Prof. Piotr Grochmalski: celem Putina jest nowy porządek świata we współpracy z Berlinem

Wykładowca Akademii Sztuki Wojennej z podsumowaniem dwóch miesięcy wojny na Ukrainie.

Prof. Piotr Grochmalski przypomina, że Władimir Putin nie osiągnął zakładanych celów politycznych.

Nie tylko nie doprowadził do obalenia władz w Kijowie (wiemy, że planowali zabicie prezydenta Ukrainy), ale też ponieśli ogromne straty osobowe, ogromne straty w sprzęcie.

Zwraca uwagę na wpływ wojny na ukraińską Cerkiew. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego faktycznie zrywa z Moskwą.

Nastąpiło głębokie duchowe odrodzenie Patriarchatu Kijowskiego i samodzielności jakby w stosunku do Moskwy.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego porównuje obecną przymusową ewakuację ludności Ukrainy do Rosji do stalinowskich wywózek.

Tragiczna sytuacja w Mariupolu. Na miasto co trzy minuty spadają bomby

Przewiduje, że Rosja będzie żyła z piętnem obecnej wojny tak jak Niemcy żyją z piętnem II wojny światowej. Stwierdza, że rosyjska agresja na Ukrainę jest wyzwaniem rzuconym porządkowi globalnemu.

Z pewnością celem Putina, co zresztą otwarcie przyznawał jest nowy porządek świata w tej takiej swoistej osi współpracy z Berlinem.

Wykładowca Akademii Sztuki Wojennej wskazuje, że Putin nie potrzebuje zajmować całej Ukrainy.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

A.P.

Uroczysty pogrzeb ofiar zbrodni komunistycznych odbędzie się 22 września na Powązkach Wojskowych

22 września odbędzie się uroczysty pogrzeb 22 bohaterów walczących o wolną Polskę, zamordowanych przez władze komunistyczne w mokotowskim więzieniu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się od mszy św. o godz. 13, odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Po niej nastąpi przejazd karawanów z asystą na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

W latach 1944-47 dzięki wsparciu Armii Czerwonej i NKWD komuniści przejmowali i wzmacniali swoją władzę w Polsce. W ramach „umacniania władzy ludowej” rozbudowywany był aparat represji wymierzony przeciwko niepodległościowo nastawionym siłom wojskowym i politycznym. Sprawnej eliminacji domniemanych i rzeczywistych wrogów systemu miało służyć także opresyjne prawo, przewidujące karę śmierci w kilkudziesięciu przypadkach. Między 1946 a 195454 zapadło w Polsce kilka tysięcy wyroków śmierci, z których większość wykonano. Szacowana  łączna liczba straconych, zabitych w walce i zakatowanych w śledztwie sięga ok. 50 tys. osób. Cechą charakterystyczną dokonywanych mordów było ukrywanie ciał ofiar w nieznanych miejscach przez lata miejscach.

W latach 2012–2017, W wyniku prac Instytutu Pamięci Narodowej w kwaterze „Ł” i „ŁII” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie odkryte zostały szczątki ok. 300 osób. Do tej pory udało się zidentyfikować 71 z nich. 35 zidentyfikowanych ofiar zostało  pochowanych 27 września 2015 roku.

W niedzielę pochówku doczekają się kolejne ofiary stalinowskiego terroru, pamięć, o których ich oprawcy chcieli zatrzeć. Są to weterani Wojska Polskiego oraz wojskowych organizacji niepodległościowych: Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

A.P.