Obszary chronione Ameryki Łacińskiej: ochrona przyrody, czy promocja turystyki?

Valle de Viñales, Pinar del Río, Kuba; autor zdjęcia: Zbyszek Dąbrowski

Czy obszary chronione, w szczególności parki narodowe położone w Ameryce łacińskiejrzeczywiście służą ochronie przyrody, a może są one kolejną atrakcją turystyczną? O tym dziś w República Latina.

Parki narodowe są instytucją obecną na całym świecie, również i w Ameryce Łacińskiej. Pierwszy z nich, Nahuel Huapi,  założono już w 1903 roku jako obszar chroniony, zaś w 1922 roku stał się on oficjalnie częścią Parku Narodowego Południa (Parque Nacional del Sud).

Same parki narodowe są częścią większego systemu stref ochrony przyrody, obejmującego również rezerwaty przyrody. Ich celem ma być ochrona dziekiej flory i fauny. Jak podaje Sieć Współpracy Technicznej w zakresie Parków Narodowych, innych obszarów chronionych, dzikiej fauny i flory Ameryki Łacińskiej, Redparques, na terenie Ameryki Łacińskiej 8,8 milionów km2 stanowią obszary chronione.

Czy jednak spełniają one swoją rolę? Jak wygląda teoria, a jak praktyka w poszczególnych krajach, jeżeli chodzi o ochronę przyrody? I czy w przypadku takich wyzwań lokalnych, jak zmiana klimatu, możemy w ogóle mówić o lokalnej ochronie przyrody? Czy też czy może należałoby zdegradować rolę parków narodowych jedynie do bycia atrakcją turystyczną?

W dzisiejszym wydaniu República Latina opowiemy o formalnych narzędziach ochrony przyrody, jakimi są obszary chronione. Odpowiemy na pytanie, czy ilość przechodzi w jakość. Jednym słowem, czy duży areał obszarów chronionych rzeczywiście sprzyja ochronie przyrody. A także jaką rolę odgrywa ludność zamieszkała na okolicznych terenach, w tym ludność rdzenna. Opowiemy o zagrożeniach czyhających na obszary chronione. Wreszcie przedstawimy najciekawsze parki narodowe na terenie Ameryki Łacińskiej. Zarówno pod względem ochrony flory i fauny, jak i krajobrazów.

Zapraszamy do wysłuchania już dziś o godz. 22H00!

Protección de medio ambiente, czyli o ochronie przyrody w Ameryce Łacińskiej (cz.I)

Czepiak, Panamá

Ameryka Łacińska słynie z bogactwa przyrody. W dzisiejszym wydaniu República Latina opowiemy o tym, jak Latynosi dbają (lub nie dbają) o ochronę środowiska naturalnego

Ameryka Łacińska słynie z bogactwa przyrody. Można wręcz powiedzieć, że pomiędzy Tijuaną na północy a Ziemią Ognistą na południu odnaleźć można wszystkie typy klimatu występujące na Ziemi. Od lodowców, poprzez pustynie i sawanny, na równikowych lasach deszczowych kończąc. Bogactwo przyrody, to również bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Bardzo często są to gatunki endemiczne, czyli występujące jedynie w okreslonych miejscach. Wiele z nich niestety znajduje się na progu wyginięcia.

Czy jednak Latynosi dbają o przyrodę? Z pewnością nie można tu udzielić jednoznaczcnej odpowiedzi. W przypadku wielu osób odpowiedź będzie pozytywna. Innym problem ten wydaje się być obojętny. Jeszcze inni celowo niszczą bogactwa środowiska naturalnego, upatrując jedynie własnych zysków.

Ochronę przyrody można oczywiście pojmować na wielu płaszczyznach. Od globalnej, za jaką uznać można konieczność zachowania lasów deszczowych będących „zielonymi płucami świata”. Poprzez płaszczyzny narodowe: przede wszystkim wspomnieć tu należy o politykach konkretnych rządów. Ochronę przyrody można też pojmować na płaszczyźnie lokalnej. Mowa tu przede wszystkim o działaniach społeczności lokalnych, czy organizacji  pozarządowych skupionych na konkretnych projektach. Obraz ochrony śrosowiska naturalnego w Ameryce Łacińskiej nie byłby jednak pełen, gdyby nie wspomnieć o działalności ludności rdzennej. Ludności, dla której „dzika przyroda” jest domem ojczystym i to od wielu stuleci, a może i tysiącleci.

W dzisiejszym wydaniu República Latina chcielibyśmy rozpocząć nowy wymiar poznawania Ameryki Łacińskiej. Tym razem ten związany z ochroną środowiska naturalnego. I to zarówno na płaszczyźnie całej tej części świata, jak i w wymiarze lokalnym. W kolejnych tygodniach, miesiącach, latach skupimy się na bardziej szczegółowym poznawaniu tematu ochrony przyrody w Ameryce Łacińskiej. Bowiem ochrona środowiska to nie tylko aspekt społeczny, ale i ekonomiczny, który czesto może przynieść pokaźne zyski.

Zapraszamy już dziś o godzinie 22H00!