Gabriel Janowski: polskie rolnictwo w porównaniu do zachodnioeuropejskiego jest dużo bardziej ekologiczne

Były minister rolnictwa o planach na rzecz rozwoju rolnictwa, wsparciu gospodarstw rodzinnych i potrzebie przeglądu unijnych norm produkcji żywności.

Gabriel Janowski analizuje bieżącą sytuację polskiego rolnictwa. Wskazuje, że obszar ten wymaga planowania w wieloletniej perspektywie. Jest wiele planów dotyczących rolnictwa. Są unijne: Zielony Ład i Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Swoją część rolniczą mają  także Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy. Wskazuje, że rządzący deklarują stawianie na gospodarstwa rodzinne.

Mam nawet satysfakcję, ponieważ kiedy byłem ministrem to w naszym programie zapisaliśmy, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne.

Janowski podkreśla, że zapis o tym, iż „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne” znalazł się nawet w Konstytucji RP [w artykule 23- przyp. red.]. Zauważa, że mimo to dotąd nie było spójnego programu ich wsparcia.

Przeglądając dość uważnie te wszystkie programy nie trafiłem tam na spójne od strony prawnej, organizacyjnej i finansowej wsparcie dla tego właśnie kierunku rozwoju gospodarstw rodzinnych.

Były minister rolnictwa postuluje odejście od przemysłowych norm produkcji żywności na rzecz zwiększenia jej jakości. Stwierdza, że trzeba dokonać przeglądu unijnych norm produkcji żywności.

Polskie rolnictwo w porównaniu do zachodnioeuropejskiego jest  dużo bardziej ekologiczne.

Dodaje, że Polska miała wyższe normy branżowe przed 2004 r. Zauważa, że polscy rolnicy zużywają dużo mniej pestycydów niż ich koledzy po fachu z Europy Zachodniej.

Na hektar mamy około dwie tony unijnej dwie i pół tony. Np. w Danii jest to 7 ton na hektar, a w Holandii 10 ton.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.