Leszczyńska: Siarkopol jest ewenementem na światowym rynku producentów siarki

Agnieszka Leszczyńska, wicedyrektor Siarkopolu o tym, czym Siarkopol różni się od innych firm z branży, jak obecnie się wydobywa siarkę i planach budowy nowych kopalni.

Gościem „Radiowej Kroniki Budowy” jest Agnieszka Leszczyńska z firmy Siarkopol, która opowiada o tym, jak wygląda sam proces wydobycia siarki, oraz opisuje, jakie rodzaje siarki produkowane są w jej firmie.

Jesteśmy jedynym na świecie producentem kopalnianej siarki, którą wydobywamy w kopalni siarki „Osiek”. Siarkę nierozpuszczalną, mieloną i świadczymy także innego rodzaju usługi, głównie w oparciu o naszą infrastrukturą kolejową, bo jesteśmy właścicielami szerokiego toru.

Siarkopol, jako firma działająca na terenie Rzeczypospolitej, jest ewenementem na światowym rynku siarki. W dzisiejszych czasach siarkę pozyskuje się bowiem głównie przy procesie rafinacji ropy naftowej, uzyskuje się ją także z gazu i z innych surowców naturalnych, w tak zwanym procesie Klausa.

Historycznie Polska była największym producentem siarki, a w szczególności eksport liczono w milionach ton. Dzisiaj została tylko kopalnia „Osiek”.

Obecnie nasz kraj stanowi 0,5% światowej produkcji siarki. Jak mówi wicedyrektor Siarkopolu, firma połowę eksportuje, co jest poważnym źródłem dochodu dla niej. Stwierdza, że obecnie nie są oni w stanie zaspokoić zapotrzebowania polskiego rynku na siarkę. Poza Siarkopolem działają w Polsce firmy pozyskujące siarkę w sposób sztuczny.

Bardzo nam zależy na tym, żeby wybudować kolejną kopalnię, tym bardziej że mamy do tego kompetencje, wiedzę. Wiemy jak to zrobić z poszanowaniem środowiska, w sposób ekologiczny.

Siarkopol znalazł dwa miejsca, w których można by postawić nowe kopalnie. Są to miejscowości Okrągła i Rudniki w gminie Połaniec, niedaleko obecnej kopani oraz gmina Baranów Sandomierski. Leszczyńska podkreśla, że wbrew obawom niektórych, w tym części samorządowców, wydobycie siarki ich metodą nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Dziś siarczek nie jest w Polsce wydobywany standardową na świecie metodą odkrywkową, a metodą podziemnego wytopu, gdzie stosowany jest zamknięty obieg wód. To powoduje, że te konsekwencje dla środowiska są minimalne. Firma prowadzi także proces rekultywacji na wszystkich terenach poeksploatacyjnych i nie ma żadnych ograniczeń po zakończeniu eksploatacji do tego, żeby te tereny wykorzystywać w innym celu, nawet inwestycyjnym.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.M.K./A.P.

Kuśnierz: Od zeszłego roku obowiązują zwolnienia podatkowe na terenie całego kraju

Adam Kuśnierz – dyrektor tarnobrzeskiej, specjalnej strefy ekonomicznej opowiada o powołaniu i zadaniach tego przedsiębiorstwa.

 

 

Tarnobrzeska, specjalna strefa ekonomiczna jest specjalnym obszarem przemysłowym, który został powołany 20 lat temu. Powołanie miało miejsce w szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej – mówi Adam Kuśnierz.

Głównym zadaniem strefy było przywrócenie równowagi gospodarczej na obszarach, które tego potrzebowały. Historycznie, profitem dla takiego przedsiębiorstwa była możliwość zwolnienia podatkowego, co dawało zastrzyk finansowy dla działalności.

Do skutku doszła idea, która związana była z możliwością wspierania inwestycji na obszarze całej Polski. Do tej pory takie zwolnienia podatkowe można było udzielić tylko na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Dzięki wejściu w życie rozporządzeń oraz ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, w ubiegłym roku, tego typu zwolnienia są już możliwe na teranie całego kraju.

Jeżeli chodzi o podstrefę w Tarnobrzegu, jest ona związana z tradycjami tam panującymi. Największy zakład pochodzi z branży automotive, a w Sandomierzu ulokowana została huta szkła, która dostarcza surowiec do produkcji. Przemysł w Tarnobrzegu pierwotnie opierał się na przemyśle siarkowym, obecnie na tym terenie powstała nowa grupa „Siarkopol”, której główną branżą jest branża chemiczna.

Utworzenie specjalnych stref ekonomicznych spowodowało drastyczny spadek bezrobocia w Polsce. Cel, który im przyświecał, został w zupełności spełniony – twierdzi Adam Kuśnierz.

M.N.