Akcja ratunkowa w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Pomyślnie przetestowano system bezpieczeństwa.

W PWPW przeprowadzono symulację sytuacji zagrożenia pożarem. Przy użyciu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego udało się wyprowadzić z gmachu PWPW ponad 900 pracowników.

W dniu 23 czerwca 2017 roku, na terenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA przy ulicy R. Sanguszki 1 w Warszawie przeprowadzono kompleksowe ćwiczenia ewakuacyjne. Obiekt PWPW jest elementem infrastruktury państwa, a także miejscem pracy dla 1400 osób. Dlatego
też, wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, przygotowano symulację postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem, wraz z całkowitym wstrzymaniem produkcji. Była to pierwsza w historii firmy próba weryfikacji planu ewakuacji, przeprowadzona na tak dużą skalę.

Pomimo tego, że były to jedynie ćwiczenia, jak zawsze w takich przypadkach istniało duże ryzyko wystąpienia sytuacji nagłej i nieprzewidzianej. Dlatego zarząd PWPW poinformował odpowiednie służby publiczne, w tym medyczne, o terminie planowanego ćwiczenia.

Akcja ratunkowa przebiegła zgodnie z planem – w zadymionej klatce schodowej budynku produkcyjnego zostało wykryte zagrożenie, uruchomiono system alarmowania i wezwano do pomocy jednostki straży pożarnej. Z siedziby firmy bezpiecznie wyprowadzono około 900 osób i skierowano do tzw. miejsca zbiórki ewakuowanych. W międzyczasie zagrożenie zostało wyeliminowane, a teren szczegółowo sprawdzony. Podczas działań strażaków przetestowano również elementy współdziałania z pracownikami PWPW.

Test nowoczesnego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w blisko stuletnim kompleksie przy ulicy Sanguszki zakończył się zatem pomyślnie.

Proces twórczy, klasyczna grafika i najnowsze technologie – projektanci PWPW mówią, jak powstają banknoty

Projektowanie banknotów to normalny proces twórczy – tylko trzeba uwzględniać specyfikę zabezpieczeń. Grafik musi brać pod uwagę technologię, poligrafię i – oczywiście – estetykę.

 

O tym, jak się projektuje banknoty, o wpływających na ich powstawanie czynnikach artystycznych i technicznych mówili w „Poranku WNET” graficy-projektanci pracujący dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – Justyna Kopecka  i Krystian Michalczuk.

Proces projektowania zaczynamy od zbierania materiałów. Zawsze dużo  czytamy. Musimy się jak najwięcej dowiedzieć o tematyce banknotu,  zbieramy fotografie, szukamy w internecie, chodzimy po bibliotekach, szukamy inspiracji z otoczenia. To jest taki sam proces twórczy, jak każde inne projektowanie. Projektowanie banknotów jest jednak specyficzne, ponieważ uwzględnia skomplikowaną technologię powstawania banknotu – mówiła Justyna Kopecka.

 

Praca grafika jest walką z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zabezpieczeń. W każdym banknocie mamy kilkanaście, czasem kilkadziesiąt zabezpieczeń, nie o wszystkich oczywiście można mówić. Każde z nich wpływa na pozostałe, czyli nie ma zupełnej dowolności. Grafik musi mieć dość dużą wiedzę technologiczną i poligraficzną, żeby wszystko współgrało. Dodatkowo pojawia się czynnik estetyczny – banknot oprócz tego, że ma być doskonale zabezpieczony i funkcjonalny, musi być estetyczny i przyjemny dla użytkownika – dodał Krystian Michalczuk.

Goście „Poranka” przedstawili swoje autorskie projekty. Krystian Kopecki mówił o kolekcjonerskim banknocie wyemitowanym z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Banknot ten został nagrodzony podczas międzynarodowej konferencji w Kuala Lumpur jako „najlepszy banknot kolekcjonerski” .

 

foto: Rafał Jaworski

Justyna Kopecka pokazała projekt tzw.  banknotu promocyjnego „Szachy” – jest to banknot zachowujący  wszelkie standardy zabezpieczeń, a równocześnie ciekawa kompozycja artystyczna. Tego typu banknoty powstają także po to, aby pokazywać na międzynarodowym rynku możliwości PWPW.

ax

 

 

PWPW podpisała umowę z Polskim Związkiem Zapaśniczym. Spółka zostanie strategicznym sponsorem zapaśniczej federacji

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych będzie wspierać polskich zapaśników. Dzięki sponsorowi strategicznemu ta ważna dyscyplina polskiego sportu ma szansę nawiązać do swoich największych sukcesów.

Do tej pory byliśmy znani głównie z działań historycznych – pomagaliśmy w sprowadzaniu szczątków polskich oficerów, pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Floyara-Rajchmana, budowaliśmy pamięć o powstańcach warszawskich. Chcemy także realizować strategię polskiego rządu, w której zawiera się opieka biznesu nad sportem. Za sprawą tej pomocy młodzież może zająć się sportem i osiągać wyniki ku chwale kraju – mówił Piotr Woyciechowski – prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych podczas uroczystości podpisania umowy z Polskim Związkiem Zapaśniczym.

Zapasy od dziesięcioleci stanowiły jedną z najmocniejszych stron polskiego sportu. Zawodnicy tej dyscypliny przywozili medale i nagrody z najważniejszych imprez. Mimo tych zasług, Polski Związek Zapaśniczy – podobnie jak wiele innych związków sportowych – borykał się w III RP z problemami związanymi z niestabilną sytuacją finansową.
Ta sytuacja ulegnie zmianie dzięki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. PWPW wspomagać będzie rozwój zapasów zarówno na poziomie szkolenia młodych zawodników, jak i sportu profesjonalnego. Umowę podpisali prezes PWPW Piotr Woyciechowski i wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego, Andrzej Wroński.

Prezes Piotr Woyciechowski, minister sportu Witold Bańka/foto: PAP

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wspierać będzie dyscyplinę mającą ogromny potencjał. 26 medali olimpijskich dało polskim kibicom ogromną satysfakcję. Powstały Kodeks Dobrych Praktyk Sponsoringowych ma pomagać przy wsparciu spółek Skarbu Państwa w rozwoju przynoszących sukcesy dyscyplin sportu. Resort angażuje się w stworzenie warunków popularyzacji zapasów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – powiedział po podpisaniu umowy minister sportu i turystyki Witold Bańka.

– Zarząd spółki zdecydował o nawiązaniu współpracy, mając na uwadze dokonania polskich zapaśników na arenie międzynarodowej w ostatnich 50 latach. Umowa przewiduje struktury wydatków Związku i stanowi nowy kierunek promocji PWPW – powiedział Piotr Woyciechowski. W czasie uroczystości prezes PWPW ujawnił, że w latach 80. ubiegłego wieku uprawiał zapasy w stołecznej Legii pod kierunkiem olimpijczyka i wychowawcy medalistów, Bolesława Dubickiego.
Wiceprezes zapaśniczego związku i dwukrotny mistrz olimpijski z Seulu 1988 i Atlanty 1996 Andrzej Wroński wyraził nadzieję, że umowa z PWPW o sponsorowaniu związku i pierwszej w Polsce zawodowej ligi będzie kontynuowana do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Andrzej Wroński podkreślił wychowawczy wymiar uprawiania zapasów, a zwłaszcza obecny wśród najlepszych zawodników etos fair-play.

 PWPW SA stała się strategicznym sponsorem Polskiego Związku Zapaśniczego oraz tytularnym Krajowej Ligi Zapaśniczej, która przyjmie nazwę – PWPW Krajowa Liga Zapaśnicza.

Międzynarodowa nagroda za najlepszy banknot kolekcjonerski dla NBP za 20-złotowy banknot „1050-lecie Chrztu Polski”

Podczas tegorocznej Currency Conference w Kuala Lumpur główną nagrodę otrzymał polski banknot o nominale 20 złotych, wyemitowany w zeszłym roku z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

Banknot wykonała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Do obiegu został wprowadzony 12 kwietnia 2016 r., w nakładzie 35 tysięcy sztuk. Autorem projektu jest Krystian Michalczuk, artysta – grafik z PWPW.

Nagrodę w imieniu PWPW SA odebrał dyrektor Pionu Banknotów i Druków Zabezpieczonych – Piotr Wojcieszek, a z ramienia NBP – Jacek Bartkiewicz, Członek Zarządu.

Nagrodę ex aequo z NBP otrzymał Bank Centralny Chin za banknot 100-yuanowy.

Nagroda przyznawana przez International Association of Currency Affairs (IACA) jest jedną z najbardziej prestiżowych w branży producentów banknotów.

Złota statuetka IACA dla banknotu z Polski została przyznana po raz drugi. Przed dwoma laty nagrodzono także inny polski banknot, wyprodukowany na podłożu polimerowym, zatytułowany: „Setna rocznica utworzenia Legionów Polskich”.

Ponadto w tym roku do nagrody IACA w kategorii „najlepszy banknot promocyjny” nominowano kolejny druk zabezpieczony, pt. „Szachy”, który powstał w Wytwórni. Prezentuje on najnowsze możliwości technologiczne PWPW SA.

Rozstrzygnięcie tego konkursu już jutro!

 

PWPW SA podpisała porozumienia o współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie szkolenia pracowników i wymiany doświadczeń

Współdziałanie będzie obejmować obszar rozpoznawania autentyczności dokumentów, tożsamości osób, jak również kwestie związane z konwojowaniem osób, mienia i ochroną obiektów.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA. W imieniu PWPW SA porozumienie podpisali Piotr Woyciechowski – Prezes Zarządu oraz Robert Wardak – Członek Zarządu. Służbę Więzienną reprezentowali Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Zastępca Dyrektora Generalnego, płk Jerzy Kopeć.

Podczas wizyty w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej Delegacja PWPW SA miała sposobność zwiedzić powstające w miejscu Aresztu Śledczego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

To właśnie w tych murach, po objęciu rządów przez komunistów, byli przesłuchiwani, więzieni i mordowani przedstawiciele polskiego podziemia niepodległościowego, m.in. gen. August Fieldorf ps. Nil, ppłk Łukasz Ciepliński ps. Pług, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka, mjr Hieronim Dekutowski ps. Zapora, rtm. Witold Pilecki ps. Witold i wielu, wielu innych.

Na zwiedzających szczególne wrażenie wywarł zachowany karcer o wymiarach nie pozwalających przetrzymywanym przyjęcia naturalnej pozycji stojącej. Okres izolacji w nim sięgał często kilku dni. W tej celi więziono n.in. rtm. Pileckiego. Nie sposób również nie wspomnieć o znajdujących się w piwnicy dwóch pomieszczeniach: karcerze suchym i karcerze mokrym oraz o przerażającym miejscu stanowiącym przedsionek do obu karcerów, w którym metodą katyńską, strzałem w tył głowy, wykonywano wyroki śmierci na bohaterach polskiego podziemia.

Przedstawione przez gospodarzy plany powstającego muzeum pozwalają mieć pewność, że będzie to ważne miejsce częstych wizyt mieszkańców Warszawy i turystów. Będzie upowszechniało wiedzę o prawdziwym obliczu komunizmu i ludziach którzy podejmowali walkę ze zbrodniczym systemem.

Więcej informacji o muzeum na stronie Służby Więziennej:

http://www.sw.gov.pl/jednostka/biuro-edukacji-historycznej

Sympozjum na UKSW: „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”

Ks. red. Ireneusz Skubiś: Polska chce być przedmurzem chrześcijaństwa, przysłużyć się zjednoczeniu Europy – opartemu na fundamentach, którymi są filozofia, teologia i kultura chrześcijańska.

14 marca w auli im. św. Jana Pawła II na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się sympozjum pt. „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”.

W sympozjum wzięli udział m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Krzysztof Szczerski (autor książki Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy), sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański, minister środowiska Jan Szyszko, rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński, prezes Instytutu Myśli Schumana – prof. Zbigniew Krysiak, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana – o. prof. Bernard Ardura, włoski parlamentarzysta prof. Rocco Buttiglione oraz przedstawiciele ambasad Chorwacji i Niemiec.

– Ruch Europa Christi  zaznacza, że powinniśmy pamiętać o  chrześcijańskich korzeniach Europy  i ratować jej tożsamość kulturową – podkreślił podczas sympozjum ks. inf. Ireneusz Skubiś, promotor Ruchu Europa Christi i honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Jego zdaniem spotkanie na UKSW w Warszawie było ważnym przesłaniem dla Polski i dla Europy, podobnie  jak poprzedzająca je pielgrzymka na Jasną Górę w intencji „rychłej beatyfikacji sług Bożych” współzałożycieli Zjednoczonej Europy Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana.

Ruch ten zmierza do przekształcenia Unii Europejskiej w duchu chrześcijańskim, żeby, jak podkreślał ks. Skubiś – „zachować tożsamość Europy i jej kultury, która jest kulturą Krzyża i Ewangelii”. Dodatkowo podkreślił fundamentalne znaczenie chrześcijaństwa dla Europy, mówiąc, że jest ona  „bazą dla cywilizacji całego świata”.

Ruch Europa Christi wpisuje się według niego w wielkie potrzeby Europy, w której „dzieją się różne złe rzeczy”. Ks. Ireneusz Skubiś uważa, że ratunkiem jest to, co przyniósł nam Jezus Chrystus.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA zdecydowała się wesprzeć organizatorów sympozjum, ponieważ, jak powiedział prezes spółki, Piotr Woyciechowski: – Wartości, do których odwołuje się Ruch Europa Christi, są bliskie Zarządowi oraz całej załodze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Nasze wsparcie ma charakter praktyczny, gdyż działalność gospodarcza, która jest oparta na takich fundamentach, jak Ewangelia, społeczna nauka Kościoła czy – szerzej – korzenie chrześcijaństwa, dają gwarancję bezpiecznego, dobrego, umiarkowanego biznesu.

Piotr Woyciechowski  podkreślił, że wartości chrześcijańskie zakładają „umiarkowany zysk, niekrzywdzenie pracownika ani kontrahenta, niekierowanie się hedonizmem czy chciwością”. Natomiast nieprzestrzeganie tych zasad mogło być, jego zdaniem, podstawą światowego kryzysu finansowego, który nastąpił w 2008 roku.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś publicznie podziękował prezesowi Piotrowi Woyciechowskiemu za wsparcie ze strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA oraz jej wspólnoty. Bez tego wsparcia byłoby trudno zorganizować tak wielką imprezę – powiedział promotor Ruchu Europa Christi.

Organizatorami pielgrzymki, która odbyła się w dniach 11-14 marca br., i sympozjum byli:  Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Myśli Schumana. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Katolicka Agencja Informacyjna i Radio Wnet, a PWPW SA była jednym z mecenasów imprezy.

 

PAP/jn