Żagle 2021: Niemal 30 żaglowców z otwartymi pokładami, koncerty na czterech scenach, food trucki i inne atrakcje

Jerzy Raducha – wicedyrektor ds. organizacji imprez i współpracy międzynarodowej Centrum Żeglarskiego w Szczecinie oraz Leo Korytkowski – dyrektor do spraw turystyki zapraszają na Żagle 2021.

Jerzy Raducha opowiada o Bulwarze Piastowskim, który jest miejscem w całości poświęconym dyscyplinie będącej tematem przewodnim rozmowy – żeglarstwu.

To bardzo wyjątkowe miejsce, jest to aleja żeglarzy. Od wielu lat miasto przebudowuje swoją przestrzeń nadwodną, zbliżając się coraz bardziej do wody. Postanowiliśmy, że na tej alei będzie mnóstwo elementów przypominających o historii miasta.

Za przykłady tego typu elementów można uznać chociażby tablice poświęcone jednej z miejscowych legend żeglarstwa – Ludomirowi Mączce. Najbardziej absorbującym tematem okazało się jednak trwające właśnie wydarzenie – Żagle 2021, czyli wieli zlot żaglowców z różnych miejsc na świecie. O imprezie opowiada Leo Korytkowski.

Szczecin słynie z imprez żeglarskich. Pierwsza znacząca dla nas impreza odbyła się w 2007 roku, gdy organizowaliśmy finał zwrotu wielkich żaglowców. Było to wielkie wydarzenie, które odmieniło Szczecin – był to „zwrot ku wodzie”. Zobaczyliśmy, że miasto ma piękne przestrzenie nad Odrą i można je wykorzystywać w sposób, który służy ludziom, żaglowcom i wokół którego można organizować wydarzenia.

Goście „Popołudnia Wnet” zaznaczają również, że mimo ryzyka związanego z sytuacją pandemiczną mają wiele planów związanych z rozwijaniem opisywanego wydarzenia, a niektóre z nich są dość dalekosiężne.

Mamy plany bardzo daleko sięgające. Wiemy, że w 2024 roku ponownie zaprosimy do Szczecina wielką flotyllę żaglowców. Mamy nadzieję, że przypłyną do nas jednostki z całego świata, bo tak ta impreza wygląda. Wymienić można chociażby Amerykę Środkową, Południową, czy Oman, który do Szczecina przypływał już dwukrotnie, Pakistan, czy kraje europejskie.

Żagle 2021 to wydarzenie, które uświetni również obecność kilku legendarnych już jednostek.

Dumą naszej imprezy jest „Dar Młodzieży”. Jest to największy polski żaglowiec, fregata – 40-letnia konstrukcja i zastępca słynnego „Daru Pomorza”. Są także żaglowce mniejsze, takie jak „Fryderyk Chopin”, czy „Pogoria”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

Port w Szczecinie. Paweł Szumny: Pogłębiamy tor wodny na odcinku ok. 62 km. To największa taka inwestycja na świecie.

Zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o pogłębianiu toru wodnego: stanie zaawansowania prac i zyskach płynących z inwestycji.

Paweł Szumny opisuje mundur urzędników portu. Jest on wzorowany na brytyjskim mundurze floty handlowej. Gość Poranka WNET opowiada o pogłębianiu toru wodnego w szczecińskim porcie.

Jest to największa taka inwestycja na świecie. Pogłębiamy tor wodny na odcinku ok. 62 km.

Dodaje, że podobnie zlokalizowany jest port w Antwerpii. Przypomina, że w latach 70- i 80. szczeciński zespół portowy był największy na Bałtyku.

Celem podstawowym naszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na torze wodnym oraz podniesienie konkurencyjności nie tylko zespołu portów Szczecin świnoujście, ale wszystkich fabryk czy też portów w Policach, które znajdują się w dorzeczu.

Docelowo zanurzenie ma wynosić 17 m na terminalu głębokowodnym. zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie stwierdza, że w przypadku terminalu głębokowodnego jesteśmy na początku prac. Jeśli zaś chodzi o odcinek pogłębiony do 12,5 m, to

Prace pogłębiarskie już się zakończyły. W tej chwili rozpoczynają się typowe prace hydrotechniczne.

Inwestycja zostanie wykonana w marcu 2022 r. Szumny wymienia projekty, które zostaną w przyszłości zrealizowane.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Urbaś: Dzisiejsza branża morska w Polsce to zupełnie inny świat w porównaniu z tym, co było w latach 80.

Prezes Portu Szczecin mówi o inwestycjach, jakie są w nim prowadzone. Mówi o przemianach, jakie zaszły w polskiej branży morskiej od początku jego kariery zawodowej.

Krzysztof Urbaś mówi, że w trakcie roku jego kierowania portem Szczecin-Świnoujście udało się rozpocząć wiele inwestycji. Wymienia m.in. doprowadzenie linii kolejowej do portu.

W lipcu podpisaliśmy ostateczną umowę w tej sprawie.

Jak dodaje prezes Portu Szczecin:

W lecie ubiegłego roku rozpoczęliśmy przebudowę dwóch stanowisk promowych na terminalu w Świnoujściu.

Gość „Poranka WNET” zwraca uwagę, że terminal LNG jest głównym źródłem przychodu dla portu.

Dzięki gazoportowi zarabiamy 2-3 mln zł rocznie.

Rozmówca Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej podkreśla , iż Port Szczecin skupia się na przyjmowaniu jednostek o dużym tonażu. Nasz gość porównuje również zmiany w branży portowej na przełomie ostatnich 30 lat.

Dzisiejsza branża morska w Polsce to zupełnie inny świat w porównaniu z tym, co było w latach 80.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T / A.W.K.