Danych do spisu powszechnego dostarczą firmy telekomunikacyjna. Do Sejmu trafiła rządowa nowelizacja

Jak donosi „Rzeczpospolita” spis powszechny w kwietniu 2021 r. ma się, według rządowych propozycji, odbywać na nowych zasadach. Zmiany uzasadnia się oszczędnością i koronawirusem.

Zgodnie z projektem, do 26 lutego firmy telekomunikacyjne dostarczyć mają GUS dane swoich abonentów: imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeśli osoba ta prowadzi działalność gospodarczą), adres zamieszkania, numer abonencki oraz identyfikator TERYT (terytorialny)- informuje „Rzeczpospolita”. Wywiady telefoniczne mają być uzupełnieniem do spisu internetowego. Ten ostatni będzie polegał na uzupełnieniu kwestionariusza w internecie. W sytuacjach wyjątkowych można się spodziewać przyjścia rachmistrza do domu.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a za uchylenie się od niego grozi kara grzywny- przypomina portal Interia.pl.

A.P.