Wielgus: nie chcemy, by z archeologów robiono przestępców

Prezes Polskiego Związku Eksploratorów omawia sytuację ludzi zajmujących się wydobywaniem z ziemi przedmiotów o wartości historycznej. Omawia plany zmian w prawie dotykającym tej sfery życia.

 

Jacek Wielgus ocenia stan ochrony zabytków w Polsce.

Z mojej perspektywy, ustawa z 2003 r. wymaga wielu zmian, nie nadąża za dzisiejszymi czasami.

W systemie ochrony dóbr kultury powstało wiele „dziur”. Należy ustawowo ograniczyć wydobywanie materiałów tylko do przypadków, kiedy jest to konieczne.

Techniki badawcze we współczesnej  archeologii są coraz mniej inwazyjne, niedługo być może w ogóle nie trzeba będzie kopać.

Gość „Kuriera w samo południe” zwraca uwagę na duże zróżnicowanie grupy użytkowników metali.  Polski Związek Eksploratorów wspiera pasjonatów historii, gromadzących przedmioty do własnej kolekcji, lub oddających je do instytucji kultury.

Sam związek niczego nie eksploruje, nie mamy w statucie takiego zapisu.

W jesiennej nowelizacji ustawy z 2003 r. „kuchennymi drzwiami” wprowadzono przepis o karze pozbawienia wolności dla osoby prowadzącej poszukiwania bez zgody konserwatora zabytków.

Z pasjonatów historii z dnia na dzień zrobiono przestępców.

Jacek Wielgus wskazuje na liczne nadużycia podczas prac przygotowawczych do inwestycji drogowych, gdzie ukrywano miejsca potencjalnie atrakcyjne dla archeologów, byle tylko nie opóźniać prac budowlanych.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.