John Tomczak o pomocy Polonii kanadyjskiej dla Ukrainy

Jan Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, jest przekonany, że obecnie Ukraina walczy nie tylko o Europę, lecz także o Kanadę i cały świat.

Kongres Polonii Kanadyjskiej aktywnie współpracuje z Kongresem Ukraińskim w zakresie informacyjnym, a w różnych miastach organizuje się pomoc humanitarną. Kanada wspiera Ukrainę przyjmując uchodźców, przekazując broń i pieniądze.

Po wizycie w Pułtusku John Tomczak zapowiedział przyszłe inicjatywy, które będą niosły namacalna pomoc, tak potrzebną w tej chwili uciekinierom przebywającym w ośrodkach.

Prowadzona przez prezesa KPK Fundacja Pomocy Dzieciom im. Magdy Tomczak obecnie przekazała 7 tysięcy dolarów na pomoc dla dzieci z Ukrainy.

Nasz gość zwraca również uwagę na to, że pomoc jest potrzebna i na Ukrainie, ponieważ często żołnierze nie mają nawet podstawowych rzeczy:

również dowiedziałem się tego, co nie widziałem w mediach, że również potrzeba jest przeciętnych rzeczy. Żołnierzy nie mają nawet butów, dosłownie, nie mają kamizelek kuloodpornych. Niektórzy z nich mają stary karabin albo myśliwskie. Każdy w Ukrainie walczy tym, czym może i tym, co ma pod ręką. 

Na koniec został poruszony temat uchodźców przybywających do Kanady. Prezes wspomina:

Proszę mi wierzyć że kto przyjeżdża do Kanady to nie czuje się obco bo my też jesteśmy imigrantami. Kiedyś  ja 42 lata temu przyjechałam do Kanady i Rząd objął nas naprawdę wspaniałą opieką. Dano nam miejsce do mieszkania, wyżywienie na początek, zapewniono szkołę i na pewno również inaczej nie będzie w przypadku uchodźców ukraińskich.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

K.P.

Bartosz Rutkowski: Rząd w Iraku nie wspiera już wielu obozów dla uchodźców. Dla niego wojny z ISIS już nie ma. To bzdura

– W Iraku oficjalnie stwierdzono, że rozpoczęty w 2014 r. konflikt z ISIS wygasł. To bzdura – ostatnie morderstwa islamistów miały miejsce w tym miesiącu – mówi Bartosz Rutkowski.

 


Bartosz Rutkowski, założyciel fundacji Orla Straż, opowiada o pomocy, którą niesie ona mieszkańcom Iraku. Wielu z nich bowiem nadal doświadcza skutków wojny, która rozpoczęła się w tym kraju w 2014 r. Wtedy to Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (ISIS) oraz jego sojusznicy wzniecili powstanie przeciwko szyickiemu rządowi w Iraku. W wyniku zrywu zajęli oni znaczne tereny, na których dokonywali masakr na ludności cywilnej. Gość Poranka nie zgadza się przy tym ze stanowiskiem władz Iraku, które 9 grudnia 2017 r. ogłosiły definitywne zwycięstwo nad ISIS.

Oficjalnie stwierdzono, że konflikt wygasł, co jest bzdurą, ponieważ ostatnie np. porwania, morderstwa przez ISIS miały miejsce w tym miesiącu, gdzie porwano dwóch górali jazydzkich [wyznawców religii synkretycznej, łączącej elementy islamu, chrześcijaństwa nestoriańskiego, pierwotnych wierzeń indoirańskich, kurdyjskich oraz judaistycznych – przyp. red.], zamordowano ich i nagrano ich egzekucję.

Rutkowski mówi o tym, w jaki sposób pomaga ludziom dotkniętym przez wojnę.

Najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, pomagamy kobietom i dzieciom, które były wcześniej w niewoli. Prowadzimy taki – razem z fundacją niemiecką (…) i pomaga nam też Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu (…) – ośrodek, w którym obecnie pod opieką jest 340 dzieciaków. Duża część z nich to są sieroty, półsieroty i dzieci, które również były w niewoli Państwa Islamskiego. Do tego ośrodka przychodzą również kobiety, które były przetrzymywane w niewoli, mają naukę zawodu, spotkania z psychologiem (…).

Drugim z priorytetów fundacji Orla Straż jest umożliwienie poszkodowanym podjęcia lub powrotu do wykonywanej wcześniej pracy zarobkowej.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.K.