Geolog i senator PiS prof. Krystian Probierz: Nigdy bym się nie podpisał pod decyzją o likwidacji kopalni „Krupiński”

Złoża w „Krupińskim” pozwalają na dziesiątki lat funkcjonowania kopalni. Nie mogę się zgodzić z takim traktowaniem naszych zasobów. To nasze wspólne bogactwo – mówił prof. Probierz w Poranku Wnet.

 

W tej kopalni znajduje się około 13% całych zasobów Jastrzębskiej Spółki Węglowej – węgle koksowe w kopalni „Krupiński” są najlepiej dostępne. Nie rozumiem tej decyzji. Według mojej wiedzy nie ma kopalni trwale nierentownej, ale też nie ma kopalni trwale rentownej – w gospodarce występują cykle koniunkturalne, a górnictwo jest niezwykle na nie czułe – stwierdził rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego.

 

[related id=”4243″]
Prof. Krystian Probierz należał do zespołu ekspertów oceniającego stan złóż w „Krupińskim”. – Z całą stanowczością potwierdzam, że złoża w kopalni „Krupiński” występują. Według ostatnich danych jest tam 722 mln zasobów bilansowych, natomiast najlepiej rozpoznanych zasobów przemysłowych mamy 73 mln ton, co zostało stwierdzone ponad wszelką wątpliwość – powiedział nasz gość.

 

 

Według senatora Probierza w tym złożu, jak powiedział – według wszelkich znaków na niebie i ziemi – występują węgle koksowe, tylko i wyłącznie. Według Polskiej Normy jest to najwyższej jakości węgiel koksowy typu 34 i 35.