Prof. Andrzej Waśko: Protest ZNP w czasie egzaminów ma siłę bomby atomowej, która zniszczy polską szkołę

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. reformy edukacji wskazał, że działa części związków zawodowych mają charakter polityczny i bardzo silnie dzielą środowisko nauczycielskie.

W poniedziałek rozpoczął się dwudniowy strajk nauczycieli kierowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według danych przekazywanych przez kuratoria do strajku przystąpiło około 49% szkół i placówek oświatowych.

Do strajku na antenie Radia WNET odniósł się prof. Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP: Widać, że środowiska nauczycielskie jest podzielone, nie wszyscy są przekonani, że strajk w czasie egzaminów to jest właściwa forma dochodzenia swoich interesów przez nauczycieli.

Jedną z dobrych informacji jest fakt podpisania porozumienia z „Solidarności”, to pokazuje, że w szkole chodzi nie tylko o pieniądze Wiemy, że ZNP ma korzenie postkomunistyczne, tymczasem „Solidarność” to elita polskiego nauczycielstwa. Fakt, że „Solidarności” nie strajkuje, to pokazuje charakter polityczny tego strajku – podkreślił prof. Waśko.

Gość Popołudnia WNET wskazał, że konsekwencje działań ZNP, będą miały katastrofalny wpływ na polską szkołę: Strajk odbywa się kosztem dzieci i młodzieży oraz rodziców, którzy zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Sytuacja strajkowa powoduje podziały wewnątrz środowiska nauczycielskiego. Strajk podzieli dzieci na te, które podejdą do egzaminów oraz tych, które będą zdawać w innym terminie. To jest środek walki o interesy płacowe, który przypomina użycie bomby atomowej. Sytuacja szkoły po tym strajku będzie dużo gorsza niż przed jego rozpoczęciem.

Skala żądań płacowych była taka, że ZNP doskonale wiedział, że w budżecie nie ma takich środków – podkreślił prof. Andrzej Waśko.

Prof. Waśko: Reforma szkolnictwa wyższego Gowina jest historycznie spóźniona i anachroniczna w swoich założeniach

Reforma szkolnictwa wyższego jest historycznie spóźniona, anachroniczna w założeniach i oparta na fałszywych przesłankach zaczerpniętych z publicystyki. Brakuje jej merytoryki – mówi prof. Waśko.

Prof. Andrzej Waśko, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, komentuje ustawę o reformie uczelni wyższych autorstwa Jarosława Gowina. Uważa, że jej przyjęcie nie zamknęło tematu politycznego wokół dokumentu; wręcz przeciwnie, dopiero teraz zauważalne są skutki wywoływane przez ten akt prawny. W ostatnich tygodniach przedmiotem dyskusji w jego sprawie stał się tzw. współczynnik kosztochłonności, którego wprowadzenie może skutkować obniżeniem dotacji dla kierunków humanistycznych, a także przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista czasopism i wydawnictw, w których publikacja ma być punktowana w dorobku naukowym.

Gość Poranka WNET zaznacza, że kierunek reformy szkolnictwa wyższego nadany przez Jarosława Gowina nie jest zgodny z programem Prawa i Sprawiedliwości w tej dziedzinie. Wskazuje również na źródło ustawy, którym jest obecny w polskiej polityce od 1989 r. tzw. mit reformy, w myśl którego wszystkie dziedziny życia powinny być gruntownie zreorganizowane.

Jeżeli coś przybrało taki, a nie inny kształt przed 1989  r., to wszystko musi być zmienione. 

Według doradcy prezydenta ustawa jest historycznie spóźniona i anachroniczna w swoich założeniach. Ponadto oparto ją na fałszywych przesłankach zaczerpniętych z publicystyki, a nie na gruntownej pracy merytorycznej. Profesor podkreśla również, że Andrzej Duda podpisał ten dokument z założeniem, że w przypadku niepożądanych rezultatów możliwe będą jego dalsze zmiany.

Gość Poranka WNET uważa, że należy bronić nauk humanistycznych, którym może zagrozić ustawa o szkolnictwie wyższym. Argumentuje, że poprzez swoje odwoływanie się do klasycznych idei niepomiernie utrudniają one sterowanie społeczne, którego dopuszczają się media czy ośrodki polityczne.

Doradca prezydenta opowiada również o swoich publikacjach. Mówi, że obecnie przygotowuje się do uaktualnienia książki „Demokracja bez korzeni”, którą zamierza uzupełnić o wnioski wysunięte z wyborów w Polsce z 2015 r. Odnosi się również do swojego artykułu o niepodległości opublikowanego w dwumiesięczniku „Arcana”. Wskazuje w nim na podwójne rozumienie niepodległości we współczesnej Polsce – zgodne z koncepcją Piłsudskiego, który zakładał pełne samostanowienie o losach państwa, oraz oparte na ustroju autonomii galicyjskiej, gdzie o części spraw decydują organy zewnętrzne.

Profesor pozytywnie wyraża się o obecnych studentach, martwiąc się jednak o ich myślenie na temat przyszłości państwa i samookreślenie jako Polacy w społeczeństwie demokratycznym.

Polecamy lekturę artykułu prof. Andrzeja Waśki  na ten temat.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.K.