Stanisław Kluza, były szef KNF: Źle się stało, że sektor SKOK tak późno wszedł pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nowym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego jest odbudowa wizerunku – podkreśla w Poranku Wnet Stanisław Kluza przewodniczący KNF w latach 2006-2011.

 

Gościem Poranka WNET jest dr Stanisław Kluza, były minister finansów oraz pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem byłego ministra finansów obecnie nadzór nad rynkiem finansowy ma jedno ważne wyzwanie, odbudowanie reputacji.

Najważniejszym zdaniem nowe przewodniczego jest skupienie swojej polityki wokół standardu pracy nadzoru, poprzez pracę urzędników tego nadzoru – mówi w Poranku WNET

Stanisław Kluza opisuje również proces kształtowania się urzędu KNF. – Kiedy tworzono Komisję Nadzoru Finansowego, to przyczynkiem było stwierdzenie, że większą wartością jest nadzór zintegrowany niż rozproszony. W 2006 roku w Polsce istniał nadzór rozproszony, osobny dla obszaru bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym. Dopiero w 2008 roku został one połączone w całość. Dopiero później zostały one połączone z nadzorem nad sektorem SKOK-ów czy pieniądzem elektronicznym – opowiada.

Gość Krzysztofa Skowrońskiego podkreśla, że zbyt mało obecnie wiemy, aby jednoznacznie ocenić działania byłego szefa KNF prof. Marka Ch. – Kwestię tego, jakie były intencje oraz dodatkowe okoliczności tej rozmowy to powinien wyjaśnić prezes Marek Ch. Myślę, że w ramach śledztwa zostaną pokazane pozostałe informacje – wyjaśnia.

Jak podkreśla Stanisław Kluza, po aferze KNF potrzebna jest odbudowa odpowiednich standardów w pracy urzędników. – W działaniu zatrzymanego przewodniczącego KNF zabrakło utrzymania standardów. Skutkiem całej sytuacji, jest kwestia powrotu do dyskusji o standardach urzędników nadzoru – opowiada. I dodaje: – Tutaj nie powinno mieć miejsca na proponowanie czegoś w zamian za coś. Ważniejszą rzeczą jest odpowiednie zachowanie procedur. Tematy poruszane w rozmowie z panem Leszkiem Czarneckim powinny być prowadzane na posiedzeniu analityków i dyrektorów. Przewodniczący KNF powinien rozmawiać o całym systemie.

Nie najlepszą rzeczą jest, że nadzór nad sektorem SKOK wszedł pod kuratelę KNF tak późno. Gdyby udało się to załatwić wcześniej, to kłopotów byłoby mniej – podkreśla dr Stanisław Kluza.

Byli urzędnicy KNF dziękują za wsparcie. Związek Banków Polskich krytykuje postępowanie organów śledczych wobec Komisji

Żaden z zatrzymanych w ub. tygodniu byłych pracowników KNF nie będzie tymczasowo aresztowany. Choć wobec pięciorga z nich zastosowano środki zapobiegawcze – w tym kaucję i dozór policyjny

Andrzej Jakubiak, były szef Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wojciech Kwaśniak, były wiceprzewodniczący KNF zgadzają się na upublicznianie swoich nazwisk i wizerunków – w końcu przez wiele lat byli osobami publicznymi i, jak twierdzą, nie popełnili przestępstw, ani nie mają sobie nic do zarzucenia. Szczególnie w sprawie, w której zostali zatrzymani w związku z prowadzonym przez CBA śledztwem.

A chodzi o nieistniejący już SKOK Wołomin, w którym członkowie kasy stracili ponad 58 mln złotych, zaś Skarb Państwa 1,5 mld złotych. SKOK ów był zarządzany przez b. funkcjonariuszy WSI.

Zdaniem śledczych szkody, jakie ponieśli klienci-członkowie tej konkretnej SKOK oraz Skarb Państwa wynikały m.in. z niedopatrzeń i działań przeprowadzonych przez zarząd KNF oraz podległych im urzędników między październikiem 2013 a wrześniem 2014 roku.

Po czwartkowym zatrzymaniu Jakubiaka i sześciorga innych urzędników (w tym m.in. Wojciecha Kwaśniaka, Dariusza T., byłego dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF, Zbigniewa L., byłego zastępcy dyrektora, Haliny M., byłej zastępca dyrektora, Adama O., byłego naczelnika oraz Doroty Ch., również byłej naczelnik), wszystkich wypuszczono na wolność stosując wobec części z nich kaucję majątkową oraz dozory policyjne. Mają oni również zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Miniony weekend rozpoczął wymianę oświadczeń między instytucjami bankowymi i samymi podejrzanymi a służbami państwowymi. I tak, w obronie byłych pracowników KNF występuje Związek Banków Polskich.

„Jesteśmy wzburzeni metodami i działaniami podjętymi w stosunku do grupy wysokich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, w tym Andrzeja Jakubiaka byłego Przewodniczącego KNF i Wojciecha Kwaśniaka byłego Zastępcy Przewodniczącego KNF.” – pisze ZBP. – „Dokonywanie demonstracyjnych i wątpliwie uzasadnianych zatrzymań osób, które w przeszłości – także z narażeniem życia, jak w przypadku Pana Wojciecha Kwaśniaka – ujawniały poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych budzić musi najwyższe zaniepokojenie.

Takie działanie wobec byłego kierownictwa nadzoru finansowego uderza w wiarygodność tej instytucji, której reputacja tak dotkliwie została naruszona w ciągu ostatnich tygodni. Podważa też zaufanie do krajowego systemu finansowego.

Dokonano zatrzymań wysokich urzędników nadzoru, którzy stali na straży bezpieczeństwa sektora finansowego i domagali się objęcia systemu SKOK nadzorem państwowym.

Dlatego, Związek Banków Polskich w poczuciu sprawiedliwości oraz w przekonaniu co do uczciwości i zgodnego z prawem działania zatrzymanych osób deklaruje gotowość udzielenia poręczenia na warunkach określonych w przepisach prawa”.

Oświadczenie wygłasza również Wojciech Kwaśniak, który po opuszczeniu budynku prokuratury w Szczecinie, stwierdza, że „wierzy w skuteczny i niezawisły sąd, który skutecznie uchyli postawione mu zarzuty”.

– Wierzę, że zarówno ja, jak i osoby o wielkim doświadczeniu w restrukturyzacji podmiotów rynku finansowego, które przez szereg lat gwarantowały międzynarodowo szeroko znaną stabilność rynku finansowego, zostaną oczyszczone – mówi przed kamerami.

W odrębnym oświadczeniu dziękuje za wsparcie również Andrzej Jakubiak, który podobnie jak jego były zastępca, spodziewa się oczyszczenia z zarzutów.

To druga ujawniona w grudniu afera związana z Komisją Nadzoru Finansowego. Wcześniej aresztowano Marka Ch. pod zarzutem korupcyjnym.