Profesor Andrzej Nowak: Sprawa Katalonii to śmiertelne zagrożenie także dla spoistości Rzeczypospolitej

Ruch Autonomii Śląska to jest sprawa zapalna, która, jak w przypadku Katalonii, może zostać rozdmuchana do rozmiarów zagrażających stabilności państwa – powiedział w Poranku Wnet prof. Andrzej Nowak.


O tym, jakie znaczenie mają dla Polski tendencje separatystyczne w Europie, rozmawialiśmy w Poranku WNET z profesorem Andrzejem Nowakiem, historykiem, wykładowcą UJ i autorem wielu publikacji z dziejów Polski, Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Profesor Andrzej Nowak uczestniczy  w pracach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej.

Zdaniem gościa Poranka Wnet przykład secesjonizmu katalońskiego może być niebezpieczny również dla Polski. – Jeden z wpływowych niemieckich tygodników wydrukował listę kolejnych regionów autonomicznych, na której znajduje się Górny Śląsk. Zdaniem rozmówcy Poranka z tej perspektywy powinniśmy patrzeć na sprawę Katalonii. Każda zmiana terytorialnego status quo jest dla Polski śmiertelnym zagrożeniem.

Profesor Andrzej Nowak podkreślił, że brak silnej reakcji państwa wobec nielojalności ruchów autonomicznych na Śląsku może prowadzić do eskalacji żądań secesjonistów, podobnie jak to miało miejsce w Hiszpanii. – Kilku przedstawicieli RAŚ wysłało list do ambasady Rosji w Polsce z prośbą, żeby rosyjskie rakiety nie były wymierzone w Śląsk, bo to zupełnie co innego niż Polska, i że Śląsk popiera Rosję. W tym wypadku doszło do zdrady państwa. Za to powinno się pójść do więzienia, a nic tym ludziom się nie stało. Nie niepokoję się skalą działań RAŚ, bo ona jest niewielka, ale jest to ognisko zapalne.

– Możemy pokazywać realne sukcesy gospodarcze i polityczne. Musimy pokazywać, że dobrze jest być obywatelem Rzeczpospolitej. To jest najlepsza droga do rozładowania dążeń separatystycznych – powiedział prof. Nowak w Poranku Wnet.

Gość Poranka podkreślił, że nasz region Europy, a szczególnie Polska, stał się ostoją racjonalnej analizy sytuacji politycznej i społecznej na Starym Kontynencie. – Społeczeństwo polskie dało w ostatnich latach wyraźne dowody zdrowego rozsądku, nie ulegając szantażom politycznej poprawności, które zakłamują rzeczywistość. Jak długo nie zakłamujemy rzeczywistości, a staramy się ją naprawiać, tak długo będziemy relatywnie bezpieczniejsi.

Profesor Andrzej Nowak wskazywał, że również na Zachodzie dojdzie do politycznego przewartościowania w odbiorze rzeczywistej kondycji cywilizacji europejskiej. – Polska musi szukać koalicji zdrowego rozsądku nie tylko w naszym regionie, ale także na Zachodzie. Myślę, że w Niemczech również może następować pobudzenie w kierunku zdrowego rozsądku. Niektórzy zwolennicy nawiązania do rzeczywistości mogą ulec jeszcze jednemu złudzeniu, że oparciem przeciwko szaleństwu politycznej poprawności jest Rosja. To jest kolejne zagrożenie, z którym musimy się zmierzyć.

W trakcie rozmowy poruszona została też kwestia sytuacji wewnętrznej w obozie prawicy i relacji prezydenta z kierownictwem PiS.

– Potrzeba porozumienia prezydenta i władz PiS. To musi działać w obie strony, nie według zasady, że prezydent ma się podporządkować prezesowi PiS, bo to jest absurdalna konstrukcja. Tylko tak może powstać silny przyczółek zdrowego rozsądku – podkreślił prof. Andrzej Nowak w rozmowie z Antonim Opalińskim.

ŁAJ

Poseł PiS Wojciech Szarama i redaktor „Śląskiego Kuriera Wnet” Jadwiga Chmielowska o działaniach i wpływach Schlesierów

Katowice / Poranek WNET / 30 czerwca. Dyskusja o tym, czy zwolennicy autonomii Śląska mają wpływy w Prawie i Sprawiedliwości oraz czy w czasie nadchodzącego kongresu PiS może dojść do zmian w rządzie.

W katowickim studiu Radia WNET przed siedzibą „Śląskiego Kuriera WNET” Krzysztof Skowroński rozmawiał z szefem struktur PiS na Śląsku Wojciechem Szaramą. W czasie rozmowy wywiązała się żywa dyskusja z Jadwigą Chmielowską.

Poseł Szarama mówił o wchodzącej w sobotę 1 lipca w życie ustawie ustanawiającej metropolię na Śląsku. Dyskusja wywiązała się, gdy powiedział o powstającej Śląskiej Partii Regionalnej. Pani Jadwiga Chmielowska zarzuciła wszystkim partiom, w tym PiS-owi, że w swoich szeregach mają zwolenników autonomii Śląska, których nazywa „Schlesierami”. Jej zdaniem współpracują oni ponad podziałami partyjnymi na rzecz uznania odrębności narodowej Ślązaków i skodyfikowania języka śląskiego (który redaktor Chmielowska uważa za sztuczny twór).

Redaktor Chmielowskiej udało się wyciągnąć od Wojciecha Szaramy deklarację, że zainteresuje się nieprawidłowościami przy wyborze dyrektora Instytutu Śląskiego w Opolu. Więcej o sprawie można przeczytać tutaj.

Na zarzut, że zmiany wprowadzane przez PiS są zbyt powolne, Wojciech Szarama odparł, że PiS rządzi od dwóch lat i rezultaty tego widać.[related id=”27101″]

Z kolei na pytanie, czy PiS nie stał się „maszynką do głosowania”, którą – według Beaty Szydło – była Platforma Obywatelska podczas swych rządów, odpowiedział, że partia ta dostała mandat społeczny i wprowadza swój program, a opozycja może przecież mówić i robić, co chce.

Na nadchodzącym kongresie PiS oceniani będą ministrowie, jednak nie oznacza to, że będą zapadać decyzje o tym, który ma zostać, a który odejść. Kongres nie jest do tego właściwym miejscem.

Wojciech Szarama twierdzi, że druga połowa kadencji powinna być momentem oddechu, ale nie jest to możliwe, gdyż nadal nie dają spokoju takie kwestie, jak afera Amber Gold czy złodziejstwo w spółkach węglowych.

Zapraszamy do wysłuchania całego Poranka WNET z Katowic, a w nim wypowiedzi posła Wojciecha Szaramy i jego dyskusji z Jadwigą Chmielowską, które można znaleźć w czwartej i piątej części nagrania.

JS

Nieprawidłowości przy wyborze dyrektora Instytutu Śląskiego? Ilu posłów ma Śląska Partia Regionów?

Katowice / Poranek WNET / 30 czerwca – Redaktor Jadwiga Chmielowska opowiadała w Radiu WNET o walce „schlesierstwa” z polskością oraz o powstającej Śląskiej Partii Regionów.

Radio WNET gościło dziś w redakcji „Śląskiego Kuriera WNET” w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 37. Prowadzącemu Poranek Krzysztofowi Skowrońskiemu towarzyszyła Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelna „Śląskiego Kuriera WNET”, a w czasach komuny działaczka „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.

Na Śląsku – jako to określiła – zaostrza się walka Ruchu Autonomii Śląska z polskością. Wydawało się, że po zwycięstwie PiS RAŚ ucichnie, ponieważ wydawało się oczywiste, że PiS nie przyjmie ustawy o uznaniu narodowości śląskiej ani nie będzie podejmować działań na rzecz skodyfikowania języka śląskiego. Tymczasem wcale tak nie jest.

„Schlesierstwo” obecne jest we wszystkich partiach i podejmuje ponadpartyjną współpracę. Jeden z posłów klubu Kukiz’15 zbiera podpisy pod projektem ustawy w sprawie uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Pojawia się też wspomniany pomysł skodyfikowania języka śląskiego. Jadwigę Chmielowską to dziwi, gdyż Paweł Kukiz jest jej zdaniem „antyschlesierem”.

Dalszym krokiem jest powołanie Śląskiej Partii Regionów, którą tworzy, oprócz RAŚ, Związek Górnośląski. Partia ta ma mieć już swoich posłów w Sejmie i jednego, a może nawet trzech europosłów.

[related id=”27101″]Drugim tematem poruszonym przez Jadwigę Chmielowską są nieprawidłowości przy wyborze dyrektora Instytutu Śląskiego w Opolu. Otóż miała zostać „uwalona” pierwsza kandydatura dr Wanik. Zaskoczono ją w momencie wchodzenia na salę wymogiem przedstawienia prezentacji po francusku. Wybór dyrektora został wtedy pozostawiony bez rozstrzygnięcia. Teraz doszło do wyboru innego kandydata, który – zdaniem Jadwigi Chmielowskiej – reprezentuje opcję „schlesierską”.

Poseł PiS Wojciech Szarama poprosił o dokładniejsze informacje na temat sprawy powołania dyrektora Instytutu Śląskiego i obiecał zainteresować się nią.

Wypowiedzi Jadwigi Chmielowskiej można posłuchać w drugiej, czwartej i piątej części Poranka WNET.

JS

Południe Wnet 29 czerwca 2017 roku z Jadwigą Chmielowską, redaktor naczelną „Śląskiego Kuriera Wnet”, oraz Janem Bogatką

Na Śląsku działają agenci rosyjscy i niemieccy, którzy popierają ruchy autonomiczne, a rząd powołał na dyrektora Instytutu Śląskiego osobę związaną z RAŚ-em – mówiła w Południu Wnet red. Chmielowska.

Goście Południa Wnet:

Jadwiga Chmielowska – redaktor naczelna „Śląskiego Kuriera Wnet”;

Jan Bogatko – korespondent Radia Wnet w Niemczech;

Część pierwsza:

Jadwiga Chmielowska skomentowała skandaliczną decyzję ministra kultury mianowania na dyrektora Instytutu Śląskiego osoby związanej z ruchami autonomicznymi. Zdaniem redaktor naczelnej „Śląskiego Kuriera Wnet” ruchy opowiadające się za autonomią Śląska działają na rzecz rozbicia państwa polskiego.

Część druga:

Jan Bogatko mówił o tym, jak niemieckie media powielają niesprawdzone informacje o rasistowskich incydentach na ulicach polskich miast, prowadząc jednocześnie nachalną antypolską propagandę.