Zalewska: Dotychczas żaden rząd nie zrobił więcej dla nauczycieli niż obecna Rada Ministrów [VIDEO]

W Poranku WNET minister Anna Zalewska m.in. o konflikcie na linii Ministerstwo Edukacji – Związek Nauczycielstwa Polskiego


Anna Zalewska, gość Poranka WNET  opowiada na antenie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz poprawienia sytuacji nauczycieli, którzy narzekają na wysokość swoich wynagrodzeń. Minister przypomina, że jej resort w przeciągu trzech ostatnich lat poprawił sytuację pedagogów.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wierzy słowom Zalewskiej i wzywa do ogólopolskiego protestu. Zalewska odpowiada: – Rozumiem i popieram postulaty nauczycieli i obiecuję poprawę warunków pracy i podwyższenie pensji – mówi.

Więcej w porannej audycji Radia WNET. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Cały czas monitorujemy przebieg reformy. Podwyżki dla nauczycieli będą co roku – mówi w Radiu WNET minister edukacji

O przebiegu reformy edukacji, podwyżkach dla nauczycieli, pracach nad nową podstawą programową i niepokojach środowiska nauczycielskiego rozmawialiśmy w Poranku WNET z minister Anną Zalewską

W dzisiejszym Poranku WNET Krzysztof Skowroński rozmawiał z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Rozmowa dotyczyła różnych aspektów reformy szkolnictwa w Polsce – finansowych, organizacyjnych i programowych.

W tamtym roku po raz pierwszy pojawiła się waloryzacja 1,3 %. Teraz rozpoczynamy cykl pięcio-procentowych rocznych podwyżek. Pojawiają się dodatkowe środki w subwencji oświatowej. Rożpoczyna się też proces tzw „500+ dla nauczycieli”. Wyróżniający się nauczyciel będzie mógł otrzymać dodatkowo 500 złotych co miesiąc

W samej subwencji oświatowej jest ponad 43 miliardy złotych, oprócz tego są programy rządowe, np dotyczące szerokopasmowego internetu dla szkół, czy wyposażenia klas w tablice multimedialne. Kiedy szkoła zostanie podłączona do internetu, przez dziesięć lat będzie za darmo.

Nauczyciele zasługują na podwyżki, jednak ze względu na wielkość tej grupy  zawodowej, musimy rozłożyć proces wzrostu wynagrodzeń  na trzy lata.

Minister mówiła też o tym, jak funkcjonuje reforma edukacji. Anna Zalewska podkreśliła, że wbrew ostrzeżeniom ze strony ZNP, wprowadzenie reformy nie spowodowało zwolnień nauczycieli – pojawiło się ponad 17 tysięcy etatów, co przełożyło się na ponad 10 tysięcy nauczycieli. Zdążyliśmy też z podręcznikami, teraz monitorujemy przebieg reformy i interweniujemy w konkretnych przypadkach

W 2019 prawo oświatowe może zostać zmienione jeżeli pod wpływem reformy pojawi się konieczność korekty. W tej chwili kluczowe jest budowanie m.in. szkolnictwa branżowego – podstawy programowe dla szkół branżowych zostaną przygotowane we współpracy z pracodawcami. 

Minister mówiła też o nowej podstawie programowej, oraz odpowiedziała na pytania zadane przez naszych słuchaczy dotyczące dodatków do pensji dla nauczycieli i zakresu planowanych podwyżek.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.