Raport na temat wolności religijnej. Dyrektor Biura PKWP w Poznaniu: głównym zagrożeniem jest cyberkalifat

Radykalny islam, przemoc seksualna, autorytaryzm. O sytuacji mniejszości religijnych na świecie mówi Tomasz Zawal.

Tomasz Zawal wskazuje , że wolność religijna jest łamana w 1/3 państw świata. Wśród największych zagrożeń wymienia cyberkalifat i rządy autorytarne. Jak przypomina:

Mniejszości religijne, a zwłaszcza chrześcijanie, były oskarżane o sprzyjanie rozprzestrzenianiu COVID-19.

Jak podkreśla gość „Poranka Wnet”, poważnym problemem jest również wymierzona w chrześcijan przemoc seksualna, zwłaszcza w Azji i na Bliskim Wschodzie. Tomasz Zawal tłumaczy, że dla poprawienia sytuacji związanej z wolnością religijną na świecie niezbędne jet kompleksowe informowanie o tych sprawach, lobbowanie na rzecz zmian w prawodawstwie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Czytaj też:

Wakacje od wojny. PKWP pomaga dzieciom z Syrii

ks. dr Andrzej Paś: łamanie wolności religijnej to droga do samozniszczenia świata

Duchowny z Pomocy Kościołowi w Potrzebie omawia konkluzje raportu tej organizacji na temat prześladowań za wiarę.

Ksiądz dr Andrzej Paś omawia raport Pomocy Kościołowi w Potrzebie nt. wolności religijnej na świecie. Uwypukla, że w jego opracowywaniu uczestniczyły również osoby niewierzące.

Raport sugeruje, że tworzy się nowy. globalny kalifat, zwłaszcza w przestrzeni okołorównikowej.

[related id=142796 side=left]Duchowny zwraca uwagę, że jedną z coraz powszechniejszych form prześladowania za wiarę jest przemoc seksualna. Z kolei w Chinach władze szpiegują praktyki religijne obywateli.  Dzieje się to przy użyciu ok. 600 mln specjalnych kamer.  Śledzonym obywatelom rządzący dodają lub odejmują „punkty społeczne”, dające potencjalnie szerszy dostęp do niektórych usług publicznych.

Nowym problemem jest to, że niektóre mniejszości religijne są obwiniane o rozprzestrzenianie pandemii koronawirusa.

Państwa takie jak Turcja czy Pakistan ograniczają przedstawicielom mniej licznych grup religijnych dostęp do żywności. Zmusza się ponadto chrześcijańskie kobiety do małżeństw z przedstawicielami dominującego islamu.

Świat sam, siebie niszczy, gdy nie są przestrzegane zasady wolności religijnej.

Duchowny ubolewa nad tym, że restrykcje antyepidemiczne są często wykorzystywane do walki z religią.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Baraniecka-Kłos: Zapytaliśmy kandydatów na Prezydenta RP, czy poprą zniesienie przedawnienia czynów pedofilskich

Agata Baraniecka-Kłos o działalności Fundacji „Stop Przedawnieniu”, tym, czemu przemoc seksualna wobec dzieci nie powinna się przedawniać oraz o czujności wobec sygnałów, jakie dzieci nam wysyłają.

Obecnie czyny pedofilskie przedawniają się po upływie 30. roku życia ofiary. Jak mówi Agata Baraniecka-Kłos, podwyższenie to nastąpiło pod wpływem działania Fundacji „Stop Przedawnieniu”. Jednak, jak mówi:

Walczymy cały czas, by to przestępstwo nie przedawniało się nigdy.

Nieraz bowiem muszą upłynąć całe lata, zanim ofiara przemocy seksualnej w dzieciństwie będzie w stanie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło.

W sprawie poparcia swego postulatu Fundacja wystosowała listy do wszystkich kandydatów na Prezydenta RP z pytaniem, czy poparliby go. Ma być to, jak mówi prezes Fundacji, także wezwaniem ich do refleksji, co w swej dotychczasowej działalności politycznej zrobili w sprawie tego problemu.  Przypomina, że

Pedofil ma wiele ofiar i wielokrotnie popełnia to samo przestępstwo.

Ważną rzeczą są więc także rejestry pedofilów. Baraniecka-Kłos podkreśla, że „dziecko niejednokrotnie nie mówi tego wprost” , kiedy jest krzywdzone w ten sposób. Apeluje do rodziców:

Nie bagatelizujmy, jeśli dziecko coś sygnalizuje.

Należy zwracać uwagę na każde niestandardowe zachowanie dziecka.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

List skierowany do kandydatów możesz przeczytać poniżej.

List Fundacji Stop Przedwneniu dla pedofili skierowany do kandydtaów na urząd Prezydenta RP — kopia