„Szlakiem siedzib magnackich w Wielkopolsce” / Relacja z wycieczki słuchaczy Akademii WNET do Rogalina

W Pałacu w Rogalinie, który jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, są eksponowane zbiory należące do Fundacji Raczyńskich, m.in. obraz Jana Matejki „Wjazd Joanny d’Arc do Reims”.

Pałac, odnowiony wspaniale i z wielkim pietyzmem, również zasługuje na zwiedzanie. Warto jednak przed wyjazdem zapoznać się z dokonaniami kolejnych pokoleń Raczyńskich – bo przewodnicy wiele mówią o wyposażeniu i opowiadają anegdoty, ale  niewiele wspominają o działalności właścicieli pałacu, podczas gdy rozliczne dzieła przedstawicieli tego znamienitego rodu dotychczas służą Polsce, a zasługi dla kraju pozostają we wdzięcznej pamięci  społeczeństwa Wielkopolski.

Raczyńscy służyli Polsce na urzędach i w sejmach, wspierali polskie powstania,  za co sekwestrowano im majątek (potem zwracany w opłakanym stanie),wspierali naukę i kulturę:

  • Edward (1786-1845) ufundował dostępną dla publiczności Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i posągi pierwszych władców Polski do zbudowanej pod jego nadzorem Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej;
  • Roger (1820-1864) – współtwórca Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, uczestnik Wiosny Ludów i powstania styczniowego;
  • Edward Aleksander (1847-1926) – w dość burzliwej młodości m.in. zaciągnął się do żuawów broniących papiestwa i był ciężko ranny w bitwie pod Mentaną; w dojrzałym wieku twórca dostępnej dla publiczności od 1910 wspaniałej galerii malarstwa w Rogalinie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie;
  • Roger Adam (1889-1945)- dyplomata i polityk;
  • Edward Bernard (1891-1993) – brat Rogera Adama, dyplomata, Prezydent RP na Uchodźctwie, przekazał Rogalin w 1990 przez w ręce Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Fot. Akademia WNET

W Pałacu w Rogalinie, który jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, są eksponowane zbiory należące do Fundacji Raczyńskich. Do Fundacji należy też spółka z o. o. „Majątek Rogalin” prowadząca działalność rolniczą w przyległym do Rogalina folwarku dzierżawionym od Agencji Nieruchomości Rolnych i  sprawuje opiekę nad otoczeniem pałacu w Rogalinie.

Największy obraz Jana Matejki „Wjazd Joanny d’Arc do Reims” znajduje się w galerii przy pałacu w Rogalinie obok innych, licznych, znakomitych dzieł malarstwa z przełomu XIX i XX wieku. Są tam liczne obrazy Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego, znajdziemy dzieła Boznańskiej i Axentowicza oraz najlepszych twórców europejskich. Dla zwiedzenia samej galerii warto odwiedzić Rogalin.