Chile: zmiana pokoleń / cambio de generaciones

Santiago de Chile, Javier Vieras/flickr.com/CC BY 2.0

W dzisiejszym wydaniu República Latina o tym, czy i jak zmieniło się spoełeczeństwo chilijskie na przestrzeni ostatnich dekad. A także o współpracy Chile i Polski.

Historia ostatniego półwiecza Chile obfituje w dramatyczne wydarzenia. Socjalistyczne rządy Salvadora Allende, dyktatura Augusto Pinocheta i powrót do demokracji oraz budowa nowego, demokratycznego państwa, ukształtowały mentalność Chilijczyków.

Dzisiaj do władzy dochodzi młode pokolenie w osobie nowego prezydenta Gabriela Borica. Pokolenie, dla którego istotne są zupełnie inne cele, niż te, które przyświecały ich rodzicom. Pokolenie, dla którego ważne jest budowanie nie tylko demokratycznego kraju, ale też i kraju, który służyć będzie jego wszystkim obywatelom. Co więcej, niezależnie od ich stanu majątkowego, pochodzenia etnicznego, czy orientacji seksualnej. Wyrazem tej zmiany mentalności były zwłaszcza ubiegłoroczne wybory: do konstytuanty i prezydenckie. W dodatku wybory, w których tradycyjne partie polityczne poniosły porażkę.

Czy to zatem oznacza, że Chile się zmienia? I co ponadto oznacza ta zmiana? Czy młodym Chilijczykom jednak nie wystarczają zmiany wprowadzone przez pokolenie ich ojców? I w jakim kierunku pójdą te zmiany? Czy stosunkowo zamożny, ale i dotychczas konserwatywny kraj może stać się przykładem dla innych państw Ameryki Łacińskiej?

O zmianach jakie miały miejsce w Chile wczoraj, dziś, i jakie ewentualnie mogą nastąpić w przyszłości porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, J.E. Ambasadorem Republiki Chile w Polsce: Julio Bravo Yubini.

Nasza rozmowa będzie też pretekstem, aby zapytać naszego gościa o to, jak obecnie wygląda współpraca Chile i Polski. Porozmawiamy tu przede wszystkim o współpracy na arenie gospodarczej, kulturalnej oraz naukowej. Czy i jak zmieniała się ta współpraca w ciągu ostatnich dekad? Jakie ponadto znaczenie ma Polska dla Chilijczyków?

Opowiemy wreszcie o wystawie „Chile i Polska podczas II Wojny Światowej”, którą obejrzeć można w warszawskich Łazienkach. Więcej szczegółów znaleźć można pod tym adresem.

Zapraszamy już  godz. 22H00! Tym razem po polsku i hiszpańsku!

Resumen en castellano:

Hoy en República Latina vamos a hablar sobre Chile contempráneo y los últimos cambios sociales y políticos. Chile se está cambiando. Las nuevas generaciones no sólo están luchando por un país democrático, sino también un país que va a servir para todos sus ciudadanos. Independientemente de su estado social, su origen étnico u orientación sexual. Un cambio grande en la mentalidad de los Chilenos ya han mostrado las últimas elecciones: para la Asamblea Constituyente y las presidenciales. Las elecciones, donde los partidos políticos “tradicionales” han perdido.

Hay que preguntar si ¿Chile se ha cambiado? Y ¿qué significan estos cambios? Si las reformas implantadas por la generación de los padres ya no son suficientes para la generación joven? Cómo van a funcionar estos cambios? Puede ser Chile un ejemplo para otros países latinoamericanos?

Sobre todos los cambios que han pasado ayer y hoy y que pueden pasar mañana, vamos a hablar con nuestro invitado, S.E. Embajador de la República de Chile en Polonia: Yulio Bravo Yubini.

También vams a mencionar sobre la ccoperación de Chile y Polonia. En los aspectos económicos, culturales y scientíficos. Cómo se ha cambiado la coopperación de ambos países en las últimas décadas? Qué significa Polonia para Chile?

También vamos a hablar sobre la exhibición “Chile y Polonia durante la Segunda Guerra Mundial” que se puede visitar en el parque de Łazienki en Varsovia.

Les invitamos para escucharnos hoy a las 10PM UTC+1. Vamos a hablar placo y castellano!