Jan Śpiewak: NSA orzekł, że kupcy roszczeń reprywatyzacyjnych nie byli stronami w postępowaniach

Kompleks Naczelnego Sądu Administracyjnego (z lewej) i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (z prawej) w Warszawie przy ul. Boduena 3/5, widok od strony ul. Jasnej/Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL

Tysiące budynków powróci na własność miasta? Przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa poinformował w mediach społecznościowych o nowych wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego.

30 czerwca Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł w uchwale siedmiu sędziów, że

Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej.

W poniedziałek, jak informuje Jan Śpiewak, wydane zostało nowe orzeczenie, w rozszerzonym składzie. Nie zostało ono jeszcze opublikowane.

A.P.

Sebastian Kaleta: Reprywatyzacja Poznańskiej 14 to modelowy przykład dzikiej prywatyzacji w Warszawie [VIDEO]