stopniu usprawiedliwiona:

Gender w języku angielskim pierwotnie oznacza rodzaj gramatyczny, jednak w tej ideologii to znaczenie zostało zmienione, żeby określać społeczne, kulturowe znaczenie płci, także takie uwarunkowania płci. Są także gender studies, studia nad gender. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia jest to usprawiedliwione, faktycznie nasza płeć jest uwarunkowana nie tylko biologicznie, ale także kulturowo i społecznie. Rozumienie kobiecości i męskości.

Jako przykład podaje on porównanie kultur muzułmańskich i chrześcijańskich, gdzie występują olbrzymie różnice w rozumieniu męskości i kobiecości:

W chrześcijaństwie jest najlepsza pozycja kobiet w dziejach całej ludzkości, a w islamie kobieta jest jakby podczłowiekiem, która musi być całkowicie podporządkowana mężczyźnie.

Jak zaznacza, w ideologii gender największym absurdem jest założenie, iż płeć jest czymś, co można swobodnie zmieniać, a nawet nadać:

Ta ideologia jest sprzeczna z logiką i biologią, każdy biolog powie że to są absurdy, tak jak mówienie o 60 genderach.

Ks. prof. Dariusz Oko mówi, iż absurdy gender są wprowadzane przemocą, siłą i podstępem, a za nimi stoi potężne lobby polityczne, finansowe i medialne.

Chcą je wprowadzić podobnie jak wprowadzano marksizm. […] Mają podobne cele, marksiści chcieli zapanować nad całym światem. […] Ci ludzie chcą być panami całego świata.

Wszystko to ma stać się w wyniku opanowania świadomości. Poprzez media, kulturę i szkolnictwo chcą zmienić świadomość ludzi i ukształtować ją według ideologii gender:

Aby ludzie tak ukształtowani wybierali politycznie według zasad genderystów, którzy jak dojdą do władzy, wytną opozycję, aby system się domknął, żeby mieli władzę absolutną na zawsze.

Na pytanie, kim są ludzie promujący ideologię gender, ks. prof. Dariusz Oko odpowiada, iż są to różnego rodzaju ateiści. Historycznie ich ideologią był marksizm, dziś stworzono neomarksizm, którego efektem jest genderyzm:

Na miejsce Boga stawia się seks […] Seks ma być bombą, który rozsadzi stary porządek. Widać tego skutki.

A.M.K. / K.T.

Jan Ardanowski: 75. rocznica wybuchu powstania w getcie jest pamięcią o wspólnej bohaterskiej historii [VIDEO]

Dzisiejszy dzień jest okazaniem wrażliwości i współczucia oraz pokazaniem, że nie odżegnujemy się od wspólnej historii.  Poseł PiS podkreślił, że stosunki polsko-żydowskich ulegają poprawie.


Dzisiaj przypada 75. rocznica wybucha powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) oraz Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW) 19 kwietnia 1943 roku rozpoczęli walkę z hitlerowcami prowadzącymi likwidację warszawskiej dzielnicy żydowskiej. Upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie jest hołdem dla bohaterów 1943 roku.

Jan Ardanowski podkreślił, że polsko-izraelska grupa parlamentarna, którą kieruje, będzie robiła wszystko, aby szukać kontaktu do budowania dobrych relacji z Izraelem: My jako grupa, która zrzesza kilkudziesięciu posłów interesujących się relacjami polsko-izraelskimi, bierzemy udział w wydarzeniach symbolicznych i ważnych dla Żydów, a niewątpliwie powstanie w getcie takim było. Dzisiaj w imieniu tej grupy będę pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie składał wieniec.  

Poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że powinniśmy brać udział w rocznicy, bo jest to przypomnienie i uświadomienie, jak bardzo związane były ze sobą losy Polaków i Żydów w czasie II Wojny Światowej.

Dzisiaj o godzinie 12:00 dla upamiętnienia rocznicy wybuchy powstania w getcie w Warszawie zawyją syreny oraz zabiją dzwony kościelne: Będzie to okazanie wrażliwości i współczucia oraz pokazanie, że nie odżegnujemy się od wspólnej historii – oznajmił deputowany.

Jan Ardanowski wspomniał również o poprawiających się stosunkach polsko-izraelskich. Mówił, że rozwijają się one w miarę dobrze a współpraca gospodarcza miedzy Polską a Izraelem jest coraz lepsza: Możemy współpracować z Izraelem na wielu płaszczyznach związanych z innowacyjnością czy z rozwiązaniami dotyczącymi rolnictwa. Umiejętność bardzo precyzyjnego i oszczędnego gospodarowania wodą przez Izrael, jest tym, czego możemy się od nich uczyć. Jest to kraj handlarzy, kupców. My jesteśmy krajem nadwyżkowym, musimy starać się znaczną część żywności eksportować. Izraelscy przedsiębiorcy są dobrymi partnerami do dalszego reeksportowania towarów na kraje Afryki i Azji – podkreślił szef polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej w Poranku WNET.

NB